Meny
 
 

Logistikknutepunktet: Det blir delt løsning sør for byen

Torsdag kveld bestemte Regjeringen at det nye logistikknutepunktet for Trondheimsregionen skal plasseres sør for Trondheim, etter flere tiår med til tider hard lokaliseringsdebatt.

Stortingsrepresentantene Linda Hofstad Helleland fra Høyre og Sivert Bjørnstad fra Frp, samt statssekretær John-Ragnar Aarset (H) fra Samferdselsdepartementet, hadde med seg et langt haleheng på slep nede på Brattøra fredag morgen. Her var havnedirektør, lokale politikere fra regjeringspartiene, transportører, Næringsforeningen og NHO – og en lang rekke medier.


Beslutningen betyr at det ikke blir en felles terminal for både båt, bane og bil. Terminalen skal fordeles på to ulike steder, og havnedelen av terminalen skal ligger på Orkanger. Torgård, lengst sør i Trondheim, og Søberg i Melhus er de to alternativene for bil og bane. Avklaringen vil få stor betydning for Trondheim i et byutviklingsperspektiv.

Positive reaksjoner


– Jeg har lyst til å slippe jubelen løs. Det er så viktig for byen og for Trøndelag at vi får frigjort den beste tomta i byen, strålte Høyres Linda Hofstad Helleland da nyheten ble sluppet på Sjøgangen med utsikt over Trondheims godsterminal. Hun er leder av transportkomiteen på Stortinget og har i tospann med Bjørnstad jobbet lenge med saken – den siste uken omtrent dag og natt.


– Dette er en viktig prinsippavklaring etter 30 år med krangling og diskusjoner mellom ulike partier og ulike grupper, utdyper en fornøyd Sivert Bjørnstad.


– Et samlet næringsliv og ikke minst de faglige tilrådingene gjør at en ny godsterminal bør ligge sør for Trondheim. Det er sørfra det aller meste av godset kommer fra, sier statssekretær John-Ragnar Aarseth i samferdselsdepartementet.


– En rask beslutning er viktig både for byutviklingen i Trondheim og for å nå ambisjonen om å frakte mer gods på jernbane. Trondheim vil få frigjort store sentrumsnære arealer, mens godsterminalen med ny plassering vil få større muligheter til å utvide og effektivisere virksomheten. sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til NRK Trøndelag.


- Næringsforeningen i Trondheimsregionen er svært godt fornøyd med Regjeringens raske avklaring om fremtidig lokalisering av logistikknutepunkt. Regjeringen har valgt å lytte til næringslivets behov, og beslutningen er helt i tråd med hva NiT og øvrig næringsliv har jobbet for i lang tid, sier næringspolitisk leder i NiT, Børge Beisvåg.


Han er glad for at tett og god kontakt med våre lokale politikere og våre representanter på Stortinget fra regjeringspartiene har ført frem.


- Fremover er det viktig at vi holder tempo oppe i prosessen frem mot endelig valg av løsning, og i videre arbeid med å få prioritert midler til tidlig oppstart av bygging av nytt logistikknutepunkt, understreker Beisvåg.

Det er ennå ikke bestemt om godsterminalen havner på Torgård i Trondheim eller Søberg i Melhus. Jernbaneverket skal utrede de to kandidatene nærmere sammen med vegvesenet og havneaktører i inneværende år.


Henter møter...