Meny
 
 

- Gode naboer hjelper hverandre

Kirkens Bymisjon og en rekke bedrifter i Trondheim vil samles om samfunnsansvar i 2015.

 

- Vi ønsker et godt og trygt bymiljø med rom for alle, og samarbeid om sosiale utfordringer som for eksempel rus, fattigdom og arbeidsledighet. Vi har helt enkelt kalt det "Nabosamarbeidet i Trondheim – for et trygt og godt bymiljø for alle", forklarer Kathrine Koren Bjertnæs, næringslivskontakt i Kirkens Bymisjon i Trondheim.

 

Få større innsikt

Inne i lokalene til Kirkens Bymisjon øverst i Munkegata er representanter fra Hent AS, SpareBank 1 SMN, Deloitte og Entra samlet. Forretningsområdene er ganske forskjellige – fellesnevneren er at de gjennom flere år har støttet Kirkens Bymisjon på flere vis.

- Den finansielle støtten vi mottar fra disse og andre bedrifter, sammen med støtte fra private givere og fond og legater, utgjør omlag 25 prosent av driftsbudsjettet vårt. Og det er vi veldig takknemlige for. Vi er helt avhengige av støtten fra næringslivet. Hovedtanken bak Nabosamarbeidet er at bedriftene som støtter bymisjonen skal ha mulighet til å få en enda større innsikt og bli involvert i hva vi driver med til daglig, sier Koren Bjertnæs til Midtpunkt.

Målsetningene er et tryggere og bedre bymiljø, engasjerte medarbeidere i samarbeidsbedriftene, involvering av næringsliv i bymisjonens arbeidsrettede tiltak og synlig samfunnsansvar.

- Å engasjere medarbeidere er viktig for bedriftene. Det viser siste års Questback-undersøkelser om samfunnsansvar, som bymisjonen gjør nasjonalt blant 6000 ansatte årlig, sier hun.

 

Byvandring

Et av tiltakene i Nabosamarbeidet er "En annerledes byvandring" for de ansatte som jobber i bedriftene.

- Da går vi i grupper og besøker bymisjonens virksomheter rundt omkring i Trondheim for å få et innblikk i utfordringer i byen vår. Vi får høre historier som berører fra ansatte og frivillige.

Vi har allerede gjennomført en slik byvandring sammen med flere bedrifter, og jeg mener at det var veldig lærerikt for alle involverte, forklarer hun.

Regiondirektør Kalle Torp i Entra er helt enig.

- Absolutt en verdifull opplevelse for oss. Entra skal ha en egen byvandring for ansatte i slutten av januar. Man får innblikk i en hverdag som fortoner seg ganske annerledes enn den man er vant til, understreker han.

 

Utvide egen horisont

- For oss i SpareBank 1 SMN så er Vår Frue kirke en av våre nærmeste naboer, og gode naboer hjelper hverandre, legger banksjef i SpareBank 1 SMN, Tor Inge Skjøtskift, til.

Han mener det handler om å utvide sin egen horisont.

- Å bidra finansielt er viktig for oss, men vi har lyst til å gjøre noe mer enn bare å overføre penger og ferdig med det. Det er mange som jobber hos oss som ønsker å bidra praktisk til bymisjonens arbeid, sier han til Midtpunkt.

- Kan de ansatte i bedriftene ta med seg erfaringene fra samarbeidet med Kirkens Bymisjon inn i sitt daglige virke også?

- Definitivt. Gjennom Bymisjonen kan vi lære å se og akseptere menneskene bak fasaden om den er polert, sparklet eller sprukket. Det kan være tilfeldigheter som avgjør om livet ble slik eller sånn, understreker Skjøtskift.

Tidligere i år stilte Hent AS med en rekke frivillige som vertskap i Vår Frue kirke.

Kåre Myran, HMS-sjef i Hent, vektlegger samfunnsansvaret som store næringsaktører har.

- Jeg synes navnet "Nabosamarbeidet – for et trygt og godt bymiljø med rom for alle" er et godt begrep. At vi tar vare på hverandre helt enkelt. Som gode naboer, smiler han.

 

Alle kan bidra

Hvordan samarbeidet skal fungere i praksis er ikke helt spikret ennå, men Koren Bjertnæs er overbevist om at potensialet i konseptet er stort. Nabosamarbeidet er utviklet etter modell fra Oslos "Nabosamarbeidet i Bjørvika" i regi av bymisjonen.

Koren Bjertnæs mener erfaringene derfra tilsier at bedrifter som kommer sammen om samfunnsansvar, motiverer og inspirerer hverandre.

- Byvandringer og bedriftsfrivillig arbeid er bare noen deler av samarbeidet. Vi er også opptatt av sosialt entreprenørskap gjennom våre verksteder, og å skape og tilby ulike former for arbeid, sier hun.

- Vi driver blant annet et nytt prosjekt som heter Mot & Mestring som er et samarbeid med NAV Lerkendal med mål om å motivere og støtte unge mennesker som av en eller annen grunn ikke kommer seg inn i arbeidslivet. Da håper vi at bedriftene viser samfunnsansvar ved å legge til rette for praksisplasser og mentorordninger.

 

Åpen for innspill

Iver Lykke, Director i Deloitte Trondheim, tror at grunnen til at konseptet har gode forutsetninger for å lykkes er fleksibiliteten i samarbeidet.

- Forskjellige bedrifter kan bidra med forskjellige ting. Man kan skreddersy hvordan man involverer de ansatte i bymisjonens aktiviteter. Vi har mange engasjerte medarbeidere som er interessert i frivillig arbeid og et samarbeid med Bymisjonen er naturlig som en del av vårt ønske om å vise et aktivt samfunnsansvar. Vi samarbeider også med Bymisjonen i Oslo og Stavanger, sier han.

- Deloitte vil delta på bymisjonens kurs i samtale- og lyttemetodikk "God å snakke med", som bygger på Kirkens SOS sine teknikker. Målet er å styrke de ansattes evne til å bli en god samtale partner for kolleger og bli enda bedre bedriftsfrivillige, legger Koren Bjertnæs til.

Hun understreker samtidig at de ønsker samarbeidspartnere fra alle lag og nisjer i næringslivet. Både store og SMB-bedrifter.

- Vi er særdeles åpne for innovasjon og innspill på hvordan både vi og bedriftene kan gjøre hverdagen bedre for de i byen vår som har det tøft.

 

Gjør bedriften bedre

- Det er svært ofte tilfeldigheter som gjør at mennesker faller utenfor. Den slitne mannen eller damen øverst i Nordre, familien med barn som lever under fattigdomsgrensen, ungdommen som har droppet ut av skole og utdanning på grunn av rus og psykiske problemer, sier Myran.

Skjøtskift er enig.

- Klarer vi å engasjere medarbeiderne våre så har vi kommet langt på vei. Ofte skal det lite til å være gode medmennesker, mener han.

- Jeg vil faktisk si at å ta del i bymisjonens visjon gjør en bedrift bedre rett og slett, konkluderer Torp.

 

FAKTA:

Kirkens Bymisjon arbeider i over 17 byer i Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. 60 ansatte og 600 frivillige i Trondheim.

- Driver kafeer, møtesteder, aktivitetshus og andre lavterskeltilbud for å gi mennesker som lever nær gata mulighet for mat, hvile og godt fellesskap.

- Samtaler, oppfølging og alternativ til rus, prostitusjon, tigging og kriminalitet.

- Barn, unge, foreldre og familier får samtale og støtte gjennom vanskelige overganger og krevende livssituasjoner.

- Mennesker i akutt krise har hele døgnet, hele året, tilbud om samtale på telefon og nett.

- Trygger ungdom gjennom Natteravn Midtbyen.

- Måltidsservering og omsorg på bymisjonssenteret eller i Vår Frue – åpen kirke.

- Arrangerer årlig juleinnsamlingen «Gled en som gruer seg til jul».

 

Av Jan-Are Hansen


Henter møter...