Meny
 
 
  • Den totale bygningsmassen til Frost Eiendom er i dag verdsatt til omlag 2,5 milliarder kroner brutto. - Potensialet for videre vekst i konsernet er god, smiler daglig leder Rigmor Frost på taket til hovedkvarteret i Fossegrenda. Den totale bygningsmassen til Frost Eiendom er i dag verdsatt til omlag 2,5 milliarder kroner brutto. - Potensialet for videre vekst i konsernet er god, smiler daglig leder Rigmor Frost på taket til hovedkvarteret i Fossegrenda.

Frost satser friskt

Fra å bygge rømningstunneler mellom bygårdene i Trondheim under krigen, til å bli Trøndelags desidert største private utleier av boliger; Frost Eiendom har satt tydelige spor i byutviklingen gjennom 75 år.

Frost Eiendom besitter over 1.300 utleieboliger og hybler. Selskapet er dermed den nest største private utleieaktøren i hele Norge. I tillegg eier de 27.000 kvadratmeter med næringseiendom i Trondheim. Den jubilerende eiendomsaktøren planlegger å utvikle 1.200 nye boliger for salg og utleie de neste årene, samt 25.000 kvadratmeter næringsareal.


En solid familiebedrift

- Det var bestefaren min, murmester Ola Frost som etablerte bedriften i 1943. Opprinnelig som en ren murmesterforretning. Siden har vi fått adskillig flere ben å stå på, sier daglig leder i Frost Eiendom, Rigmor Frost, på taket av det karakteristiske hovedkvarteret Teglgården i Fossegrenda.

Virksomheten er fremdeles 100 prosent familieeid 75 år etter etableringen, og den totale bygningsmassen til Frost Eiendom er i dag verdsatt til omlag 2,5 milliarder kroner brutto.

- Det har vel vært noen investorer og oppkjøpsbeilere på døren?

Sjefen smiler godt.

- Det er klart, men vi har overhode ingen planer om å selge ut. Vi er en solid familiebedrift med sterke røtter i Trondheimsregionen. Og det skal vi fortsette å være, fastslår Rigmor Frost, som har ledet konsernet siden 2003.

Hun har imidlertid en ganske annen utdanningsbakgrunn enn man skulle forvente av en leder i eiendomsbransjen.

- Jeg er egentlig utdannet fysioterapeut, smiler hun og fortsetter:

- Men eiendomsutvikling ligger i blodet til slekta. I tillegg har jeg en fantastisk dyktig stab rundt meg, understreker hun.

 
Sterke røtter

I etterkrigstiden bestod virksomheten på det meste av 130 murere. Oppdragene var mange, fra gjenoppbyggingen av Finnmark og Troms i nord etter tyskernes herjinger, til byggeboomen som tok av for alvor i Trondheim på 60- og 70-tallet. Frost stod blant annet bak byggingen av en av byens første og største studentboligprosjekter, Moholt Studentby. Den lett gjenkjennelige Frostgården nederst i Innherredsveien ble også reist av familien på 1960-tallet.

- Frostgården var en av de første eiendommene vi bygde der vi også var eier og utleier. Formålet med gården var opprinnelig ganske uvanlig. Den ble nemlig bygd for å huse enslige beboere, og spesielt kvinner uten barn og familie, forklarer hun.

- Kuriøst i dag?

- Absolutt. Gården har siden blitt renovert flere ganger, senest etter at det brant på loftet i 2013. Vannskaden etter slukningsarbeidene var så omfattende at vi måtte totalrenovere absolutt hele bygningsmassen, legger hun til.

Frost Eiendom bygde også ut det nye tilknyttede bygget ved rundkjøringen ved Bakke bro, men bestemte seg for å selge boligene der.

- Det er 23 leiligheter der, og det er lite hensiktsmessig å drive utleie i en så liten skala, forklarer hun.

- 23 leiligheter er "liten skala"?

- For oss i Frost Eiendom er det det.

 
Kjøpte studentby

Å få oppkalt en vei etter seg er ingen enkel øvelse. Det har imidlertid bestefaren til Rigmor Frost fått på Tempe.

- Høyblokkene på Tempe er det vi som eier, og de utgjør brorparten av utleieporteføljen vår per i dag. Det var en lang prosess, men gaten som strekker seg mellom blokkene heter nå Ola Frosts veg etter bestefaren min, forklarer hun.

Det var på slutten av 1980-tallet at Frost Eiendom begynte å avvikle entreprenørvirksomheten sin. Etter hvert som jappetiden og tiåret skred fram, sprang renta i været og bunnen falt ut av boligmarkedet.

- Det var tunge avgjørelser å ta med masseoppsigelser og stygge bunnlinjer. Vi måtte skifte strategi fra å levere totalentrepriser og bygge boliger, til å bli en eiendomsutvikler med fokus på utvikling og utleie av bolig og næringseiendom, forteller Frost.

- En tøff milepæl?

- Absolutt. Men tvingende nødvendig, legger hun til.

I 2008 kjøpte Frost Eiendom opp Voll Studentby på Vegamot.

- Der besitter vi 700 studenthybler. Om lag 200 av disse har vi utviklet selv etter oppkjøpet.

- Og dere har ytterligere planer for nye utleieboliger ved blokkene på Tempe?

- Det stemmer. Vi har planer for en høyblokk til med tilsammen cirka 150 utleieenheter.


Tenker framover

Omsetningsestimatet for 2018 er på cirka 150 millioner kroner med et resultat etter skatt på omlag 36 millioner kroner.

- Omlag 80 prosent er leieinntekter fra boliger, og 20 prosent fra næringsareal, sier Frost.

Svært pene kalkyler til tross så satser Frost Eiendom friskt også på nybygging framover. For et drøyt år siden påbegynte de prosjektet Nærbyen på Sorgenfri i samarbeid med Veidekke AS.

- Her bygges 157 leiligheter med innflytting 2019/2020. Alle disse leilighetene er selveierleiligheter.

- Hvordan har salget vært?

- Det har jevnt over vært ganske godt, men at omsetningen av nye boliger er tregere i 2018 enn for noen år tilbake, er det liten tvil om. Det er en gjengs trend over hele landet, mener hun.

Frost Eiendom har også konkrete planer om å bygge nye boliger på Lund Vestre på Lundåsen og ved Leangen kollektivknutepunkt.

- Akkurat her er vi helt i startgropa. Vi har så vidt begynt å utarbeide noen konsepter sammen med arkitektene våre, men veldig lite er spikret og detaljregulert ennå, sier Frost til Midtpunkt.

- Spennende områder?

- Definitivt.

 
Har solid handlingsrom

På spørsmål om hvorfor Frost Eiendom har begynt å bevege seg fra å ha nesten utelukkende fokus på utleievirksomhet, til å se på mulighetene innen nybyggsalg, er hun klar.

- Å drive utleievirksomhet i så omfattende skala som vi gjør kan sikkert virke voldsomt lukrativt for mange. Realiteten er imidlertid en ganske annen. Eiendom er også en utgift. Vedlikehold, renovering, kommunale avgifter, eiendomsskatt og formueskatt - de løpende driftsutgiftene er mange og omfattende. Per i dag har vi en årlig avkastning på utleie av boligmassene våre på om lag 4 prosent. Næringseiendom er noe høyere med cirka 7 prosent. Ja, vi tjener penger, men samtidig ser vi at potensialet for videre vekst i konsernet er større dersom vi skaffer oss flere ben å stå på, forteller hun engasjert.

Store deler av eiendomsporteføljen til konsernet er i dag nedbetalt og gjeldfri.

- Og eiendomsmassen har vokst voldsomt i verdi de siste 20 årene?

- Helt klart. Det gir oss handlingsrom til å tenke nytt. Det er denne reallikviditeten som gjør at vi kan skyte inn ny kapital i nye boligprosjekter i samarbeid med banken vår gjennom en årrekke, Danske Bank.


Med Teglgården som base

- Forsiktig i trappa her. Den er litt bratt, sier Frost mens hun navigerer mot toppen av taket på Teglgården, konsernets hovedbase. Ni etasjer over Hornebergvegen i Fossegrenda er utsikten fenomenal.

- Bygget er konstruert med vertikalarmert tegl tvers gjennom. Jeg vil kalle det et landemerke i byen. Det ble oppført i 1988, og siden den gang har bygningen gjennomgått en ekstrem makeover innvendig. I dag rommer bygningen moderne næringslokaler med tretti små og mellomstore bedrifter, forklarer Frost og myser mot høstsola i sørøst.

- Er næringsareal en retning dere kommer til å utforske ytterligere?

- Det har vært en del av virksomheten vår i mange år selv om det ikke har vært hovedfokus. Samtidig er organisasjonen vår så smidig, solid og innarbeidet etter 75 år at dersom vi ser muligheten for ytterligere vekst i dette segmentet, så vil vi definitivt gripe den, avslutter hun.

 

Fakta:

  • Etablert i 1943
  • Heleid av familien Frost
  • 17 ansatte
  • Omsetning 2018: 150 MNOK (estimat)
  • Resultat etter skatt 2018: 36 MNOK (estimat)
  • Leier ut 1.300 boliger/hybler på Tempe, Frostgården og Voll Studentby
  • Eier og leier ut 20.000 m2 næringsareal
  • Store planer for bygging av boliger og næringseiendom

 

Tekst og foto: Jan-Are Hansen


Henter møter...