Meny
 
 

Er din bedrift rammet av lokale og nasjonale smittevernstiltak? 

Trondheim kommune fordeler 34,7 millioner til lokalt næringsliv i en økonomisk vanskelig situasjon grunnet koronatiltak. Slik søker du om penger. 

Fordeling av midlene

Det kan søkes enten til bedriftsrettet støtte eller til fellestiltak: 30 millioner kroner er avsatt til bedriftsrettet støtte til virksomheter innenfor detaljhandel (utenom dagligvare), skjenke-og serveringsbransjen og kulturell virksomhet, sports- og fritidsaktiviteter (utenom idrettslag) og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Støtte gis i samsvar med statsstøtteregelverket som bagatellmessig støtte, begrenset oppad til 300.000 kroner per virksomhet/bedrift. Videre er 4,7 millioner kroner avsatt til fellestiltak mot aktører som tilrettelegger for økonomisk aktivitet, sysselsetting og verdiskaping ved hjelp av arrangement som bidrar til gjenåpning av bysamfunnet.

 

Hvem kan søke?

Kompensasjonsordningen skal gå til virksomheter i Trondheim som er hardt rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak i forbindelse med Covid-19. Ordningen skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Krav til søknaden er at bedriften/organisasjonen må dokumentere inntektssvikt og/eller økte kostnader som følge av koronakrisen.

 

Støtte kan gis til virksomheter innenfor detaljhandel (utenom dagligvare), skjenke- og serveringsbransjen og kulturell virksomhet, sports- og fritidsaktiviteter (ikke idrettslag) og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generell kompensasjonsordning. 

 

Kommunen legger spesielt vekt på å kunne støtte virksomheter med lokal tilknytning/eierskap og fortrinnsvis definert som “små bedrifter”. Tilskuddet gis i samsvar med statsstøtteregelverket, som såkalt bagatellmessig støtte. Vi vil prioritere søkere som ikke har mottatt tilskudd fra de tidligere.  

 

Søknadsfrist og behandlingstid 

Søknad sendes via regionalforvaltning.no

Søknadsfrist er 15. september 2021, og svar kan forventes relativt raskt etter søknadsfristens utløp.  

 

Har du spørsmål til ordningen, kontakt gjerne følgende i kommunen:

julie.berg.stein@trondheim.kommune.no, mobil 47 86 43 94

kjell-inge.stellander@trondheim.kommune.no, mobil 91 67 28 82

kari.mette.elden@trondheim.kommune.no, mobil 92 21 97 77

 

(Foto: Shutterstock)


Henter møter...