Meny
 
 
  • Positive tall i sikte. Kjell Stokbakken vil tjene penger for eierne sine i Rema Industrier. Positive tall i sikte. Kjell Stokbakken vil tjene penger for eierne sine i Rema Industrier.

- Vi kommer til å se positive regnskapstall for 2015

Det sier den ferske sjefen for Norsk Kylling på Støren, Kjell Stokbakken (47). Hjørnesteinsbedriften som er heleid av Rema har hatt stygge røde tall i regnskapene siden 2011.

-Det har vært en omfattende omstillingsprosess for de omlag 350 ansatte, men nå er vi på riktig vei, sier Stokbakken. Han ble headhuntet inn til den nye sjefsjobben han overtok i mai i år.
Stokbakken er født og oppvokst på Møllenberg. De siste ni årene har han tilbragt ved laksefabrikken til Marine Harvest på Herøy i Nordland. En bedrift som var truet av kollaps og nedleggelse da han tok over i 2006. Fabrikken er i dag en av verdens største og mest effektive i sitt slag og leverer til mer enn 120 kunder fordelt over hele kloden.
Men det var på gulvet på Nidar mellom konfekt-esker og sjokolade at han begynte sin fartstid i næringsmiddelbransjen.

Kunne ikke si nei
- Jeg vet det høres spesielt ut å starte med sjokolade, gå over til laks og ende opp med kylling, men for meg har det vært helt naturlig. Jeg er opptatt av trygg og god norskprodusert mat, smiler han.
Stokbakken startet som produksjonsarbeider på Nidar i 1991. Samtidig begynte han å studere økonomi ved BI i Trondheim. På Nidar rykket han jevnt og trutt opp i systemet frem til han i 2003 ble ansatt som produksjonssjef for fabrikken. Da var han 35 år gammel.
- Jeg gikk gradene på Nidar. Og det er jeg utrolig glad for i dag. Det har gitt meg god innsikt i organisasjonsstrukturer fra bunn til topp. Nidar var en fantastisk arbeidsplass der jeg lærte hvordan næringsmiddelindustrien fungerer i praksis, forklarer han.
I 2006 fikk han imidlertid et tilbud han ikke kunne si nei til. Marine Harvest, verdens største lakse- oppdrettsselskap, ville ha ham nordover for å få skikk på fabrikken deres i Herøy.
- En vrien avgjørelse?
- Både ja og nei. Jeg stortrivdes i jobben på Nidar. Samtidig var jeg veldig klar for nye utford-ringer. Jeg måtte gå noen runder med meg selv før valget falt på fisk framfor søtsaker.

Suksess på Herøy
Og er det noe som virkelig tenner Stokbakken så er det nettopp utfordringer.
- Jeg liker at oddsene er imot meg. Da har jeg et mål å kjempe skikkelig for.
- Som på Herøy?
- Akkurat. Jeg visste at jeg gikk til en vrien oppgave i en bedrift som tapte penger i 2006. Det motiverte meg, rett og slett, sier Stokbakken som ledet selskapet fra å være nedleggingstruet til å bli blant verdens fremste på bare få år.
- Jeg må få berømme og takke de ansatte på Herøy som gjennom innsats og innstilling disse årene muliggjorde en slik forbedringsreise. Marine Harvest er et fremoverlent selskap som hele veien har støttet opp om nødvendige tiltak for å løfte frem fabrikken, legger han til.

Lokket av hvitt kjøtt
Vi spoler kjapt fram til 2014. Stokbakkens grep innen lakseforedling i Nordland hadde åpenbart ikke gått upåaktet hen. Rema hadde kjøpt opp Norsk Kylling på Støren noen år tidligere, men driften gikk trått. Nå ville de ha inn Stokbakken til å ordne opp. Igjen var det vanskelig for ham å si nei til å være med på en snuoperasjon.
- “Det er så typisk deg,” kom det fra kona mi da jeg sa at vurderte jobben i Norsk Kylling. Hun kjenner meg veldig godt, smiler han.
- Litt trøndersk hjemlengsel også kanskje?
- Nei, egentlig ikke. Herøy og Helgelandskysten er et flott sted å bo. Jeg og familien hadde kjempe-
fine år der. Det var nok utfordringen og potensialet innen hvitt kjøtt som lokket meg.

Å trekke i samme retning
Da han satte seg i sjefsstolen på Støren kom han til en bedrift i sterk forandring. Det var nettopp innført tarifflønn og eieren Rema Industrier hadde allerede startet flere grunnleggende strukturendringer.
- Norsk Kylling bar nok fortsatt litt preg av at “sånn har vi alltid gjort det” da jeg begynte i mai i år. Når det er sagt så skal grunnleggeren Agnar Østhus og alle som jobber der oppe ha stor ære for å ha bygd opp en så stor virksomhet på Støren. Det står det respekt av. Nå er det min oppgave å utvikle bedriften videre, understreker han.
- Kan du være litt mer konkret?
Stokbakken nøler litt og tar en kunstpause med kaffekoppen.
- Du har begrenset spalteplass, antar jeg? Det er vrient å forklare uten et skikkelig dypdykk i organisasjonsteori, ler han og fortsetter:
- Jeg pleier å holde et foredrag som jeg har kalt Fra kulturstruktur til strukturkultur.
- Høres ut som et dikt av Jan Erik Vold.
- Ha-ha. Det kan du godt si. Kort fortalt handler det om å skape en organisasjon med klart definerte oppgaver, roller, rammer og målsetninger slik at alle trekker i samme retning. Min erfaring er at struktur skaper kultur. Det handler om å realisere det fulle potensialet til Norsk Kylling.

Ansvar
En av grunnene til at han sa ja til jobben var nettopp fordi han likte forretningsfilosofien til Reitan og Rema.
- Jeg oppdaget relativt tidlig i intervjuprosessen at det var ansvarlige eiere som virkelig visste hvor de ville hen, fastslår Stokbakken.
Det har også vært en del debatt rundt lokalisering på Støren.
- Det blir jeg spurt om ganske ofte. Er vi på Støren om 5-10 år? Vi starter i disse dager en strategiprosess som vil omhandle også dette spørsmålet. Vi må finne riktig vei videre for Norsk Kylling. Om dette innebærer fortsatt drift på Støren er for tidlig å si noe om per i dag. Jeg har stor respekt for at dette er noe man er opptatt av. Det er tross alt snakk om 350 arbeidsplasser. Det medfører ringvirkninger for hele Trøndelag.
I tillegg har vi over 200 bønder fra Snåsa i nord til Berkåk i sør som leverer råvarer til oss, sier Stokbakken,
Modernisering medfører også mer automatisering av produksjonsprosessen.
- Har Norsk Kylling 350 ansatte om 5 år?
- Vi er nok i hvert fall ikke flere.

Ingen hemmeligheter
Salg av kylling har vokst betraktelig gjennom mange år, men medieoppslag knyttet til bruk av Narasin i fôr, og mistanke om funn av antibiotika-
resistente bakterier i kyllingkjøtt gjorde mange nordmenn skeptiske til det hvite kjøttet gjennom siste del av 2014 og første del av 2015. Salget av kyllling har imidlertid tatt seg opp igjen på slutten av 2015 slik at man per i dag er tilbake på samme nivå som før fallet.
Stokbakken er opptatt av absolutt åpenhet om all matproduksjon.
- Først vil jeg si at Norge generelt er helt i verdenstoppen når det gjelder kvalitet på matproduksjon. Når det er sagt er det uhyre viktig at alle i verdikjeden for næringsmiddelproduksjon følges opp. Samarbeid mellom aktører og myndigheter rundt matsikkerhet er avgjørende, og da er det ikke rom for hemmeligheter, understreker han.

Utenlandsk arbeidskraft
Store deler av arbeidsstokken til Norsk Kylling er i dag hentet inn fra Øst-Europa.
- Et arbeid som ikke er bra nok for nordmenn?
- Det er å gå litt for langt, men det er riktig at utenlandsk arbeidskraft er nødvendig for oss. Vi stiller store krav til våre ansatte, og jeg tror vi må være flinkere til å vise hva man faktisk arbeider med på en slik fabrikk. Operatører styrer maskiner og verdier for mange miliioner kroner og mange arbeidsoppgaver krever mye av den ansatte, sier Stokbakken.

Rom for forbedring
Han mener at norske kommuner generelt tenker litt for kortsiktig når det gjelder å legge til rette for verdiskaping.
- Her kan mye bli bedre. Man må ikke bare tenke på en hjørnesteinsbedrift som en kilde til kortsiktige skatteinntekter, men også ha fokus på hvilke behov bedriften har for fremtiden. Da tenker jeg på alt i fra regulering av næringsareal til tilrettelegging av infrastruktur. Skape langsiktighet og lønnsomhet for bedrifter som også selvfølgelig gavner kommunen. Herøy kommune i Nordland var en svært viktig samarbeidspartner for Marine Harvest i utviklingen av fabrikken der oppe. Flere kommuner kunne ha lært ett og annet der.

Skal tjene penger
Norsk Kylling har i dag omlag 33 prosent av markedet i Norge.
- Det er rom for vekst?
- Akkurat nå er jeg mer opptatt av at vi stabil-iserer oss på den riktige siden av bunnlinja og begynner å tjene penger igjen. Topplinja kan vi se på senere, avslutter Stokbakken.

 

Fakta om Norsk Kylling AS

  • 350 ansatte
  • Omsetning 2014: 1.032 MNOK
  • Leverer kylling og kalkunprodukter til Rema 1000 under merkenavnet Solvinge
  • Største produkter: Filet, grillede lår, kalkun, kjøttdeig, kyllingvinger og pålegg
  • 122 egne kyllingbønder og 63 Nortura kyllingbønder leverer i alt et årsvolum på 24 millioner kyllinger
  • Heleid av Reitangruppen
  • 33 prosent markedsandel i Norge

Henter møter...