Meny
 
 

Gebyrer

Gjeldende gebyrer (eks. mva.)

Fra 01.01.2023  har vi prisindeksregulert carnetgebyr, behandlingsgebyr, etc.

1. Gebyr iht. vareverdi

Vareverdi i NOK Gebyr, medlemmer Gebyr, ikke-medlemmer
0–100.000,- kr. 3.570,- kr. 4.515,-
100.001–1.000.000,- kr. 4.570,- kr. 5.650,-
1.000.001–3.000.000,- kr. 5.775,- kr. 7.050,-
> 3.000.000,- kr. 7.500,- kr. 9.140,-

 

 • For carneter med vareverdi over kr. 3.000.000,- kreves som regel sikkerhet, men dette kan vurderes individuelt

 • Prisen gjelder for bestilling av carnet for én tur

 • Ved bestilling av flere turer faktureres kr. 420,- i tillegg pr. tur.

 • Ekspressgebyr: kr. 2.200,-

Ekspressgebyr faktureres dersom carnetet må utstedes innen 24 timer. Ferdig utfylte carnet som blir avbestilt, blir fakturert med avbestillingsgebyr.

 

2. Øvrige gebyrer

 • Utstedelse av duplikatcarnet: kr. 1.740,-

 • Avbestillingsgebyr: kr. 1.700,-

3. Depositum

 • Handelskammeret krever et depositum pålydende kr. 3.930,- per carnet.

 • Depositumet refunderes når carnetet returneres til handelskammeret, så sant carnetet er benyttet i overensstemmelse med reglene.

4. Garantibeløp (sikkerhet)

 • Gjelder privatpersoner

 • Gjelder bedrifter som tidligere har misligholdt carneter, eller ikke har god kredittverdighet

 • Gjelder carneter med vareverdi over kr. 3.000.000,- med enkelte unntak

 • Kunden må enten overføre penger til Handelskammerets garantikonto, eller stille med bankgaranti tilsvarende 30 % av vareverdien

 

5. Gebyrer Certifisering av dokumenter

 • Manuelt stemplet, medlemmer
Kr. 875,-
 • Manuelt stemplet, ikke medlemmer   
Kr. 1.175,-
 • Digitalt stemplet, medlemmer 
Kr. 770,-
 • Digitalt stemplet, ikke medlemmer 
Kr. 1.090.-
 • Ekstra kopier av COo 
Kr. 100,-
 • Endringsgebyr digitalt    
Kr. 100,-
 • Endringsgebyr manuelt
Kr. 130,-

 


Henter møter...