Meny
 
 

Gebyrer

Gjeldende fra 1.1.2017 (Alle priser eks. MVA)

Fra 01.01.2017  har vi endret prissettingen ved å slå sammen noen av gebyrene til ett beløp, i tillegg til at beløpene er indeksregulert . Dette gjelder Carnetgebyr, behandlingsgebyr og pris pr. ark.

I. Gebyr(Carnetgebyr ifh. til vareverdi,behandlingsgebyr, ark)

  Vareverdi i NOK Medlemmer Ikke-medlemmer
1 0–100 000,- 3030,- 3810,-
2 100 001–1 000 000,- 3875,- 4780,-
3 1 000 001–3 000 000,- 4925,- 6030,-
4 > 3 000 000,- 6450,- 7755,-

 

 • For carneter med vareverdi over kr. 3 000 000,- kreves som regel sikkerhet, men dette kan vurderes individuelt

 • Prisen gjelder for bestilling av carnet for en tur.

 • Ved bestilling av flere turer faktureres kr. 350,- i tillegg pr. tur.

 • Ekspressgebyr: kr. 1600,-/1850,- / medlem/ikke medlem


Ekspressgebyr faktureres dersom carnetet må utstedes innen 24 timer. Ferdig utfylte carnet som blir avbestilt , blir fakturert med avbestillingsgsgebyr.

 

III. Øvrige gebyrer

 • Utfyllingsgebyr dersom dere  har problemer med å sende ny søknad på eksisterende carnet via web: kr. 500,-

 • Utstedelse av duplikatcarnet: kr. 1500,-

 • Avbestillingsgebyr: kr. 1500,-

IV. Depositum

 • Handelskammeret krever et depositum pålydende 3500,- per carnet.

 • Depositumet refunderes når carnetet returneres til handelskammeret, så sant carnetet er benyttet i overensstemmelse med reglene.

V. Garantibeløp (sikkerhet)

 • Gjelder privatpersoner.
 • Gjelder bedrifter som tidligere har misligholdt carneter, eller ikke har god kredittverdighet.
 • Gjelder carneter med vareverdi over 3 000 000, med enkelte unntak.
 • Kunden må enten overføre penger til handelskammerets garantikonto, eller stille med bankgaranti tilsvarende 30 % av vareverdien.

 

Henter møter...