Meny
 
 

NiT søker yngre fagrådsmedlemmer

Er du ung og engasjert? Da kan du kanskje spille en rolle i et av Næringsforeningens fagråd. Vi jakter nemlig yngre medlemmer til flere av fagrådene.

For å sikre at NiT får gjort godt arbeid innenfor ulike bransjer og fagmiljøer, så er det etablert 18 forskjellige fagråd. Disse er styrets og administrasjonens forlengede arm innenfor de respektive bransjer og fagmiljøer. Her sitter mange kompetente mennesker, men vi skulle gjerne hatt med flere unge. Vi mener at yngre styremedlemmer har en viktig rolle i ledelse og styrerom hvor beslutninger tas, spesielt nå når virksomheter møter en teknologisk utvikling som stadig går raskere. Derfor jobber NiT for at hvert av fagrådene skal ha minst ett medlem under 38 år.


Ikke alle fagråd har ledige plasser umiddelbart, men du kan likevel søke deg til dem.


Disse vet vi har behov fra høsten:


Havbruk
Handel
Ung Arena
Digitalisering

For å se en fullstendig oversikt over fagrådene, så holder man peker under kategorien"fagråd" i menylinjen øverst på nitr.no
Her er det også mulig å  trykke seg inn på hvert enkelt fagråd, hvor man kan finne mer utfyllende informasjon om hvert enkelt fagråd. 


Vil du søke?

Fyll ut søknadsskjemaet hvor du skriver kort om hvem du er, hvilket fagråd du ønsker deg til og hvorfor, så hører du fra oss. Vi vurderer ikke søknader som kommer inn utenfor skjemaet. Vi vurderer spesielt bransje- og kjønnssammensetning.


NB! SØKNADSFRIST ER SATT TIL 1. JUNI.  


Har du spørsmål? Ikke vær redd for å kontakte oss!


Fågråd Ung Arena: Mariell Toven, mariell.toven@pwc.com, 47603260.

Søknadsprosessen eller øvrige fagråd: Marius Johnsen, marius@nitr.no.


Henter møter...