Meny
 
 

Teknisk verdi eller bruksverdi?

Høyesterett avsa den 13. juni 2016 dom i en sak som gjaldt spørsmålet om hvordan en bygning på festet tomt skal verdsettes når den overtas av bortfester ved opphør av festeforholdet.

Lovgivningen om overtakelse

Når et festeforhold utløper, har festeren i utgangspunktet en plikt til å fjerne bygninger og eiendeler fra tomten.

Dette er som oftest hverken praktisk mulig eller ønskelig. Tomtefesteloven § 41 har derfor regler om at både fester og bortfester kan kreve at bortfester overtar bygningsmassen på tomten. Reglene om beregning av vederlaget er imidlertid ulike, avhengig av hvem som krever overtakelsen.

 

Les resten av saken på Simonsen Vogt Wiig sine nettsider.


Henter møter...