Meny
 
 
tirsdag 28 mar - 14.00 til 16.00

Generalforsamling NiT

Medlem / Ikke medlem
kr 0,00 / kr 0,00
Sted
NiTs Møtesenter, Dr. gt. 12, 4. etasje
Påmeldingsfrist
28.03.2023 14.00

I henhold til Næringsforeningen i Trondheimsregionens vedtekter innkalles det herved til GENERALFORSAMLING.

 

Styrets forslag til dagsorden:

 1.     Godkjennelse av innkalling
 2.     Valg av møteleder og to personer til å signere protokollen sammen med møteleder
 3.     Godkjennelse av dagsorden
 4.     Styrets årsberetning for 2022
 5.     Revidert årsregnskap for 2022
 6.     Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til foreningens tillitsvalgte
 7.     Godkjennelse av revisors honorar
 8.     Medlemskontingent for 2024
 9.     Budsjett for 2023
 10.     Saker som styret eller foreningens medlemmer forelegger
 11.     Valg til styre og valgkomite

  1. Styre: 5 av 10 styremedlemmer er på valg for 2 år; samt styreleder og nestleder for 1 år
  2. Valgkomité: 1 av 5 medlemmer er på valg for 2 år; samt leder for 1 år

Sakspapirene finner dere HER. De deles også ut i møtet, eller kan hentes hos foreningen før generalforsamlingen. Sistnevnte gjelder også for regnskapene til de to stiftelsene Trondhjems Handelsstands Understøttelseskasse og Handelsstandens Eldreboliger Hasselbakken.

Det vil avslutningsvis i møtet bli gitt en orientering om aktuelle saker i regi av Næringsforeningen i Trondheimsregionen/Mid-Norway Chamber of Commerce and Industry ved adm. direktør Berit Rian.

Bedrifter med mellom 0 og 10 ansatte har på generalforsamlingen 1 stemme, bedrifter med mellom 11 og 50 ansatte har 2 stemmer, bedrifter med mellom 51 og 100 ansatte har 4 stemmer, bedrifter med mellom 101 og 250 ansatte har 7 stemmer, og bedrifter med mer enn 251 ansatte har 10 stemmer.

Med vennlig hilsen
Næringsforeningen i Trondheimsregionen

         

Trond F. Mellingsæter            Berit Rian
Styreleder                            Adm. direktør  

 

 

Møteleder
Trond Mellingsæter, styreleder NiT
Foredragsholder
Berit Rian, adm. direktør NiTHenter møter...