Meny
 
 
  • Bravida runder hundre. Petter Storhaug startet som lærling i 1993. I 2011 inntok han sjefsstolen som regiondirektør i Midt-Norge. Bravida runder hundre. Petter Storhaug startet som lærling i 1993. I 2011 inntok han sjefsstolen som regiondirektør i Midt-Norge.

Tror på vekst i urolig marked

Bravida fyller 100 år, og Trondheim er blant de viktigste byene for det skandinaviske konsernet.

- Bravida har om lag 3.000 ansatte i hele Norge. Drøyt 500 jobber her i Trondheim, og tallet er voksende. Med andre ord så er vi særdeles godt forankret her i landsdelen i 2022, sier regiondirektør Petter Storhaug fra kontoret inne i den trønderske hovedbasen på Tungasletta.

Bravida Trondheim omsatte for solide 700 millioner kroner i 2021.

 

God vekst

Bravida Norge har avdelinger på 30 steder i landet. Opprinnelsen for selskapet er BPA, et svensk bygge- og installasjonsselskap med røtter tilbake til 1922. Sin nåværende form, mer eller mindre, fikk Bravida i 2000, da BPA slo seg sammen med installasjonsvirksomheten til Telenor.

Forretningsområdene innen telefoni, IKT og geomatikk ble solgt ut i 2004. Siden den gang har installasjons- og serviceselskapet rendyrket sin aktivitet med fokus på elektro, rør og ventilasjon.

Veksten siden 2004 har hovedsakelig skjedd organisk og gjennom strategiske oppkjøp.

- Oppkjøpet av elektroinstallasjonsselskapet Siemens Installation AS i 2009 er kanskje den viktigste milepælen på 2000-tallet med 1.300 nye ansatte og et omsetningsbyks på over 1,5 milliarder kroner, sier Storhaug til Midtpunkt.

I 2017 fusjonerte VVS-virksomheten til Oras AS inn i Bravida. Konsernet fikk med dette grepet 650 nye medarbeidere i Norge. Bravida, som allerede var landsledende innen elektroinstallasjon, ble også størst innen rørinstallasjon og betydelige på ventilasjon.

- Har Bravida fått sin endelige form i jubileumsåret 2022?

- Det er vanskelig si. Vi har jobbet hardt for å bli markedsledende innen satsingsområdene våre. Samtidig skal vi utvikle oss videre. Det er vi helt nødt til, legger han til.

 

Arbeidstakers marked

Storhaug kjenner organisasjonen helt fra gulvet – han startet nemlig som lærling allerede i 1993. Deretter gikk han gradene før han i 2011 inntok sjefsstolen som regiondirektør.

- Det har vært en spennende reise, smiler han.

- Hvilke har vært de viktigste endringene de siste 30 årene, slik du ser det?

- For oss som driver med elektro, rør og ventilasjon er det helt klart kompleksiteten i bygg. Både nybygg og i forbindelse med renovering. Det krever en helt annen kompetanse i dag enn da jeg startet som montør. Da snakker jeg om alt fra digitale og bærekraftige løsninger, til automatisering og energioptimalisering, forklarer han.

Bravida tar inn 150-200 lærlinger hvert år for å sikre etterveksten.

- Er tilgangen på relevant kompetanse god nok?

Storhaug tar en tenkepause.

- Generelt vil jeg nok beskrive situasjonen i dag som et arbeidstakers marked. Du stiller med sterke kort dersom du har riktig fagbrev, legger han til.

Bravida Midt-Norge etablerte ganske nylig en egen automasjonsavdeling i Trondheim.

- Staben nærmer seg 20 personer. En god start, men vi ønsker oss kraftig vekst innen dette området, sier han til Midtpunkt.

 

Urolige tider

Et av de største prosjektene Storhaug og Bravida står foran nå, er bygging av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal, lokalisert på Hjelset utenfor Molde.

- Vi har flere store kontrakter i forbindelse med prosjektet. Planleggingsarbeidet er i havn og bygging starter etter sommeren, forteller han.

En urolig verdensituasjon har imidlertid ført til en del usikkerhet hva angår store offentlige investeringer, primært på grunn av økte materialkostnader.

Ett eksempel er det planlagte Ocean Space Center på Tyholt, som har vært gjenstand for store budsjettdiskusjoner. Også det mye omtalte campusprosjektet til NTNU har fått kjenne kraftig på sparekniven.

- Dette er enorme prosjekter som er særdeles interessante for oss i Bravida Midt-Norge. Vi ønsker selvsagt at de realiseres, sier Storhaug, uten at han roper krise for hverken Bravida eller resten av byggenæringene av den grunn.

- Ordreinngangen vår er sterk. Oppdragene innen boligbygging og næringsbygg er gode, legger han til.

 

Faste ansettelser som hovedregel

I forrige nummer av Midtpunkt tok vi for oss reaksjonene på de omfattende innstrammingene på innleie av arbeidskraft, som regjeringen har foreslått. Store deler av næringslivet vi snakket med i forbindelse med høringsrundene, var svært lite begeistret for de foreslåtte endringene.

- Vi har alltid hatt faste ansettelser som hovedregel i Bravida. Det skal vi også fortsette med. Vi samarbeider i tillegg godt med konkurrentene våre når det gjelder utveksling av arbeidskraft i perioder med varierende oppdragsvolum.

- Det er uproblematisk?

- Vel, det kan bli et problem dersom utenlandske aktører ikke trenger å følge de samme innleiereglene som de nasjonale. Det er vridende. De samme forutsetningene må gjelde for alle som konkurrerer om oppdragene, avslutter han.

 

FAKTA

Bravida

- Etablert som BPA, et svensk bygge- og installasjonsselskap i 1922

- BPA slo seg sammen med installasjonsvirksomheten til Telenor i 2000

- Installasjons- og serviceselskap med fokus på elektro, rør og ventilasjon

- Er notert på Stockholmsbørsen

- Ca. 12.000 ansatte i Skandinavia, hvorav 3.000 i Norge og drøyt 500 i Trondheim

- Bravida Midt-Norge omsatte for ca. 750 MNOK i 2021

 

TEKST OG FOTO: Jan-Are Hansen


Henter møter...