Meny
 
 

Ocean of Opportunities til Midt-Norge

Nytt vekstprogram for havbruksindustrien lanseres. Søknadsfrist 28. august.

 

 

Etter suksess i to år på Vestlandet gjennom Stiim Aqua Cluster, innleder NCE Aquatech og Stiim Aqua et samarbeid som gir nye fremadstormende bedrifter en unik mulighet i Midt-Norge, ifølge en pressemelding fra samarbeidspartene.

 

Norsk havbruksnæring har et fantastisk vekstpotensial, og vi har de beste forutsetninger for å skape nye bedrifter og arbeidsplasser i en næring som vokser nasjonalt og internasjonalt.

 

Fra august 2019 får vekstbedrifter innen havbruksnæringen fra Midt Norge tilbud om å være med i programmet Ocean of Opportunities. Programmet legger til rette for at selskaper i tidlig fase får tilgang til bistand og råd for videre satsing, tilgang til kunder og mentorer fra industrien. I siste fase får de også mulighet til å presentere sin forretningsidé for investorer.

 

Programmet er et økosystem hvor nye idéer og selskaper kommer i kontakt med den etablerte havbruksindustrien, får tilgang til verktøyene for å kunne vokse og mulighet til å skaffe kompetent kapital. Vekstprogrammet er gratis for bedriftene som tas opp etter søknad.

 

NCE Aquatech Cluster og Stiim Aqua Cluster står bak Ocean of Opportunities Midt Norge, i tett samarbeid med flere sentrale industriaktører og Trøndelag Fylkeskommune. Målet med programmet er å legge til rette for etablering av nye og lønnsomme vekstbedrifter innen havbruksnæringen.

 

Det er et stort potensial i å ta i bruk nye matproduserende arealer i norske fjorder og i havet. Havbruksnæringens leverandørindustri har stått for mye av innovasjonen i en næring som har hatt en spennende teknologisk utvikling de siste tjue årene. Innovasjon handler ikke bare om utstyr som utvikles og kan selges til mange aktører nasjonalt og internasjonalt, men det handler også om tjenester og nye verdikjeder. Det er i dette mulighetsrommet Ocean of Opportunties vil kunne bistå virksomheter i en viktig vekstfase.

 

Norge er ledende på teknologi til havbruksnæringen globalt og har lykkes med å skape en stor industri innen lakseoppdrett. Vi vet også at det er spennende muligheter for å utvikle andre arter for akvakulturproduksjon i Norge. Ocean of Opportunities løfter frem de gode idéene, og gir grunnlag for videreutvikling av en bærekraftig og mangfoldig norsk havbruksnæring.

 

 

Søknadsfrist for programmet er 28. august 2019. Mer informasjon er tilgjengelig på www.oceanopp.no


Henter møter...