Meny
 
 

Gebyrer

Gjeldende gebyrer (eks. mva.)

Fra 01.01.2018  har vi prisindeksregulert carnetgebyr, behandlingsgebyr og pris per ark.

1. Gebyr iht. vareverdi

Vareverdi i NOK Gebyr, medlemmer Gebyr, ikke-medlemmer
0–100.000,- kr. 3.085,- kr. 3.880,-
100.001–1.000.000,- kr. 3.950,- kr. 4.865,-
1.000.001–3.000.000,- kr. 5.015,- kr. 6.140,-
> 3.000.000,- kr. 6.565,- kr. 7.895,-

 

 • For carneter med vareverdi over kr. 3.000.000,- kreves som regel sikkerhet, men dette kan vurderes individuelt

 • Prisen gjelder for bestilling av carnet for én tur

 • Ved bestilling av flere turer faktureres kr. 355,- i tillegg pr. tur.

 • Ekspressgebyr: kr. 1.650,-/1.900,- / medlem/ikke medlem


Ekspressgebyr faktureres dersom carnetet må utstedes innen 24 timer. Ferdig utfylte carnet som blir avbestilt, blir fakturert med avbestillingsgsgebyr.

 

2. Øvrige gebyrer

 • Dersom søknad ikke sendes inn via vår nettportal, påløper utfyllingsgebyr à kr. 450,-

 • Utstedelse av duplikatcarnet: kr. 1.550,-

 • Avbestillingsgebyr: kr. 1.550,-

3. Depositum

 • Handelskammeret krever et depositum pålydende kr. 3.500,- per carnet.

 • Depositumet refunderes når carnetet returneres til handelskammeret, så sant carnetet er benyttet i overensstemmelse med reglene.

4. Garantibeløp (sikkerhet)

 • Gjelder privatpersoner

 • Gjelder bedrifter som tidligere har misligholdt carneter, eller ikke har god kredittverdighet

 • Gjelder carneter med vareverdi over kr. 3.000.000,- med enkelte unntak

 • Kunden må enten overføre penger til Handelskammerets garantikonto, eller stille med bankgaranti tilsvarende 30 % av vareverdien

 

Henter møter...