Meny
 
 

Finalekandidatene til Årets unge ledertalent i Trondheimsregionen 2019

Juryen legger til grunn følgende for nomineringen av de fem finalistene til «Årets unge ledertalent i Trondheimsregionen 2019»:


Arne Reinertsen
er administrerende direktør i E. A. Smith AS. Selskapet har ca. 650 ansatte på virksomheter i hele Norge. I 2018 hadde selskapet en omsetning på 3,2 milliarder NOK. For å gjøre selskapet framtidsrettet og konkurransedyktig, har Reinertsen gjennomført flere organisatoriske endringer i de siste årene, hvoretter kunden nå alltid er i fokus. Han beskrives som handlekraftig, framoverlent og med stor forståelse for selskapet.

 


Marthine Bodd Five jobber som Head of Customer Service Delivery Norway/ Head of Customer Care Norway i Danske Bank. I customer care Norge leder hun en enhet bestående av 70 medarbeidere. I tillegg er hun leder for hele customer service delivery Norge, hvor hun har arbeidsmiljøansvar for 250 medarbeidere. Bodd Five har det siste året gjennomført en god lederjobb for å få de 250 ansatte til å komme tettere på kunden, samtidig som hun har snudd det kulturelle aspektet. Dette har gitt svært gode leveranser og økt tilfredshet blant medarbeiderne.

 


Jonas Andre Nåvik er gründer av Fagn AS, et selskap han etablerte i 2017. Selskapet har i dag 16 ansatte. Sammen med sine kolleger i Fagn tok Nåvik i februar en av Trondheims to Michelin. Nåvik har både personal- vare og driftsansvar på Fagn, hvor han etter et økonomisk krevende oppstartsår har klart å snu virksomheten. For 2019 sikter de mot en omsetning på ca. 20 MNOK, og et sterkt positivt resultat. Nåviks lederfilosofi handler om å være en motivator, gå foran med et godt eksempel samt å spre god energi.

 

May Britt Markussen Bjørnevaag er eier og daglig leder i Englefryd AS, en franchisepartner for Søstrene Grene. I dag består Englefryd AS av ni butikker fra Ålesund til Bodø, og som til sammen har en brutto omsetning på 72 MNOK og over 70 ansatte. Hun er opptatt av å holde seg godt informert om det som skjer i organisasjonen, slik at hun kan ta beslutninger som er gjennomtenkt og bærekraftig. "Leading by example" er etter hennes mening det kraftigste virkemiddel for å motivere ansatte.


Silje Veronica Færestrand er General Manager Norway Operations i Q-Free Norge AS, hvor hun leder avdelingen med ti medarbeidere som jobber med det norske markedet til Q-Free. Her har hun ansvaret for at produktenes livssyklus – fra forretningsutvikling til salg, prosjektleveranse og service – lykkes godt. Færestrand har det siste året vært med på å snu et svakt økonomisk resultat til å levere på budsjett.


Henter møter...