Meny
 
 

Nettverkslederen Ingrid Marie

Det går knapt én dag uten konserter i Trondheim, og i sum arrangeres det tusentalls hvert eneste år.

Full oversikt over det fantastiske musikktilbudet har vært vrient for publikum, men nå har nettverket Scenesnakk med prosjektleder Ingrid Marie Sylte Isachsen i spissen satt konsertene på kartet med nyvinningen konsertby.no.

Hele 13 konsertscener inngår nå i foreningen Scenesnakk, og den entusiastiske nettverkslederen har godt håp om at alle arrangører vil bli med i fellesskapet.

- Hovedmålet med Scenesnakk er å gjøre Trondheim til en enda mer attraktiv og spennende konsertby. Nettverket skal være et sted for dialog og samarbeid mellom medlemmene, fremme scenenes interesser på kultur- og næringspolitisk nivå, styrke scenenes rolle og rammevilkår i kommunen og drive aktivt med synliggjøring av det brede konserttilbudet som er i byen, forteller Sylte Isachsen til Midtpunkt.

Vil gjøre kaken større

- Hva må til for at nettverksledelse skal fungere godt?

- Det viktigste for at nettverket skal fungere godt er at medlemmene kjenner eierskap og ser verdien av å delta. Hensikten med nettverk er å oppnå mer enn hver enkelt kan gjøre alene. Når vi jobber med felles prosjekter, slik vi gjør med Konsertbyen Trondheim, er det viktig å avklare forventninger, ha respekt for ulikhetene, inkludere i prosessen og velge løsninger i tråd med ressursene vi har.

- Det er mange markante stemmer i nettverket du står i spissen for. Hvordan får du alle til å trekke i samme retning?

- Scenesnakk er et unikt nettverk i norsk sammenheng. Jeg mener grunnen til at vi har lyktes her er erkjennelsen av alt scenene har til felles og målet om å øke antallet som går på konserter, ikke bare konkurrere om dem som uansett ville gjort det. I takt med at foreningen vokser er det viktig å holde fast ved de styrkene vi har i dag, men også tørre å utfordre på hvilke oppgaver Scenesnakk skal bidra til å løse fremover.

Liker å jobbe strategisk

- Hva slags ledertype er du?

- Jeg ønsker å være en lagspiller og har stor tro på at man finner de beste løsningene i fellesskap. I nettverkslederrollen er det en styrke å se mulighetene vi faktisk har, bruke kompetansen som finnes blant medlemmene og jobbe målrettet. Jeg liker å jobbe strategisk, og å se konkrete resultater av arbeidet som er lagt ned.

- Hva er forskjeller og likheter i lederrollen din i dag, sammenlignet med dine år i politikken?

- Den største forskjellen er størrelsen på organisasjonen, og forutsetningene for samarbeid. Det er for eksempel mye lettere å enes om prosjekter når samtlige har felles mål, kontra i politiske forhandlinger der flere parti sitter med ulike mål. Samtidig er det mye likt med tanke på medlemsoppfølging og å skape gode arenaer for diskusjon, oppsummerer Ingrid Marie Sylte Isachsen.


Henter møter...