Meny
 
 
  • F.v. Bjørn Tilset (Nordea), ordfører Rita Ottervik, Torkild Korsnes (K. Lund) og Berit Rian (NiT). Foto: Wil Lee-Wright. F.v. Bjørn Tilset (Nordea), ordfører Rita Ottervik, Torkild Korsnes (K. Lund) og Berit Rian (NiT). Foto: Wil Lee-Wright.

K. Lund er Årets bedrift 2018!

Heder til tradisjonsrikt rørleggerfirma på Manifestasjon 2018.


Prisen ble delt ut under middagen på NiTs store næringslivkonferanse Manifestasjon 2018 torsdag 27. september på Clarion Hotel & Congress i Trondheim.


Prisen Årets bedrift har i over 20 år blitt delt ut årlig av Nordea i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Nordea gir 50.000 kroner til vinneren, med klausul om at beløpet skal gis videre til et godt formål. Juryen består av ordfører i Trondheim kommune, fylkesordfører i Trøndelag fylkeskommune, styreleder i Næringsforeningen i Trondheimsregionen og regionsjef i Nordea.
Formålet med prisen er å gi anerkjennelse til bedrifter og andre virksomheter som gjennom sin aktivitet bidrar til å utvikle eller styrke næringslivet i Trondheimsregionen.


Kriteriene for prisen er blant annet knyttet til at bedriften:

• kan vise til resultater og soliditet gjennom mange år og har evne til å skape arbeidsplasser

• er en viktig brikke i utviklingen av regionen/byen

Prisen ble utdelt av ordfører i Trondheim kommune, Rita Ottervik, regionsjef Bjørn Tilset i Nordea og adm. direktør Berit Rian i NiT. Adm. direktør Torkild Korsnes i K. Lund tok imot prisen på vegne av selskapet.

 

Juryens begrunnelse

Vinneren av Årets Bedrift 2018 er et meget godt eksempel på en virksomhet som kan vise til gode resultater og soliditet gjennom mange år og som har bidratt til å skape arbeidsplasser i regionen. K. Lund er en tradisjonsrik bedrift som siden etableringen i 1874 har drevet med samme type virksomhet, noe ikke mange bedrifter kan vise til i dag – de fleste bedrifter som har eksistert i så mange år har gjerne skiftet både virksomhetsområde og navn en eller flere ganger opp gjennom årene.

 
K. Lund ble etablert som et rørleggerforetak i Trondheim i 1874, og har fortsatt dette som sin hovedgeskjeft. Men selv om virksomhetsområdet har vært det samme i 144 år, har de hele tiden tilpasset seg nye byggemetoder, standarder, produkter og teknologi. De har rundt 5.000 serviceoppdrag i året og mange faste kunder, i tillegg til at de er engasjert i en rekke store byggeprosjekter. I tillegg til tradisjonelle rørleggertjenester driver de med høytrykksspyling, TV-kontroll, sertifisert sveising, m.m. De har to datterselskaper i Trondheim, ett i Steinkjer og ett på Stjørdal.


Med verdiene solid, synlig og stolt, kan K. Lund vise til meget høy kundetilfredshet (84,7 prosent, som er på høyde med Flytoget og finn.no) og svært høy kjennskap i markedet. Fjorårets markedsanalyse viser blant annet at 84 prosent av alle over 20 år i Trondheim har hørt om K. Lund.

Juryen legger vekt på at K. Lund-konsernets omsetning og resultat har hatt en positiv utvikling gjennom mange år. Omsetningen i 2017 var 281,4 millioner kroner, en vekst på 16,6 prosent siden 2014. Også resultatet har økt i samme periode og endte på +18,8 millioner kroner i 2017.

  
Morselskapet K. Lund har i dag 109 ansatte, hvorav 11 lærlinger.

 
K. Lund er godkjent opplæringsbedrift, og de er svært opptatt av å ta inn lærlinger. Dette er en viktig del av deres samfunnsansvar, og noe juryen har vektlagt. K. Lund var den første bedriften i Norge som inngikk en skriftlig lærlingekontrakt i 1908 – de kan altså vise til hele 110 år med skriftlige lærekontrakter. Videre kan det nevnes at den av dagens medarbeidere som har jobbet lengst i K. Lund ble ansatt som lærling i september 1979. K. Lund har også 4. generasjon rørleggere ansatt i bedriften i dag.


Selskapet er en betydelig næringsaktør i Trondheimsregionen med lokal forankring både gjennom eierskap og hovedkontor i Trondheim.
K. Lund er en meget verdig vinner av prisen Årets Bedrift 2018. Prisen er et kunstverk, en plakett og en sjekk på 50.000 kroner som K. Lund ønsker å gi til Norsk Luftambulanse.


- Vi er veldig stolt mottaker av prisen. K. Lund er en trøndersk familiebedrift, som jobber iherdig med en sterk kultur rundt verdiene solid, synlig og stolt. Vi tror nemlig at ALT er kultur, og denne prisen skal vi bruke aktivt i den forbindelse. Prispengene kunne gått til mange gode formål. For vår del har vi en konkurrent i bransjen som var nær ved å miste livet i fjor sommer, og som fikk livreddende hjelp av Norsk Luftambulanse. Pengene går derfor til dem, sa administrerende direktør Torkild Korsnes i sin takketale på vegne av bedriften.

 

Spørsmål?

Kontakt adm. direktør for Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Berit Rian, på mobiltelefon 950 31 885.

Adm. direktør i K. Lund, Torkild Korsnes, kontaktes på mobiltelefon 415 77 909.

        

Tidligere prisvinnere

Årets BedriftSportradar AS (2017)

To Rom og Kjøkken (2016)

Kongsberg Seatex (2015)

Aqualine AS (2014)

SINTEF (2013)

Rica Nidelven Hotel (2012)

Siemens AS (2011)

Hent AS (2010)

Nidar (2009)

Reinertsen AS (2008)

Atmel AS (2007)

EMGS AS (2006)

Powel ASA (2005)

Britannia Hotel (2004)

Salmar AS (2003)

De 3 Stuer (2002)

Nor-Fishing (2001)

Q-Free ASA (2000)


Henter møter...