Meny
 
 

Økonomi for ikke-økonomer: Back to basics

 


I serien "økonomi for ikke-økonomer" ser vi denne gangen nærmere på prinsippene som ligger til grunn for regnskapet, elementene i årsregnskapet og særskilt på de postene som inneholder en stor grad av vurdering, samt hvilke kriterier som legges til grunn i disse vurderingene. Kjennskap til dette er en forutsetning for å kunne ta de riktige beslutningene for selskapets drift. Uansett hvilken stilling du har, så er det behov for å forstå hvordan selskapets drift reflekteres som tall i regnskapet.


Henter møter...