Meny
 
 

Prisutdelinger

Her er en oversikt over priser Næringsforeningen er med på å dele ut og tidligere års vinnere.

Årets Bedrift

Vinnere:


2019 - Norbit ASA
2018 - K. Lund AS
2017 - Sportradar
2016 - To Rom og Kjøkken
2015 - Kongsberg Seatex
2014 - Aqualine AS
2013 - SINTEF
2012 - Rica Nidelven Hotel
2011 - Siemens AS
2010 - HENT AS
2009 - Nidar AS
2008 - Reinertsen AS
2007 - Atmel
2006 - EMGS
2005 - Powel ASA
2004 - Britannia Hotel
2003 - Salmar
2002 - De 3 Stuer

Kriteriene for prisen:
Prisen deles ut til den bedrift som har utvist innovasjon i bred forstand, enten når det gjelder å utvikle nye konsepter, nye markedsområder, nye kanaler inklusive internettløsninger, nye markeder, ekspandere ut fra Trondheim inn i nye markeder nasjonalt og internasjonalt, nye produkter og utvikle sitt eget personale. Bedriften skal ha en god økonomisk utvikling og skal ha hovedkontor i Trondheim og ekspandere ut herfra. 

 

Årets Handelsbedrift

Vinnere

2022 - Axel Bruun Sport
2021 - Witro Bil
2020 - Get Inspired
2019 - Carma
2018 - Lille Martine
2017 - Nardo Bil
2016 - Minervinis Restauranter
2015 - Kleins
2014 - Jordbærpikene
2013 - Prøven Bil
2012 - Reitangruppen
2011 - Kremmerhuset
2010 - Eplehuset
2009 - Retro
2008 - Falkanger Sko AS
2007 - Norrein AS

Kriteriene for prisen:
Prisen deles ut til en handelsbedrift som har hatt en god økonomisk utvikling de senere år, og som i tillegg har vist evne til innovasjon og markedstilpasning. Begrensingen er at bedriften skal være innen detaljhandelsområdet (dvs. at grossistene ikke er med). Bedriften skal ha sitt hovedkontor i Trondheim og ekspandere ut derfra.

En handelsbedrift kjøper, lagrer og selger varer. Måten salget skjer på er avhengig av bedriftens produkter. Primært skjer salg fra geografisk plassert utsalgssted.

 

Madame Beyer prisen

Vinnere

2016 - Tove Moe Dyrhaug, daglig leder RBK
2015 - Unni Steinsmo, konsernsjef SINTEF
2014 - Berit Rian, adm. dir. Næringsforeningen i Trondheimsregionen
2013 - May-Britt Moser, professor NTNU
2012 - Marit Collin, adm. dir. Kantega AS

Prisen er oppkalt etter en av de mektigste kjøpmannsenkene i Trondheim. Da mannen døde valgte hun selv å lede virksomhetene videre i motsetning til de fleste andre. Madame Beyer (født 1726 og døde 1810) var en meget gavmild og gjestfri dame og var nærmest en institusjon i byen.
Hvorfor vi har valgt å knytte prisen opp mot en kvinnelig leder bør være opplagt. Dessverre har vi ennå ikke nådd så langt at vi kan si oss fornøyd med andelen kvinnelige ledere. Vi håper derfor at denne prisen kan inspirere kvinnelige ledere, og gi velfortjent honnør og oppmerksomhet.

- Prisen skal deles ut en gang per år til en kvinnelig leder som har sitt virke i Trondheimsregionen
- Hun skal inneha en lederstilling med resultatansvar eller fagansvar
- Hun skal ha oppnådd resultater som gagner bedriften og/eller næringslivet i regionen

 

Adolf Øiens Etablererstipend

2020 - Loopfront, Bryte, Vitroscope
2019 - Cimon Medical, Costail, Mode Sensors
2018 - Nisonic, OptoScale, MyWo, Moon Labs
2017 - ingen utdeling
2016 - Sevendof AS, Technium AS, Trafikkselskapet AS
2015 - Aalberg Audio AS
2014 - ThermaSic, AssiTech AS, BeatStack AS
2013 - Rendra AS
2012 - Havtek
2011 - EMPIG
2010 - CerPoTech
2009 - MemfoACT

 

Årets ledertalent i Trondheimsregionen

Vinnere

2023 - Jørgen Selnes, Alva Industries AS
2022 - Liudmila Ilyukhina, Naukatek AS
2021 - Andrea Alvarado Shmueli, SINTEF
2020 - ingen kåring
2019 - Jonas Nåvik, Fagn
2018 - Jan Petter Lindbak, Lindbak AS
2017 - Marthe Snorroeggen Wivestad, MOT Norge
2016 - Tor Olav Mørseth, Adresseavisen
2015 - Thomas Reinertsen, Reinertsen AS

Om prisen:

Når Adecco Norge og Næringsforeningen i Trondheimsregionen, ved fagrådene Ung Arena og Ledelse og Kompetanse, skal kåre Årets ledertalent i Trondheimsregionen, er det ut fra et ønske om å bidra til å løfte frem og synliggjøre de unge og ambisiøse ledertypene som skal sette sitt preg på samfunns- og næringsliv i landsdelen vår i mange år fremover. Juryens kriterier er:
• Lederen må være under 38 år
• Lederansvar: personalansvar, motivator, kompleksitet i lederoppgavene
• Resultater (over tid): økonomisk, omdømme, verdiskaping, innovasjon/nytenking, bidrag til regionen, samfunnsansvar/etikk

 

Eiendomsprisen

Vinnere

2019 - Britannia Hotel og powerhouse
2018 - BI-bygget
2017 - Abels Hus
2016 - EC Dahls Ølsenter
2015 - Stålgården Nord
2014 - Handelshøyskolen i Trondheim

 

Byutviklingsprisen

Vinnere

2017 - Midtbyen Management
2016 - Ole Wiig
2011 - Ivar Koteng
2010 - Nedre Elvehavn

 

Årets IKT-organisasjon

Vinnere

2012 - Q-Free

Formålet med prisen er å gi annerkjennelse til IKT-organisasjoner i regionen som gjennom sitt virke og aktitivet bidrar til å utvikle eller styrke IKT som fagområde for Trondheimsregionen.

En jury skal foreta en helhetsvurdering av kandidatene; herunder bedømme bl.a.:
- kandidatens bidrag til fremme av IKT som fagområde i regionen
- bidrag til videre vekst og utvikling innen fagområde og region
- kandidatens kvaliteter
- kandidatens profilering
- ressursbruk og utnyttelse av disse

I sitt arbeid må juryen benytte kritteriene i sin videste forstand og disse vurderes både med en intern og ekstern vinkling. Virksomhetens betydning for regionen skal tas med i vurderingen. Videre skal det tas hensyn til kandidatens størrelse, beliggenhet og samlede ressurser slik at både store og små bedrifter kan komme i betraktning.

 

Eksportørprisen Midt-Norge / Beste internasjonale bedrift (skiftet navn i 2015)

Vinnere
2016 - Nordic Semiconductors ASA, Trondheim
2015 - Powel AS, Trondheim
2014 - Devico AS, Melhus
2012 - Conoptica AS, Klæbu
2011 - Pharmaq AS, Overhalla
2010 - SmartMotor AS, Trondheim
2009 - Salsnes Filter AS, Namsos
2008 - Aqualine AS, Trondheim
2007 - Q-Free ASA, Trondheim
2006 - Sinkaberg Hansen AS, Vikna
2005 - Teeness AS, Trondheim
2004 - Metron AS, Trondheim
2003 - Industriverktøy AS, Leksvik
2002 - ResLab AS, Trondheim
2001 - Taubåtkompaniet AS, Trondheim
2000 - Intra AS, Malvik
1999 - Nils Williksen AS, Vikna
1998 - Fosen Mek. Verksteder AS, Rissa
1997 - CorrOcean AS, Trondheim
1996 - Mascot Berg Tekstil AS, Brekstad
1995 - Elsafe International AS, Mosvik
1994 - DataPower As, Steinkjer
1993 - Kvatro AS, Trondheim
1992 - Aktietrykkeriet i Trondheim
1991 - Helsport AS, Melhus

 

 


Henter møter...