Meny
 
 

Havbruksnæringen – en av koronaens «vinnere»?Hva innebærer det i praksis for havbruksnæringen å tilhøre kategorien "samfunnskritisk funksjon"? Betyr det at bransjen har klart seg skadefri gjennom stormen? Betyr det at alt fungerer som før? I dette webinaret belyser vi situasjonen både utfra de politiske føringer som er gitt og hvordan disse i praksis påvirker bransjen, bransjens erfaringer og situasjon i dag og hvilke trender som nå skimtes i horisonten i kjølevannet av krisen.

Matvareproduksjon - herunder også sjømatproduksjon - og hele verdikjeden tilknyttet denne er av Nærings- og fiskeridepartementet definert som å inneha en samfunnskritisk funksjon. For sjømat omfatter dette alt fra oppdrettere, fórprodusenter og veterinærer til sjåfører, lagerarbeidere og kritisk administrativt personell m.fl. Denne definisjonen gir andre rammevilkår og føringer enn for såkalte ikke-kritiske funksjoner. Vi ser nærmere på detaljene og det virkelige liv.

Vi gjør oppmerksom på følgende:
I etterkant av opptaket som ble gjort, har regjeringen imøtesett behovet fra sjømatnæringen om kredittforsikring. Sendt fredag kveld kom meldingen om at en setter av 20 milliarder til GIEK. Du kan lese mer om dette blant annet hos Sjømat Norge.

Møt Øyvind André Haram,kommuniksajonssjef  Sjømat Norge, Vegard Helland, konserndirektør SpareBank1 SMN og Paul T Aandal, sjømatanalytiker Norges Sjømatråd i samtale med Torstein Langeland i NiT.

Webinaret ble publisert 12. mai 2020.
Henter møter...