Meny
 
 

Næringsforeningens arbeid

NiT er en attraktiv møteplass 
Medlemskap gir deg adgang til våre møter, webinarer, seminarer og arrangementer. Dette er regionens viktigste arena for å bygge nettverk som bidrar til forretningssamarbeid og kompetanseutvikling.

- Medlemmer har redusert deltakeravgift på arrangementene. I tillegg er mange møter og webinarer gratis for medlemmer.
- Noen møter er forbeholdt kun medlemmer.
- Du får informasjon om hva som skjer i regionen.
- Du får gode muligheter for faglig påfyll innenfor en rekke bransjer og disipliner.
- På fysiske møter og arrangement er det gode muligheter for å bygge nettverk, treffe fremtidige forretningsforbindelser og etablere kontakt med både bedrifter, akademia og det offentlige.


NiT er en næringspolitisk pådriver
En sterk næringsforening bidrar til å sikre gode rammevilkår for næringslivet i møte med lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

- Vi bistår med hjelp i prinsipielle næringspolitiske enkeltsaker. Den dagen du har et problem, hjelper vi deg.
- Vi jobber for å bedre rammebetingelsene for næringslivet på generell basis.
- Vi løser problemer knyttet til din næring, det området der du bor, eller hele byen/regionen.
- Vi har et nettverk inn mot lokale, regionale og nasjonale politikere og offentlige institusjoner, hvor vi fremmer næringslivets interesser.
- Vi synliggjør næringslivets betydning for samfunnet i media.
- Næringsforeningens arbeid legger til rette for økt lønnsomhet i regionens næringsliv.
- Du får en arena der du kan bruke ditt engasjement for å skape et bedre næringsliv.
Medlemskap bidrar til profilering
Medlemskapet åpner for nye muligheter for profilering av din bedrift og bedriftens kompetanse. Det er kun medlemmer som får vise seg frem på NiTs møtearena.

- Du viser samfunnsansvar og engasjement gjennom medlemskapet.
- Synlighet i Midtpunkt og NiTs digitale kanaler.
- Mulighet til å være foredragsholder på NiTs møter eller webinarer.
- Du får mulighet til å delta sammen med andre bedriftsledere i ett av våre fagråd når det er plass for det.
- Som medlem kan du leie NiTs møtesenter og invitere dine forbindelser til Næringslivets Hus.
- Som medlem får du næringslivsmagasinet Midtpunkt fritt tilsendt seks ganger i året, i det antallet bedriften ønsker. 

Det er godt næringsvett å være medlem i NiT. Din medlemskontingent bidrar til å holde Næringsforeningen i Trondheimsregionen i sving og jobbe for fellesskapets beste. Jo flere vi er, jo større slagkraft!


NiT har et bredt engasjement

Over 260 næringslivsledere fordelt på 26 fagråd jobber frivillig gjennom fagrådene og styret for å ivareta næringslivets interesser.

- Våre fagråd definerer og synliggjør vekstpotensial, veksthindringer og strategier for vekst innen ulike næringer og geografiske områder. 
- Vi gjennomfører bransjeanalyser som gir deg førstehånds informasjon om hva som skjer innen din bransje.
- Sammen med våre samarbeidspartnere gjennomfører vi prosjekter for å løse problemer eller realisere potensialet i regionens næringsliv.
- Som medlem får du mulighet til å bidra eller delta i ulike prosjekter og utvalg.

NiT er en internasjonal aktør
NiT er en del av det verdensomspennende handelskammernettverket. Du er automatisk medlem i handelskammeret som er en integrert del av NiT – Mid-Norway Chamber of Commerce and Industry (= den engelske betegnelsen på NiT).

- Du får hjelp til internasjonaliseringsprosesser og knytte kontakter over landegrensene.
- Medlemskapet gir rabatterte priser på handelskammertjenester og nødvendige tollpapirer.Klikk her for å lese mer om medlemskap.


Henter møter...