Meny
 
 

Skal lede NiT Malvik

Kaare Hagerup (42) er ansatt som daglig leder for NiT Malvik, og tiltrer stillingen 4. august 2014.

Næringsforeningen søkte tidligere i vår etter daglig leder i en nyopprettet stilling for NiT Malvik. Nå er vi i NiT svært glade for å kunne ønske Kaare Hagerup velkommen som ny medspiller på laget.

 

Kaare er utdannet Master of Management ved Handelshøyskolen BI, med spesialiseringer innen strategi, arbeidsrett, ledelse og styrearbeid.

Han er selvstendig næringsdrivende, med oppdragsportefølje rettet mot eiendom, teknologi- og industriutvikling. Blant annet har han vært innleid som konsulent for Lyng Gruppens eiendoms- og industriaktiviteter over en rekke år.

Han har i flere perioder arbeidet for Greenway/Q-Free International, der han inngikk i et kompetanseteam for forvaltning av en portefølje av selskaper innen industri/teknologi og eiendom.

 

42-åringen har ut over dette arbeidet bredt innen næringsutvikling både innen- og utenlands gjennom flere år. Hagerup har slektsmessig tilknytning til Malvik kommune, og eier for øvrig en skogeiendom i kommunen.

 

Viktige oppgaver vil være å jobbe for økning av medlemsbedriftenes lønnsomhet gjennom samarbeid og nettverk, samt bedring av bedriftenes rammevilkår sammen med kommunen. Andre viktige arbeidsoppgaver vil være å rekruttere flere medlemmer, bygge opp et inntektsgrunnlag for avdelingen, og videreutvikle det gode samarbeidet med Malvik kommune. Kaare Hagerup vil jobbe tett sammen med et lokalt fagråd som består av bedriftsledere fra kommunen. Jobben vil foreløpig utgjøre 30 prosent stilling med mulighet for utvidelse på sikt.

 

NiT Malvik er næringsforening for bedrifter i Malvik kommune. Formålet med foreningen er å arbeide for en bedring av rammevilkårene for å etablere og drive næringsvirksomhet i kommunen. NiT Malvik er en del av Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) som også omfatter Trondheim, Melhus og Skaun. NiT har i dag 10 ansatte, men vil primo august telle 12 medarbeidere samt 3 studentassistenter.


Henter møter...