Meny
 
 
  • Lover varm velkomst. - Hva tenker næringslivet om kreativitet og utvikling? Vi tar gjerne imot flere fra næringslivet på besøk, både for kunstopplevelser og for de som vil prøve en annerledes ramme rundt møter og arrangementer, sier f.v. assisterende kurator Katrine Elise Pedersen, produksjonsansvarlig Carl Martin Faurby og direktør Helena Holmberg. Foto: Kenneth Stoltz Lover varm velkomst. - Hva tenker næringslivet om kreativitet og utvikling? Vi tar gjerne imot flere fra næringslivet på besøk, både for kunstopplevelser og for de som vil prøve en annerledes ramme rundt møter og arrangementer, sier f.v. assisterende kurator Katrine Elise Pedersen, produksjonsansvarlig Carl Martin Faurby og direktør Helena Holmberg. Foto: Kenneth Stoltz
  • Rachel Mayeri: Stillbilde fra Primate Cinema: Apes as Family, 2012, 22 minutter. Skuespiller: Denise Pearlman. Tokanals installasjon. Gjengitt med tillatelse fra kunstneren. Verket vises i utstillingen Et Nytt Vi på Trondheim Kunsthall fram til 22. desember. Rachel Mayeri: Stillbilde fra Primate Cinema: Apes as Family, 2012, 22 minutter. Skuespiller: Denise Pearlman. Tokanals installasjon. Gjengitt med tillatelse fra kunstneren. Verket vises i utstillingen Et Nytt Vi på Trondheim Kunsthall fram til 22. desember.

Klar for en annerledes lønningspils?

Kunsthall Trondheim går nye veier – og når et stadig større publikum.

I kulturkvartalet i Søndre gate er brannbiler for lengst byttet ut med friske impulser fra kunst og litteratur, og en levende arena for opplysning og debatt.

- Det skjer veldig mye nå, vi har et intensivt program her i Kunsthallen, sier Helena Holmberg mens hun viser Midtpunkts utsendte rundt i utstillingen Et Nytt Vi.

Den engasjerte direktøren forklarer at de jobber mye med å etablere samarbeid med ulike aktører i byen, som skoler og barnehager. Men de ønsker tettere kontakt med næringslivet. Årsaken er opplagt, mener hun:

- Det har stor betydning for næringslivet at det skjer ting i Trondheim, så vi har en felles interesse i å skape et vitalt kulturklima i byen. Vi vet også at et spennende og variert kulturtilbud er viktig for mange som kommer utenfra som vurderer å bosette seg her. Jeg føler at vi bidrar til en levende og attraktiv midtby.

For Holmberg kan den perfekte byturen være en kombinasjon av litt shopping, et kafébesøk, og deretter se på en utstilling eller overvære et foredrag. Andre har nok også tenkt samme tanke; Med jevn vekst i publikumsbesøket og nærmere 1.300 innenfor glassdørene i september er Kunsthall Trondheim i en positiv stim.

- Det er gøy at det kommer stadig flere mennesker hit, men vi vil ha veldig mange flere. Vi skal bli kjent med byen, og byen skal bli kjent med oss, konstaterer kurator Carl Martin Faurby med et smittende smil. Vi har en jobb i å fortelle hva som foregår. Vårt oppdrag er å formidle noe som ikke finnes fra før. Skape interesse og nysgjerrighet. Kunst er mer enn bare et rekreasjonstilbud, påpeker han.

 

Dialog, ikke krangel

Holmberg forteller at Kunsthallen skal vise samtidskunst, men også samfunnsdrøftende kunst som kan reise debatter som er viktig for demokratiet.

- Apropos debatter: det kan gå en kule varmt i kunstdebatten i Adressas spalter fra tid til annen?

- Jeg har stor tro på dialog – ikke krangling og drittslenging, som vi dessverre ser eksempler på noen ganger. Men engasjementet er positivt. Jo mer kunst og aktiviteter knyttet til dette, jo mer øker interessen fra publikum og næringsliv.

- Førstesiden av dagens avis var viet nyheten om Kjell Erik Killi Olsens initiativ til å bygge opp et stort kunstsenter bare et kvartal herfra, i Kjøpmannsgata. Hva tror dere dette vil bety for interessen i kulturbyen Trondheim?

- Det er utrolig positivt. Økosystemet vokser, vi får etter hvert en kritisk masse der vi kan utveksle ideer og erfaringer, og flere vil sannsynligvis velge å gjøre en karriere her i Trondheim, tror Katrine Elise Pedersen.

- Det handler dessuten om byutvikling, som er et superviktig og interessant tema for oss, supplerer Holmberg.

Trioen på Kunsthall Trondheim kommer fra sterke kunstbyer som Oslo, Stockholm og København, men opplever ikke størrelsen ved Trondheim som en begrensning, snarere tvert imot.

- Vi mener at man faktisk kan ha mer impact her enn i en større by der det allerede finnes et stort tilbud, sier den svenske direktøren, som samtidig påpeker at det finnes ingen større institusjon for samtidskunst i hele Midt-Norge enn Kunsthall Trondheim.

 

Næringslivsfrieri og gratis inngang

Kunsthallen har begynt med gratis inngang på tirsdager, som har blitt veldig positivt mottatt. Gratis entré også i resten av åpningstiden fra tirsdag til søndag, er en våt drøm for produksjonsansvarlig Carl Martin Faurby, som kan ikke få gjentatt det ofte nok: Vi vil møte folk!

Samarbeidet med naboene Litteraturhuset og kafeen Sellanraa er allerede produktivt.

Den 1.000 kvadratmeter store kunsthallen har dessuten et amfi som passer til foredrag av ulik art.

- Her vil vi gjerne ha flere events som cocktailparty, lønningspils, debatt – gjerne i kombinasjon med en omvisning i utstillingen eller skreddersydde kunstrelaterte foredrag av ønsket lengde, forklarer han bydende.

- Hva med salgsutstillinger?

- Nei, det er ikke vår oppgave å drive business og overta gallerienes oppgaver – vi er utelukkende visningsrom for nye, kunstneriske uttrykk, forsikrer Holmberg.

Økende publikumstilstrømning til tross: direktøren legger ikke skjul på at den ikke-kommersielle institusjonen som lever på driftstilskudd fra år til år ønsker seg flere langsiktige samarbeidspartnere fra næringslivet.

- Kommune og fylkeskommune står for til sammen 80 prosent av vår totale finansiering. Kommunen står for to tredeler og fylkeskommunen en tredel. De har gjort en kjempesatsing, og all ære til dem for det. Men Statens andel er alt for lav, mener Holmberg.

- Hva ville vært den ideelle match for Kunsthallen?

- Drømmepartneren ville vært en bedrift med en filosofi som likner vår: som setter pris på kreativitet, tenking utenfor boksen, tør se ting på nye måter.

 

Tankeføde

Å se sammenhenger i nye perspektiver gjøres definitivt i utstillingen Et Nytt Vi som nå kan besøkes i Kunsthall Trondheim.

Det overordnede tema er relasjonen mellom mennesker, dyr, og alle levende organismer på vår felles klode. Utstillingen er skapt i samarbeid med Laboratory for Aesthetics and Ecology fra København.

Mennesket som den avgjørende aktør i verden og vårt forhold til naturen belyses av flere kunstnere gjennom originale og tankevekkende arbeider. Her finnes rosa østerssopp som tar til seg næring fra bøker. Planter som lager dikt. Primatdramaer, spilt av mennesker for pensjonerte laboratoriesjimpanser – et prosjekt som undersøker hva slags historier og filmkunst som appellerer til primater. Her finnes et bibliotek for flerartet tenking.

Sært? Ja, kanskje det, men det gir absolutt næring til nye tanker når kunst, biologi og teknologi smelter sammen i regi av Kunsthall Trondheims utstilling Et Nytt Vi, som står til jul.

 

Tekst og foto: Kenneth Stoltz

 


Henter møter...