Meny
 
 

Setter fart på digitaliseringen av helsevesenet

Checkware skal bli best i verden. Nå står bedriften foran sitt internasjonale gjennombrudd.

Det er onsdag i Arendalsuka, og Midtpunkt møter Heidi Blengsli Aabel på konferansebåten Rygerelektra til kai i den idylliske Pollen. Applausen har nettopp lagt seg etter Checkware-sjefens engasjerende innlegg innen temaet Hvordan legge til rette for at de små kan bli store i norsk helseindustri?

I Bassengbakken på Solsiden i Trondheim står i hvert fall det trønderske selskapet parat til å ta sin del av jobben – og markedet.

Forstå kundens behov

- Aller først, Heidi: Hva driver Checkware med?

- Vi er et programvareselskap som har tatt en ledende posisjon innen digital pasientmedvirkning. Vi er en støttespiller for sykehus, klinikker og kommuner som ønsker å tilby digitale helsetjenester for sine pasienter og innbyggere, forteller Aabel.

Eksempler på dette er digitale kartlegginger, digital hjemmeoppfølging og nettbaserte behandlingsprogram.

- Pasienten kan medvirke hjemmefra. Slik blir man bedre forberedt og en mer aktiv deltager i egen helsesituasjon, sier Aabel.

Hittil har 500.000 pasienter brukt Checkwares løsninger til nær 7 millioner selvrapporteringer.

- Pasienten rapporterer hjemmefra ved hjelp av spørreskjema eller sensorer/apper. I samspill med helsesektoren, kan det avdekkes om pasienten trenger å komme inn til sykehus/legekontor eller ikke. Man kan også rådgi pasienten digitalt, noe som sparer ressurser for alle parter.

Store muligheter

En fersk Menon-rapport fastslår at bedrifter som Checkware kan utløse et stort potensial i næringen og gjøre hverdagen for pasienter og ansatte i helsesektoren bedre og mer effektiv. Norge har nå en unik posisjon til å skalere opp en e-helseindustri i sterk vekst. Men da kreves tettere samarbeid mellom bedriftene, myndighetene og offentlig sektor, ifølge Menon.

Også Hurdalsplattformen fastslår at Norge skal bli verdensledende på e-helse og digital pasientbehandling. Men i dagens situasjon hvor det eksempelvis er 20 ganger høyere eksport fra helseindustrien i Danmark sammenlignet med her hjemme, står det klart at bakken er bratt.

Systemutfordringer

Å etablere seg i helsesektoren har nemlig sine utfordringer. Det utføres mye bra omsorg i sektoren, men viljen og evnen til å implementere nye løsninger er ikke alltid på topp.

Aabel mener at det er viktig å ta i bruk nye produkter og løsninger som allerede er prøvd ut og har vist seg å gi gode resultater: Det kan rett og slett følges opp flere pasienter uten å ansette flere helsepersonell, samtidig som kvaliteten på behandlingen opprettholdes. Men kompliserte beslutnings- og budsjetteringsprosesser i helsevesenet gjør at det investeres lite til drift og bruk av løsningene. Noe av årsaken er insentivene som favoriserer å jobbe på gammelmåten. Fysisk oppmøte på sykehuset er fortsatt det som utløser finansiering i sektoren.

- Jo flere pasienter som er på sykehuset, jo mer penger får sykehusene. Mekanismene omkring finansieringsordningene til helsesektoren er en utfordring som må løses. Det må innføres insentiver for at digitalisering skal tas i bruk i helsevesenet i mye større grad. Det er dokumentert at digitale e-helsetjenester gir veldig gode resultater og kan følge opp mange ganger flere pasienter. Men til tross for alle dokumenterte resultater går det fryktelig tregt fremover, forklarer Aabel til Midtpunkt.

Hun forteller at det på sykehusene ofte er stor avstand mellom de som trenger produktet og de som tar beslutningen om anskaffelse høyere opp eller i andre enheter.

- Å ta i bruk flere digitale helsetjenester vil gagne alle parter, og først og fremst pasienten, som er en ubrukt ressurs, fastslår hun.

- Skal bli best

- Skal vi ha verdens beste helsevesen må vi også ha verdens beste helseindustri, fortsetter Aabel.

Direktøren legger ikke skjul på at Checkware fra dag 1 har hatt en ambisjon om å bli internasjonalt ledende innen sitt felt.

- Vi har selvtillit og guts til å si vi skal bli best i verden, og vi er villige til å gjøre jobben, sier hun med overbevisning. Vi er mer etablert, men har fortsatt et sterkt gründer-mindset.

Selskapet med 55 ansatte har begynt å skape eksport, i første omgang i Sverige og England, og runder trolig 60 millioner kroner i omsetning totalt i år.

- Norge er et for lite marked. Nå skal vi for alvor inn i nye land – det blir nye faser og nye spilleregler for oss. Samtidig må jeg understreke at det er helt avgjørende at vi har et stort og krevende hjemmemarked. Dette er både kompetansehevende og gjør oss finansielt kapable til å satse, sier Aabel, som skryter veldig av den helt avgjørende hjelpen selskapet har fått i flere faser fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Global helsekrise

God helse og livskvalitet er bærekraftsmål nummer 3. En bærekraftig helsetjeneste er å kunne håndtere alle som blir syke fremover på best mulig måte. Man ser imidlertid en global utfordring i at flere blir syke, flere blir eldre, flere blir kronikere.

- Vi har en veldig stor global helsekrise foran oss som vi er nødt til å ta innover oss. Bare i Norge trengs anslagsvis 30.000-35.000 nye helsepersonell innen 2030. Det hjelper ikke å putte på mer penger om det ikke er nok hender, så nå må det skje noe. Vi i Checkware kan både hjelpe helsevesenet og pasientene, samtidig som vi skaper arbeidsplasser og eksport, avrunder Heidi Blengsli Aabel.

Bransje i vekst. Administrerende direktør Heidi Blengsli Aabel har ledet Checkware siden 2009. Nå står selskapet foran et internasjonalt gjennombrudd med sine løsninger innen e-helse. På Arendalsuka ga Aabel innspill til helsepolitikerne i forbindelse med den nye nasjonale e-helsestrategien som er på trappene.

TEKST OG FOTO: Kenneth Stoltz


Henter møter...