Meny
 
 

Nyttige lenker

Regionale Lenker

Midtbyen Management AS

http://www.midtbyen.no

Sør-Trøndelag Fylkeskommune http://www.stfk.no
Nord-Trøndelag Fylkeskommune http://www.ntfk.no
Trondheim Kommune http://www.trondheim.kommune.no
   
   

Øvrige næringsforeninger i Trøndelag

Frøya Næringsforum                                      http://froyanaering.no/                                          
Hitra Næringsforening http://www.hitra-naeringsforening.no
Hemne Næringsforum http://www.hnf.no
Orkladal Næringsforum http://www.onf.no
Oppdal Næringsforening https://www.facebook.com/onfoppdal/
Selbu næringsforum http://www.senfo.no
Stjørdal Næringsforum http://www.stjordalinfo.com
Levanger Næringsforum http://www.levangernf.no
Verdal Næringsforum http://www.verdalnf.no
Steinkjer næringsforum https://steinkjernf.no
Namsos Næringsforening http://www.namsosnf.no
Skogmo Industripark http://www.skogmoindustripark.no
Ørland Næringsforum http://www.orland-naringsforum.no
Fosen industriforum http://www.fosenindustri.no
Åfjord Næringsforening https://www.facebook.com/Åfjord-Næringsforening-138071879585543/
Namdalskysten Næringsforening https://www.facebook.com/nknf.no/

 

Andre norske handelskamre

Bergen Næringsråd http://www.bergen-chamber.no
Drammen Handelskammer http://www.handelskammer.org
Næringsforeningen i Stavangerregionen http://www.stavanger-chamber.no
Næringsforeningen i Kristiansandregionen http://www.kristiansand-chamber.no
Kongsberg Nærings- og Handelskammer http://www.knh-kongsberg.no
Oslo Handelskammer http://www.chamber.no
Næringsforeningen i Tromsø http://www.tromso-chamber.no
Sarpsborg Handelskammer http://www.advokat-grindstad.no
Ålesund handelskammer http://www.aalesund-chamber.no


Kommuner NiT er representert i

Trondheim Kommune                                             http://www.trondheim.kommune.no             
Møteplan og saksdokumenter Trondheim kommune https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender
Høringer/planer Trondheim kommune https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/kunngjoring-arealplan/
   
Malvik kommune http://www.malvik.kommune.no
Møteplan og saksdokumenter Malvik kommune http://www.malvik.kommune.no/moeter-saksdokumenter-og-innsynsloesninger.365404.no.html
Høringer/planer Malvik kommune http://www.malvik.kommune.no/planer-til-behandling.176390.no.html
   
Klæbu kommune http://www.klabu.kommune.no
Møteplan og saksdokumenter Klæbu kommune https://www.klabu.kommune.no/innhold/politikk/saksdokument/
Høringer/planer Klæbu kommune https://www.klabu.kommune.no/kunngjoringer-og-horinger/
   
Melhus kommune http://www.melhus.kommune.no
Møteplan og saksdokumenter Melhus kommune http://www.melhus.kommune.no/moetekalender-og-sakspapirer.354784.no.html
Høringer/planer Melhus kommune http://www.melhus.kommune.no/?cat=340826
   
Skaun kommune http://www.skaun.kommune.no
Møteplan og saksdokumenter Skaun kommune https://www.skaun.kommune.no/politiske-moeter-og-saker.162062.no.html
Høringer/planer Skaun kommune https://www.skaun.kommune.no/hoeringer.5287831-165505.html
   
Midtre Gauldal kommune http://www.mgk.no
Møteplan og saksdokumenter Midtre Gauldal kommune https://einnsyn.mgk.no/Innsyn/dmb
Høringer/planer Midtre Gauldal kommune https://www.mgk.no/tjenester/planer/offentlig-ettersyn

 

Fylket og regionråd

Trøndelag Fylkeskommune http://www.trondelagfylke.no
Møteplan og saksdokumenter fylket https://www.trondelagfylke.no/politikk/Moter/moter-og-saksdokumenter/
Trondheimsregionen http://www.trondheimsregionen.no
Orkdalsregionen https://orkdalsregionen.no/
Værnesregionen                                               https://www.varnesregionen.no/         

 

Stortinget

Folkevalgte på Stortinget fra Sør-Trøndelag https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Fylkene/Sor-Trondelag/
Folkevalgte på Stortinget fra Nord-Trøndelag https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Fylkene/Nord-Trondelag/
Regjeringen og politisk ledelse i departementene https://www.regjeringen.no
Næringskomiteen https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Komiteene/Naringskomiteen/  
Finanskomiteen https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Komiteene/Finanskomiteen/
Transport- og kommunikasjonskomiteen https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Komiteene/Transport--og-kommunikasjonskomiteen/
Utdannings- og forskningskomiteen        https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Komiteene/Utdannings--og-forskningskomiteen/
   
Statlige høringer på offentlige                    utrendinger etc. https://www.regjeringen.no/no/dokument/hoyringar/id1763/

 


Henter møter...