Meny
 
 
 • Nytt styremedlem. Erlend Olsø er 42 år og sivilingeniør av utdanning, med erfaring fra Salvesen & Thams, SINTEF, LINKftr, MARINTEK og Orkla. Foto: Privat Nytt styremedlem. Erlend Olsø er 42 år og sivilingeniør av utdanning, med erfaring fra Salvesen & Thams, SINTEF, LINKftr, MARINTEK og Orkla. Foto: Privat
 • Bred styreerfaring. Eli Arnstads omfattende styreerfaring spenner fra energigiganten Vattenfall til Norges Fotballforbund. Foto: Pasi Aalto / pasiaalto.com Bred styreerfaring. Eli Arnstads omfattende styreerfaring spenner fra energigiganten Vattenfall til Norges Fotballforbund. Foto: Pasi Aalto / pasiaalto.com
 • Lederskifte. Knut Efskin går ut av NiT-styret etter maksimal «tjenestetid», som er åtte år – de siste fem som styreleder. Han avløses av Eli Arnstad, som går direkte inn i styrelederrollen. Foto: Kenneth Stoltz Lederskifte. Knut Efskin går ut av NiT-styret etter maksimal «tjenestetid», som er åtte år – de siste fem som styreleder. Han avløses av Eli Arnstad, som går direkte inn i styrelederrollen. Foto: Kenneth Stoltz

Arnstad overtar for Efskin

Etter åtte år i Næringsforeningens styre, fem år som leder, ble Knut Efskin takket av under NiTs generalforsamling 30. mars.

Inn kom Eli Arnstad som nytt styremedlem. Hun skal også lede kollegiet fremover. Samtidig trådte også Marvin Wiseth ut av styret etter seks år som styremedlem.
Gammelordføreren ble erstattet av Erlend Olsø, daglig leder i Devico. Selskapet med hovedkontor på Melhus opererer over hele verden og har unik teknologi for måling av borehull og retningsstyrt kjerneboring. Devico har 45 ansatte og datterselskaper i Sverige, Finland, Bulgaria og USA.

Erfaren leder
Eli Arnstad er et kjent fjes i byens næringsliv. Den nye styrelederen har siden 2012 vært konsernbanksjef i SpareBank 1 SMN med ansvar for gavearbeid og samfunnskontakt. Hun har vært daglig leder for Stjørdal Næringsforum, administrerende direktør i Enova SF og direktør ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
Arnstad er heller ingen novise i styrerommet. Hennes tallrike verv inkluderer 11 år som nestleder i styret til SpareBank 1 SMN, nestleder i styret i Posten Norge, medlem av styret i Vattenfall AB, AF-gruppen ASA, Sparebankforeningen, Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås. Hun er medlem i styret i Proneo, Fosen Innovasjon og Norges Fotballforbund.
Skatvalingen ledet Arnstad-utvalget som på oppdrag for kommunaldepartementet la fram en plan for energieffektivisering i norske bygg, og hun var medlem av Lavutslippsutvalget. Eli Arnstad er også kjent som en senterpartiprofil gjennom en årrekke, og var 1. vara fra Nord-Trøndelag på Stortinget i perioden 1985-1993 – i halvannet års tid møtte hun fast for Johan J. Jakobsen.

Medlemsoppslutning gir styrke
- Eli Arnstad, gratulerer med vervet som ny styreleder. I et intervju med Midtpunkt for tre år siden, der tema var nettopp styrearbeid, sa du at tanken på utvikling og endring er grunnleggende for deg, og bør være det i ethvert styre. Du har nettopp kommet inn i styret, men kjenner godt til foreningens arbeid fra før. Hva mener du er de viktigste oppgavene for NiT?
- Det er en spennende utfordring å komme inn i styret for NIT, en svært veldrevet forening med stort tilbud for sine medlemmer. Den store medlemsoppslutningen gir grunnlag for gjennomslag i viktige spørsmål, og det mener jeg vi skal bygge videre på. NIT har fått en posisjon som en viktig og riktig partner for å utvikle regionen vår, noe vi skal gjøre sammen med og på vegne av våre medlemmer. Det betyr at vi skal være en konstruktiv samarbeidspartner som fremmer de beste løsningene for framtida, og vi gjør det på de arenaene vi behøver for å få gjennomslag.
- NiT har gått fra å være en interesseforening for næringslivet i Trondheim, til å ta en regional rolle, der vi har operative ressurser i seks kommuner. Har du noen tanker om den videre utvikling av foreningens oppgaver og nedslagsområde?
- Det at NIT har tatt en regional rolle har styrket foreningen. Jeg tror det er riktig å fortsette arbeidet i denne retningen, ikke minst fordi vi må lykkes sammen dersom vi skal være den mest attraktive regionen for utvikling av næringsliv og nye arbeidsplasser. Her er arbeidet med strategisk næringsplan et viktig virkemiddel, den gjør at vi kan være tydelige på veien videre. Vi har en stor fordel i at NTNU og SINTEF er her. Dette er motorer for nyskaping og utvikling som er viktig for å nå målet om 10.000 nye arbeidsplasser innen teknologi. Slik det syder i gründermiljøene nå, er det grunn til å være optimistisk for alt spennende som kan skje framover.
- Du er kjent som en meget engasjert og allsidig person som brenner for regionen. Hva er det viktigste du vil bidra med i styrekollegiet, i egne øyne?
- Jeg er opptatt av at styret sammen skal reflektere bredden av aktivitet og næringsliv i regionen. Vi skal også gjøre vår stemme hørt på nasjonalt plan og i samarbeid med offentlige myndigheter. Jeg håper jeg skal være en engasjert styreleder på vegne av næringslivet i regionen og at jeg kan tilføre nettverk og erfaring som gjør at man kan sikres gjennomslag i viktige saker, som for eksempel å sikre regional forvaltning av finansformuen, avslutter Arnstad.

Efskin: - NiT blir tatt på alvor
Å gå av som styreleder i en organisasjon som man er blitt så glad i, er litt vemodig, synes avtroppende styreleder Knut Efskin. Han mener likevel at jevnlig utskifting er nødvendig slik at styret får påfyll av nye entusiastiske medlemmer som kan være med å videreutvikle organisasjonen.
- I tillegg var det også på høy tid med en kvinnelig styreleder, og Eli Arnstad er en utmerket etterfølger, mener Efskin.
- Takk for innsatsen, Knut. Hvordan vil du oppsummere dine åtte år i styret?
- Næringspolitisk arbeid krever tålmodighet. Det er ikke slik at vi kan krysse av for så og så mange politiske seiere. Det som har vært viktig for NiT er å bli hørt og tatt på alvor av det politiske miljøet. Her synes jeg vi har kommet langt. Vi har en god dialog med alle partier og ikke minst med politisk ledelse, og det er ingen tvil om at vår stemme teller når politiske beslutninger skal tas, sier Efskin.
- Det har fremfor alt vært lærerike og givende år i samarbeid med styret, fagrådene og administrasjonen i NiT. Jeg har dessuten blitt kjent med utrolig mange flinke mennesker innen næringsliv, det politiske miljøet, akademia og kulturlivet. I denne perioden har foreningen vokst både i antall medlemmer og geografisk ved at Malvik, Melhus, Klæbu, Skaun og Midtre Gauldal har blitt en del av «familien». Dette har gjort at foreningen har blitt en betydelig aktør som «alle» vil snakke med, og da gjelder det å bruke sin innflytelse på best mulig måte for våre medlemmer.

Politisk arbeid tar tid
- Hva har, etter ditt syn, vært de mest positive tingene som har skjedd i NiT i din periode?
- Jeg vil ikke trekke frem enkeltsaker, men heller fokusere på helheten. NiT har utviklet seg videre ved at vi har tatt tak i våre styrker, kombinert med vekst i organisasjonen og en kraftig økning i aktivitetsnivået, for på denne måten å bli en så interessant aktør at omgivelsene, enten det er bedrifter, kommuner, politiske partier, andre organisasjoner, universitet og høgskoler eller landbrukssektoren, vil ha et godt og konstruktivt samarbeid med oss. Dette synes jeg vi har forvaltet på en god måte ved hjelp av våre kjerneverdier som er ryddig, offensiv og samlende.
- Er det noen saker du ergrer deg over at foreningen ikke har kommet i havn med i din periode?
- Nei, egentlig ikke. Det er sikkert saker vi skulle ha kommet lenger med enn vi har gjort, men dette handler som nevnt om tålmodighet. Politisk arbeid tar tid, og det gjelder å holde fokus i sakene man ønsker å påvirke. Som eiendomsmann er jeg kanskje litt skuffet over at vi ikke har fått mer gjennomslag hos Trondheim kommune på viktigheten av å tilrettelegge nok gode og attraktive tomtearealer for plasskrevende virksomheter i randsonen av Trondheim, spesielt sør for byen. Dette vil være helt avgjørende for å få til den utviklingen av blant annet Nyhavna som alle ønsker seg.
- Hva tror du om foreningens misjon og oppgaver videre – hva blir viktigst å løse?
- Jeg tror strategien vi har valgt vil stå seg fremover. Man bør imidlertid prioritere de «viktigste» sakene, som kan være både små og store. NiT skal være en pådriver for at Midt-Norge blir den regionen i landet hvor det er lettest å starte og drive næringsvirksomhet, avslutter Knut Efskin, som har vært en tydelig og markant styreleder for NiT.

 

NiTs styre 2016-2017:

 • Eli Arnstad, styreleder, konsernbanksjef SpareBank 1 SMN
 • Liv Malvik, nestleder, adm. direktør Grilstad Marina
 • Ole-Martin Utgaard, daglig leder Utgaard
 • Otto Frøseth, direktør venture Investinor
 • Anita Utseth, plattformsjef Det norske oljeselskap
 • Line Vikrem-Rosmæl, general manager Scandic Lerkendal
 • Jørgen Voje Sagmo, daglig leder Retro
 • Dina Elverum Aune, finans- og økonomidirektør/CFO Fesil
 • Therese Bjørstad Karlsen, eiendomsdirektør Coop Midt-Norge
 • Erlend Olsø, daglig leder/CEO Devico

Henter møter...