Meny
 
 
  • Nullvekstmål i byvekstområdet. Mobilitetsrådgiver Ingrid Ødegård og prosjektleder Kristin Giske Lauritsen i HjemJobbHjem sammen med Karianne Okkenhaug, HR-rådgiver i energiselskapet NTE. Nullvekstmål i byvekstområdet. Mobilitetsrådgiver Ingrid Ødegård og prosjektleder Kristin Giske Lauritsen i HjemJobbHjem sammen med Karianne Okkenhaug, HR-rådgiver i energiselskapet NTE.

Vinn - vinn - vinn

Prosjektet HjemJobbHjem skal gjøre det lett og lønnsomt for ansatte å velge kollektivtransport og sykkel til og fra jobb.

- Målet er tredelt: å skape en by som er bedre å bo i, tilby frynsegoder til ansatte og ikke minst øke bevisstheten rundt miljøet i regionen vår.

Det sier Kristin Giske Lauritsen, prosjektleder i HjemJobbHjem, om satsingen som er en del av Miljøpakken.

Lauritsen mener alle er tjent med tiltaket.

- Dette er positivt for byen Trondheim, de som jobber her og miljøet. Alle vinner, sier hun.

- I tillegg blir det jo mindre kø for de som må kjøre, legger hun til.

Økende interesse

3.000 ansatte i Trondheim er i dag aktive deltakere i HjemJobbHjem, og flere er på vei inn i ordningen, ifølge Lauritsen.

Det er lagt inn en rekke insentiver. Et av de viktigste er reduserte priser på buss, trikk og tog for ansatte i bedrifter som deltar.

- HjemJobbHjem-billetten koster 670 kroner i måneden. Det er 27 prosent lavere enn en vanlig periodebillett hos AtB. I tillegg har vi inngått avtaler for leasing og kjøp av elsykkel med rabatterte priser. Og om du allerede har en sykkel, så gjør vi den sesongklar for deg, gratis, forklarer Lauritsen.

Ordningen finansieres gjennom Miljøpakken og har en årlig ramme på 7,7 millioner kroner i 2023.

Prosjektet ble etablert i 2019, men fikk en skjev inngang på grunn av pandemien.

- Ingen ideell start, men vi ser at bevisstheten rundt tilbudet begynner å få fotfeste nå, sier mobilitetsrådgiver Ingrid Ødegård.

- Hvor mange virksomheter deltar i HjemJobbHjem i 2023?

- Per i dag er det 17 virksomheter, både private og offentlige, men det er rom for flere. Særlig litt større bedrifter er av interesse for oss akkurat nå, men alle med over 20 ansatte kan søke, understreker hun.

Positivt mottatt

Karianne Okkenhaug, HR-rådgiver i energiselskapet NTE som har deltatt i prosjektet det siste året, mener HjemJobbHjem har blitt positivt mottatt blant de ansatte.

- Av de 90 ansatte her på kontoret i Trondheim, så har cirka 60 benyttet seg av minst ett av tilbudene, sier hun. 

- Det er litt employer branding i dette?

- Det kan du godt si, smiler hun.

Ett av kravene som HjemJobbHjem stiller er at bedriften er innstilt på å gjøre endringer i dagens parkeringsordning der de er lokalisert.

- For oss var det enkelt. Da vi flyttet hit til Ranheimsvegen 9 for noen år tilbake, ble antall parkeringsplasser redusert til 20, legger Okkenhaug til.

Prosjektleder Lauritsen understreker samtidig at ordningen ikke har strikte rammer.

- Den retter seg mot de ansatte i bedriften der kollektivtransport eller sykkel er et reelt alternativ. Det er ikke et alternativ for alle. Intensjonen er å tilrettelegge og gjøre det enklere for de som har mulighet til å skifte, fastslår hun.

Deltagelse i HjemJobbHjem varer i ett år. Deretter blir det opp til virksomhetene selv om de ønsker å videreføre ordningene med egne midler.

- Vi ønsker å innføre lignende miljøvennlige ansattegoder til våre ansatte permanent, avslutter Okkenhaug i NTE.

 Tekst og foto: Jan-Are Hansen


Henter møter...