Meny
 
 
  • Ketil Olsen leder bedriften Volo, og engasjerer seg stort i ledertrening og lederutvikling. (Foto: Ronny Manuel Danielsen) Ketil Olsen leder bedriften Volo, og engasjerer seg stort i ledertrening og lederutvikling. (Foto: Ronny Manuel Danielsen)

Ledelse er ikke en posisjon, det er en relasjon

Å bli en god leder handler mye om hvordan man bygger og ivaretar relasjoner med andre mennesker.  

Hvordan utøve god ledelse? Dette er et spørsmål som kan ha mange svar, ettersom det er avhengig av menneskene man skal lede og i hvilke situasjoner som krever ledelse.  

For Ketil Olsen og hans kollegaer i Volo består arbeidshverdagen mye av å styrke relasjonsferdighetene hos ledere.

- Når vi står opp om morgenen er målet vårt å styrke relasjonskompetansen i bedriften eller organisasjonen vi jobber med, og det gjør vi gjennom å trene andre på å bli bedre i møte med mennesker, forteller Ketil engasjert.

Alle kan bli gode ledere

Han møter Midtpunkt i de fargerike kontorlokalene til Volo på Vestre Rosten, og temaet ledelse og ledertrening er bedriftslederen lidenskapelig engasjert i.  

-  Det er mange spennende temaer når man snakker om ledertrening, og jeg brenner virkelig for at alle har mulighet for å få ut et større potensial gjennom å styrke egen relasjonskompetanse. Mange ledere er usikre på hvordan de skal te seg for å lede godt, men gode ledere finnes innen alle personligheter og adferdsområder. Det handler mye om å innhente innsikt om hvordan lederen virker på andre: innsikt om egen lederstil og innsikt om medarbeiderne som skal ledes. Neste steg er å sette seg utviklingsmål, og vise endret adferd i handling – komme fra innsikt til utsikt.

Sosial bærekraft

Hva har bærekraft med ledelse å gjøre? Bærekraft og det grønne skiftet handler ofte om klima her på jorda. Det bør også handle om klima og miljø i organisasjoner. Sosial bærekraft handler mye om samarbeid, inkludering, god ledelse og sunne kulturer.

-  Det lederne og ikke minst ledergruppene gjør, setter spor internt i organisasjonen. Lederne og lederteamene glemmer ofte at de ruver i landskapet. Hvis vi som ledere viser adferd som ikke er i henhold til sosial bærekraft, altså ikke spesielt hyggelig adferd, så vil folk ta etter oss, eller de vil slutte. Det er derfor mye sosial bærekraft i å holde på folket. Skal du bygge sunne kulturer og organisasjoner som er helsefremmende, er velfungerende lederteam og gode ledere en kritisk suksessfaktor. Det ser vi også på trykket og etterspørselen etter å lede godt, gjennom å lede folk forskjellig.

Tilbakemeldingskultur

Et annet viktig moment med ledertreningen som Olsen og hans kollegaer gjør, innebærer å involvere medarbeiderne, samt å etablere en tilbakemeldingskultur.

- Å trene på lederskap må involvere dialog med medarbeiderne i prosessen. Et stykke ut i prosessen får lederne mer innsikt om hvordan de virker på andre, så jobber man prosessuelt internt i bedriften, gjerne sammen med andre ledere i samme organisasjon. Det handler om tillit og det å vise relasjonelt mot. Å tørre å bevege oss ut av våre adferdsmessige komfortsoner. Hvordan skal vi gi tilbakemeldinger og hvordan skal vi ta imot? Vår erfaring er at hvis du skal få til en slik kultur, må det starte opp med at lederne ber om tilbakemelding. Gode ledere og velfungerende lederteam er første skritt på veien til å skape en sunn organisasjon, og gode møter mellom leder og medarbeider er uslåelig.

Uansett hvem man knytter til seg for å jobbe med lederutvikling, så er mitt klare råd å gjøre treningen bedriftsinternt, og gjerne med å inkludere bedriftens kjerneverdier, avslutter Ketil Olsen i Volo.

 


Henter møter...