Meny
 
 

Finans

Fagrådet skal bidra til økt verdiskapning og næringsutvikling i regionen gjennom felles prosjekter og samarbeid innenfor prioriterte områder

Fagrådets hovedoppgaver

 • Sikre god kapitaltilgang i regionen for bedrifter i alle utviklingsfaser
 • Bidra til oppbygging av miljøer/bedrifter som ønsker å satse ut fra Trondheimsregionen
 • Fokusere på nødvendigheten av sterke kapitalmiljøer og finansinstitusjoner med beslutningskompetanse i Trondheimsregionen
 • Bidra til å få på plass regionale mandat for forvaltning av deler av statens finansielle formue i unoterte aksjer, herunder sikre at Investinors mandat videreføres og forsterkes
 • Bidra til videre utvikling av fakultetet for økonomi ved NTNU
 • Samarbeide med Fagråd Kommersialisering av teknologi om tilgang på kapital og andre relevante områder (Fintech o.l.)

 

Medlemmer

 • Vegard Helland, Fagrådsleder, Sparebank 1 SMN
 • Rigmor Bråthen, DNB ASA
 • Terje Eidesmo, Investinor AS
 • Monica Haftorn Iversen, Danske Bank
 • Geir Ove Kjesbu, InvestorForum Trøndelag og ProVenture Management AS
 • Olaf Løberg, Trondheim Kommune
 • Egil Matsen, Forte Fondsforvaltning
 • Anne Strøm Nakstad, TPC Eiendom AS
 • Olaf Prestvold, Innovasjon Norge Trøndelag
 • Kjerstin Spjøtvoll, SIVA SF
 • Christopher Steen, KLP Banken  AS
 • Bjørn Tilset, Nordea Bank Norge ASA
 • Joar Welde, Viking Venture AS

 

Kontaktperson hos NiT er Berit Rian 

 

Årsmelding for fagrådet: Se siste Årsrapport for NiT


Henter møter...