Meny
 
 
  • Planlegger Christina Føllesdal Brown og byplansjef Ragna Fagerli i Trondheim kommune Planlegger Christina Føllesdal Brown og byplansjef Ragna Fagerli i Trondheim kommune

P-plassene som forsvant

Antallet gateparkeringsplasser i Midtbyen er redusert fra 1.471 plasser i 2011, via 1.331 plasser i 2014, til 977 plasser i 2018. Næringsforeningen mener at dette ikke er i tråd med intensjonen i gatebruksplanen fra 2007 og samarbeidsstrategien Fremtidens byer fra 2012.

- Hvordan har 500 parkeringsplasser på gateplan i Midtbyen kunnet fjernes uten at de har blitt erstattet?

- Over tid har gateareal blitt omdisponert gjennom vedtak i enkeltsaker uten at det er bygd nye parkeringshus i samme periode. I praksis skyldes det for eksempel ønsket fortetting i Midtbyen på tidligere ubebygde tomter, og at det samtidig ikke har vært mulig å finne plass til eller finansiere nye parkeringshus innenfor elveslyngen. Eksempel på fortettingsprosjekt er blant annet Peter Egges plass og Munkhaugveita 5 og 7, til sammen 42 færre gateparkeringsplasser. Blant andre tiltak som har redusert antall gateparkeringsplasser er bygging av nye sykkelfelt, gågate i Thomas Angells gate, etablering av nytt kollektivknutepunkt i Prinsenkrysset, omdisponering av parkeringsareal til park i Lusparken. Fra 2016 til 2017 har antall sykkelparkeringsplasser i Midtbyen økt fra 770 til 850, svarer byplansjef Ragna Fagerli.

- Hva skjer med gateparkeringsplassene i Midtbyen i den midlertidige gatebruksplanen? Hvor mange plasser vil forsvinne med de nye prosjektene som planlegges for å tilrettelegge for metrobuss, sykkel og nye møbleringssoner?

- I den nye gatebruksplanen er vurderingen at antallet bilparkeringsplasser på offentlig gategrunn stort sett vil være uendret – noen gater vil få mindre parkering, andre flere. I Dronningens gate er planen å flytte noen av de eksisterende parkeringsplassene. I Munkegata er det vurdert om det kan tilrettelegges for flere parkeringsplasser, men dette stoppes i dag av at flere trafikantgrupper har behov for samme areal, for eksempel ved varelevering, og at skiltforskriften ikke tillater kombinasjon av mer enn to skilt. Ideelt sett skulle man i Midtbyen hatt muligheten til å kombinere bruk av parkeringsareal gjennom ulike tider av døgnet. I reguleringsplanforslaget til Trondheim Stasjonssenter er det lagt inn 236 offentlige parkeringsplasser. Minimum 46 plasser er nye offentlige parkeringsplasser, mens resten erstatter dagens parkeringsplasser som forsvinner under byggingen, forteller Fagerli.

 

Av Kenneth Stoltz


Henter møter...