Meny
 
 
  • Ingen utpreget handyman. Stadig flere nordmenn får andre til å pusse opp for seg, forteller administrerende direktør Arne Reinertsen i E.A. Smith. Ingen utpreget handyman. Stadig flere nordmenn får andre til å pusse opp for seg, forteller administrerende direktør Arne Reinertsen i E.A. Smith.

Bygger’n fra Johannesburg

Arne Reinertsen var Vice President i den internasjonale bankgiganten Citigroup i Sør-Afrika da han for tre år siden kom tilbake for å bygge videre på selskapet som tippoldefaren startet i 1869.

Midtpunkt tas hjertelig imot av en blid og uformell 36-åring som er inne i sitt andre år som toppsjef. Fra familiekonsernets hovedkontor på Heggstadmoen styrer Arne Reinertsen morselskapet E.A. Smith, som med Smith Stål har 14 avdelinger innen stål og metall. Her ledes Bygger’n-kjeden med nesten 100 utsalg samt HibaHus som setter opp godt og vel 300 hus, hytter og garasjer, og har tett tilknytning til Bygger’n-kjeden, som er tema for dagens prat med Arne Reinertsen.

Tror på lønnsomt år

Bygger’n er større enn Smith stål, og står for brorparten av omsetning for konsernet, som passerte 2,9 milliarder kroner totalt i 2017, med en EBITDA på 94 millioner kroner.

- Hvordan ser 2018 ut for dere når tre av fire kvartaler er tilbakelagt?

- Vi tror det blir økning i både topp og bunn i år, sier Reinertsen nøkternt til Midtpunkt.

- Går det bra i bygg og anlegg for tiden?

- Nyboligmarkedet har fått en knekk, men alt i alt ser det ikke så verst ut. Privatkundeomsetningen er ganske svak. Det er en tydelig og vedvarende trend at stadig flere får andre til å pusse opp for seg. Både generasjonsskifte, at folk var mer handy før og teknisk høyere krav er nok de viktigste årsakene til denne dreiningen, tror Reinertsen.

- Hva kjennetegner byggevarekjeden Bygger’n?

- Fagkompetanse og hjelp til løsninger kjennetegner Bygger’n-kjeden som ble startet i 1991. Det er ingen som skal ha bare en planke, det er terrassen, garasjen eller huset som er formålet og vi hjelper våre kunder med å realisere sine prosjekter. Vi har et veldig sterkt fokus på kvalitetsvarer og fagfolk i butikkene som kan hjelpe med gode løsninger samtidig som vi har skarpe priser fullt tilgjengelige på nett. Vi hjelper også med å formidle kontakt med byggmestre. De utgjør kjernemarkedet vårt og står for brorparten av omsetningen. Byggmestre kan logge seg inn og prosjektere, ta ut varer og håndtere all dokumentasjon i vårt e-handels system.

Liten andel av stort marked

Totalmarkedet i byggevarehandelen ligger på rundt 46 milliarder kroner i år. Ifølge Virkes årsstatistikk for byggevarehandelen i Norge, har E.A. Smith med Bygger’n-kjeden en markedsandel på vel 7 prosent.

- Vi har mye byggemasse per hode i Norge, forklarer Reinertsen. Den er i stor grad trebasert, noe som krever jevnlig reparasjon og oppussing. Derfor er byggevarebransjen stor, ja veldig stor, i Norge.

- Fortell litt om hvilken modell som ligger til grunn for Bygger’n-kjeden.

- Om lag halvparten av butikkene er eid av oss, den andre halvparten eies av medlemmer som er tilknyttet oss. Det er en løsere modell enn franchise. Vi dikterer ikke hva hver enkelt kjøpmann skal gjøre til enhver tid. Vi tilstreber en balanse mellom det lokale engasjementet og det sentrale og systematiske, som blant annet håndterer innkjøp, markedsføring og profilering.

Verdiskaping i distriktene

- Hva er kriteriene for å åpne nye butikker i kjeden?

- Det behøver ikke lokaliseres på for tette steder, sier Reinertsen, og nevner utsalget i tettstedet Veggli med under 1000 innbyggere i Rollag kommune og Bygger’n Malm i tidligere Nord Trøndelag.

- Samtidig opplever vi veldig positiv utvikling på steder som i Drammen og i Bergen. Det viser at vi kan hevde oss i de store markedene og ikke bare i distriktene pluss Trondheim.

Nordmenn generelt bruker mye penger på oppussing, og etablering i populære hyttekommuner er også lønnsomt.

- Tenker dere på å åpne butikker i utlandet? Sverige?

- Nei. Byggevarebransjen er veldig lokalt betinget. Hele nøkkelen for Bygger’n er å få de lokale driverne til å lykkes i sine nærmiljøer. De fleste privatkunder og byggmestre vil ha en lokal person å snakke med om løsningene sine.

- Hva gjør dere innen netthandel?

- Netthandel utgjør lite av totalvolumet, men vi har en fin utvikling i nettbutikken med god vekst. Vi hadde 1,8 millioner besøk i nettbutikken byggern.no i fjor

- Hvorfor har dere lyktes så godt med kjedekonseptet Bygger’n, etter din mening?

- Det handler i all hovedsak om folkene som har drevet og ledet Bygger’n i mange år, men jeg tror også det er fordi det er en erkjennelse av at kjedemedlemmene skal tjene penger på samarbeidet. Det skal være lønnsomt for alle. Det kan være noen som feiler fordi de har for stort fokus på det sentrale leddet. Vi må ha forståelse for at det vil være lokale tilpasninger, og aldri glemme at verdiene skapes ute i distriktene, og ikke i administrasjonen. Det perspektivet er viktig å huske, ellers går det ikke bra, understreker Reinertsen.

Konkurrenter med utenlandske eiere

- Hvem er hovedkonkurrentene til Bygger’n?

- De største konkurrentene er Mestergruppen, som eies av private equity, Byggmakker, som er solgt til Finland, Optimera, som er franskeid, og Maxbo.

- Mange oppkjøp av utenlandsk storkapital. Har dere hatt friere på døren selv?

- Det ønsker jeg ikke å kommentere, men det er viktig at Trondheim ikke bare blir en filialby. Vi trenger høyt kompetente folk, og for å bygge det økosystemet er det viktig med hovedkontorfunksjoner i Trondheim, mener han.

Hovedkontoret til E.A. Smith selv kan ikke kalles særlig prangende

- Vi har ikke en tung administrasjon. Konsernet har en liten, erfaren og veldig dyktig ledelse. Da jeg kom for tre år siden hadde jeg ikke peiling på byggevarer, og jeg skylder resten av ledelsen og styret en stor takk for tålmodig opplæring, innrømmer Reinertsen med et skjelmsk smil.

Fakta:

  • E.A. Smith
  • Komplett leverandør av stål, metall, armering, byggevarer og trelast
  • Etablert i 1869
  • Heleid av Reinertsen-familien
  • 14 avdelinger (Smith Stål)
  • Ca. 100 butikker (Bygger’n)
  • Omsetning 2017: 2,9 milliarder kroner
  • EBITDA 2017: 94 millioner kroner

Tekst og foto: Kenneth Stoltz


Henter møter...