Meny
 
 
tirsdag 14 jun - 08.30 til 10.00

Informasjonsmøte: Bærekraftige anskaffelser for de vanlige byggeprosjektene

Medlem / Ikke medlem
kr 0,00 / kr 0,00
Sted
Norconsult, Klæbuveien 127B, 6. etasje
Påmeldingsfrist
13.06.2022 08.30

Hele bygg- og anleggsnæringen må øve seg på å bli mer bærekraftige. Gjennom prosjektet «Bærekraftige anskaffelser for de vanlige byggeprosjektene» skal leverandører og innkjøpere samarbeide om å sette de riktige bærekraftskriteriene i anskaffelser, som skal bidra til å omstille også de små og mellomstore bedriftene. På dette møtet får du mer informasjon om prosjektet og hvordan det går an å engasjere seg.

 

MERK ENDRET LOKALER: På grunn av stor interesse har vi endret lokalene for arrangementet til Norconsults lokaler på Lerkendal; Klæbuveien 127B, 6. etasje.

 

Vi er nå midt i et skifte mot en grønnere byggenæring, men bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen står for hele 16 % av totale klimagassutslipp og 25% av avfallet i Norge, som tilsvarte ca 2,1 millioner tonn i 2020. Norges største fastlandsnæring er dermed regnet som den næringen med størst potensiale for økt sirkularitet, og små og store bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor, må stå sammen for å sikre at vi får til en bærekraftig omstilling.

Prosjektet «Bærekraftige anskaffelser for de vanlige byggeprosjektene» skal bruke offentlige anskaffelser til å omstille måten vi bygger, drifter og vedlikeholder bygg, slik at vi øker sjansen for å kunne nå klimamål og mål for avfallsreduksjon i Norges største fastlandsnæring.

Prosjektet tar for seg de små og mellomstore prosjektene, fra ca 1 til 50 MNOK, med spesielt fokus på å bygge kompetanse hos innkjøpere, små og mellomstore leverandører og framtidens arbeidstakere.

Ønsker du å lære mer? Bli med på dette uforpliktende informasjonsmøtet. Møtet er åpent for alle interesserte, både i bransjen og i tilgrensende næringer.

Dersom du kan være interessert i å involvere bedriften din så kan det være greit å vite at vi bl.a. er ute etter aktører som kan bidra med…

  •        Innspill til konkrete tiltak og kriterier i de utvalgte anskaffelsene
  •        Deling av kunnskap i en egen ekspertgruppe
  •        Drive fram egne delprosjekter som kan hjelpe omstillingen
  •        Kapital eller andre ressurser

 

Agenda

Kaffe serveres fra kl 08:00. Programmet starter 08:30

Velkommen
Michelle Wright, leder for fagråd bygg og anlegg i NiT

Anskaffelser som verktøy for grønn omstilling
Rune Venås, Bygg- og Eiendomssjef i Trøndelag fylkeskommune

Presentasjon av prosjektet «Bærekraftige anskaffelser for de vanlige byggeprosjektene»
Torstein Langeland, Bærekraftsansvarlig i NiT

Panel: Prosjektets betydning for den grønne omstillingen og næringen
Audun Otterstad, Direktør for EBA Trøndelag
Ranka Eric Kvarving, Leder for Håndverkerforeningen i Trondheim
Kristian Dahlberg Hauge, Nærings-, miljø- og samferdselsdirektør i Trondheim kommune
Moderator: Michelle Wright

Spørsmål og diskusjon

Prosjektet «Bærekraftige anskaffelser for de vanlige byggeprosjektene» er et samarbeid mellom Næringsforeningen i Trondheimsregionen v/fagråd bygg og anlegg, Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, EBA Trøndelag, Håndverkerforeningen i Trondheim, SINTEF og NTNU. Møtet er åpent for alle.


Møteleder
Michelle Wright, leder av fagråd bygg og anlegg i NiTHenter møter...