Meny
 
 

Ta del i fellesskapet

1.900 virksomheter med mer enn 50.000 ansatte velger å være medlem i regionens viktigste nettverksarena for næringslivet, Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT).


Vi har plass til flere.


Hvorfor bli medlem?

Næringspolitisk pådriver. En sterk næringsforening bidrar til å sikre gode rammevilkår for næringslivet i møte med lokale, regionale og nasjonale myndigheter.


En attraktiv møteplass. Medlemskap gir deg adgang til våre møter, webinarer, kurs og arrangementer. Dette er regionens viktigste arena for å bygge nettverk som bidrar til forretningssamarbeid og kompetanseutvikling. Medlemmer har redusert deltakeravgift.


Bransjeanalyser. Våre 24 fagråd definerer og synliggjør potensialet og strategien for vekst innen ulike næringer. Over 260 næringslivsledere jobber frivillig gjennom fagrådene for å ivareta næringslivets interesser.


Internasjonal aktivitet. Medlemskap gir tilgang til handelskammertjenester, med hjelp til internasjonaliseringsprosesser, og rabatter på nødvendige tollpapirer.


Les mer om våre medlemsfordeler her. 

Kontingentsatser 2023:

1. Bedrifter

Kategori Antall ansatte Antall stemmer Kontingent
Gruppe 1 1 - 10 1 kr. 3.650,-
Gruppe 2 11 - 20 2 kr. 8.100,-
Gruppe 3 21 - 50 3 kr. 9.850,-
Gruppe 4 51 - 100 4 kr. 16.900,-
Gruppe 5 101 - 250 7 kr. 23.300,-
Gruppe 6 251 og flere 10 kr. 30.900,-

 
Det gis 50% rabatt første år for gründere.


2. Medlemskap konsern og tilsvarende

Gjelder konsern med minimum 50% eierandel i datterselskap. Morselskapet betaler ordinær kontingent basert på antall ansatte iht. tabellen over. Datterselskap får 50% rabatt på medlemskontingent (basert på antall ansatte) og følger for øvrig ordinære retningslinjer i tabellen over. Morselskap og datterselskap blir likestilte medlemmer.

3. Enkeltpersonforetak og personlige medlemmer: kr 2.150,-

Gjelder personer som er tilknyttet næringslivet eller andre nøkkelpersoner som styret antar kan tilføre foreningen impulser av betydning. Personlig medlemskap skal kun tilbys unntaksvis (hovedregel er bedriftsmedlemskap, jfr. pkt. 1 og 2).

4. Pensjonister: kr 650,-

Pensjonister med tidligere medlemskap i en av kategoriene over.

5. Studentmedlemskap: kr 650,-

 

Medlemskapet løper til det blir sagt opp. Oppsigelse av medlemskapet må skje skriftlig/epost innen årsskiftet og gjelder fra og med påfølgende år.

 

Henter skjema...
Henter møter...