Meny
 
 
tirsdag 22 nov - 17.00 til 19.00

Møljelag: De nye utviklingskonsesjonene – Hva betyr de?

Medlem / Ikke medlem
kr 500,00 / kr 900,00
Sted
Thon Hotel Prinsen, Kongens gate 30
Påmeldingsfrist
21.11.2016 12.00

Som et virkemiddel for visjonen om betydelig vekst i oppdrettsnæringen, innførte regjeringen i november 2015 de mye omtalte utviklingskonsesjonene. Formålet med konsesjonene er å bidra til utvikling av teknologi som kan løse næringens miljø- og arealutfordringer. Ordningen er innført som en prøveordning på to år, og er begrenset til store prosjekter med betydelig innovasjon, tunge investeringer og en viss risiko.

 

I dette møljelaget ser vi nærmere på ordningen - beveggrunnene for at den ble innført, betydning den får for oppdrettsnæringen og muligheter den gir for leverandørindustrien, og hvordan ordningen etterleves fra myndighetenes side. Hvilke problemområder og prosjekter prioriteres, hvilke søknader ligger inne, hvilke konsesjoner er gitt/vil bli gitt etc.

 

Program: kl. 17:00 – 19:00

17:00

 
 Velkommen
 v/Per Johan Røttereng, Rambøll Norge AS Avd Trondheim og medlem Fagråd Havbruk og fiskeri

17:10


 Hva var bakgrunn for innføring av konsesjonene. Hva ønsker man å oppnå?
 v/statssekretær Roy Angelvik, Nærings- og fiskeridepartementet

17:40 Hvilke økonomiske konsekvenser vil de nye konsesjonene få for bransjen, og hvilke muligheter kan det gi? Økonomisk analyse
 v/Klaus Hatlebrekke, konserndirektør marked og forretningsutvikling, Norway Royal Salmon

18:10 


 Er utviklingstillatelser en forutsetning for vekst, og hvordan vil de eventuelt bidra til økt produksjon?
 v/Jon Arne Grøttum, direktør havbruk, Sjømat Norge

18:40
 
 Diskusjon og dialog

19:00    Middag og sosialt samvær (Husk å krysse av for middagsalternativ nederst i påmeldingskjema) 

 

 

Møteleder
Per Johan Røttereng, Rambøll Norge AS Avd Trondheim og medlem Fagråd Havbruk og fiskeri
Foredragsholder

Henter møter...