Meny
 
 

Generalforsamling i NiT

- Sterk medlemsvekst. I årsberetningen som ble lest opp under generalforsamlingen 18. mars ble det redegjort for at medlemsmassen har vist en svært positiv utvikling i 2013, og antall medlemmer økte fra 1.150 til 1.307 i løpet av året. Foreningens aktivitetsnivå var høyt også i 2013, blant annet med høy deltagelse på NiTs møteplass, der 131 seminarer samlet 9.457 deltagere.

Foreningen har videre vært aktiv innen næringspolitikk, og det er arbeidet godt i de 18 fagrådene, samt prosjektene. Handelskammer-virksomheten, som er den internasjonale delen av NiT, viste også en god utvikling i 2013. Omsetningen i NiT økte fra 14,6 MNOK i 2012 til 15,8 MNOK i 2013.

Les mer i NiTs årsrapport som utgis som et eget vedlegg til neste nummer av Midtpunkt.

Nye i NiT-styret

Liv Malvik, daglig leder i Grilstad Marina AS, ble valgt inn som nytt medlem, og går rett inn som nestleder i NiT-styret. Jørgen Voje Sagmo, daglig leder og medeier i Retro AS, er nytt varamedlem.

Cathrine Tronstad og Ellen Tveit Klingenberg går ut, etter henholdsvis fire og åtte år i NiTs styre.

Nye medlemmer i NiTs valgkomité er Ellen Tveit Klingenberg (leder) og Martin Aagaard. Liv Malvik og Steinar Gjølme trer ut av valgkomiteen etter fire år, som er maksimal funksjonstid.


Henter møter...