Meny
 
 

Tiltak i krisetider

Her er Næringsforeningens kommentar til tiltakene som per tirsdag 17. mars er offentliggjort, og hva vi mener må komme videre.

Mandag ble et samlet Storting enig om en krisepakke på 100 milliarder kroner til næringslivet for å dempe de negative økonomiske virkningene av koronaviruset. Dette var pakke nummer 2, etter Regjeringens strakstiltak i en første pakke fredag 13. mars, på 6,5 milliarder kroner.

 

Næringsforeningen mener at gårsdagens brede forlik er et positivt signal til norsk næringsliv, og et godt første bidrag til å ivareta landets arbeidsplasser. Vi er også tydelige på at næringslivet forventer ytterligere tiltak. Det lover godt at statsministeren under dagens budsjettkonferanse på Hurdalsjø forsikrer at bedriftene skal sikres, og at regjeringen åpner for å bruke mer penger enn handlingsregelen tillater for å komme ut på den andre siden av pandemien med et næringsliv som ikke er i knestående.

 

Pakke 3 som ventes på torsdag må være krystallklar på hvordan myndighetene vil håndtere permitterte arbeidstakere og lukkede bedrifter fremover, slik at næringslivet i størst mulig grad unngår skifteretten.

Statsminister Erna Solberg sier tirsdag at det ikke er rom for å spare på offentlige budsjetter nå, og det mener Næringsforeningen er helt riktig. Alternativet til rask og resolutt handling fra våre myndigheter er at bedrifter går konkurs, arbeidsplasser forsvinner, arbeidsledigheten øker og skatteinntektene svikter på sikt. Dette vil bli langt dyrere enn en samlet og kraftfull innsats nå.

 

Næringslivet vil oppfordre det offentlige til å forsere prosjekter som bidrar til å holde bygg- og anleggssektoren i gang, slik Trøndelag Fylkeskommune signaliserte i dag. Dette mener vi er en positiv og proaktiv holdning fra fylkeskommunen som vil kunne opprettholde viktig aktivitet i bransjen. Vi ønsker oss klarere direktiver til kommunene på at kommunale avgifter og skatter utsettes i en periode fremover.

 

Til slutt er næringslivet klare over at kommuneøkonomien nå rammes svært hardt av pandemien – kommunedirektøren i Trondheim anslår tirsdag ettermiddag en forverring i kommuneøkonomien på mellom 500 og 800 millioner. I den nasjonale dugnaden vi står i, oppfordrer vi likevel kommunene i Trondheimsregionen til å bidra med å støtte næringslivet ved innkjøp og kontrakter, samt at de gjør opp for seg uten forsinkelser på sine økonomiske forpliktelser, og ikke påberoper seg force majeur på inngåtte kontrakter. Næringsforeningen vil samtidig takke for tett dialog med Trondheim kommune så langt, og ser frem til en løsningsorientert oppfølging av næringslivets behov i tiden som kommer.

 

Det har kommet en rekke tiltak fra statlig hold den siste uken som er relevante for næringslivet, og flere store tiltak er i vente. Her kan du holde deg informert via Regjeringens egen oversikt som oppdateres fortløpende:

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/?fbclid=IwAR0OLDAdpVF6zRupMehZ1FH2Xo9nBJKqX0R-x3A9PeFcAX6Mm-HrSIEAy1o

 

 

Her er hovedpunktene fra mandagens tiltakspakke, oppsummert av NHO (16.3.):

·       Arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager.

·       Arbeidsgiverperioden for sykepenger og omsorgspenger blir redusert til 3 dager. Dette vil bety mye for bedrifter i en svært krevende situasjon. Arbeidsgiverne får ikke en ekstraregning når arbeidskraften forsvinner. Dette gjelder sykepenger knyttet til koronapandemien.

·       Selvstendig næringsdrivende og frilansere får sykepenger fra dag 3, og omsorgspenger fra dag 4.

·       Perioden med omsorgspenger dobles.

·       Utsatt MVA-innbetaling. Innbetaling av arbeidsgiveravgift 15. mai og moms 15.april i år utsettes. Momssatsen på 12 prosent blir redusert til 8 prosent. Sammen med utsatt betaling av andre skatter og avgifter er dette avgjørende tiltak i en periode der bedriftene har begrensede inntekter. Vi må også etter hvert få avklart om bedriftene kan få fritak for noen skatter og avgifter.

·       Lærlinger får nå en inntektssikring på nivå med lærlinglønn.  

·       Selvstendig næringsdrivende får også en inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittsinntekten siste tre år, begrenset oppad til 6G.

·       Låne- og garantiordningene regjeringen presenterte i går vil dessuten bidra til å sikre at bedriftene får den kreditten de trenger. 

·       Arbeidstakerne får «full lønn" i 20 dager ved permittering. Kostnaden fordeles med to dager på arbeidsgiver, og deretter 18 dager fra staten med lønn, men begrenset oppad til 6G. Dette vil lette byrden for mange jobben.

·       Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger settes til 0,75 G. Denne gruppen sikres samtidig inntekt på minimum 80 prosent av inntekten sin opptil 3 G i permitteringsperioden.


Henter møter...