Meny
 
 
tirsdag 27 feb - 08.00 til 10.00

Bygg – fra visjon til virkelighet

Medlem / Ikke medlem
kr 0,00 / kr 490,00
Sted
Støren kino
Påmeldingsfrist
26.02.2024 09.00

NiT Midtre Gauldal og Midtre Gauldal kommune kjører en ny runde med byggemøte. Hva skjer fremover? En arena for samarbeid og kunnskapsdeling mellom kommune, utbyggere, entreprenører, leverandører og andre med interesse for utvikling i Midtre Gauldal kommune. Dette er ikke bare et møte – det er en vekstmulighet!


Registrering, kaffe og vafler kl. 8.00-8.15

Program
Velkommen
v/Svend Hov, daglig leder NiT Midtre Gauldal

Kommuneplanens arealdel - Muligheter for utvikling
I 2023 ble det vedtatt ny arealplan for Midtre Gauldal kommune. Vi skal få høre mer om hva som er nytt og hvilke muligheter som ligger i den nye planen.
v/Ola Aune Hage, Midtre Gauldal kommune

Aldersvennlig boliger
Midtre Gauldal kommune vil få behov for flere boliger tilpasset ulike aldersgrupper. Her vil kommunen presentere hvilket behov som foreligger og hva som er mulighetene for næringslivet.
v/Steinar Reinkind

Pause 15 min

Klimaplan – konsekvenser for etablering 
Det er utarbeidet en klimaplan for 2020-2031. Midtre Gauldal kommune skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050og skal øke energieffektiviteten og energisikkerheten. Hvilken betydning har planen for næringslivet?
v/Knut Arne Aasen

Gemini/ebyggesak
Det jobbes for å få til best mulig behandling av byggesaker og et av tiltakene er digital byggesøknad. Hvordan kan kommunen og næringslivet samarbeide for mest mulig effektivitet?
Gemini-programmet vil gi entreprenører mulighet til å søke om etablering av avløpsanlegg/renseanlegg digitalt, og tegne rett inn i kart.

v/Knut Arne Aasen/Steinar Reinkind

Bærekraftige anskaffelser for de vanlige byggeprosjektene
Fra 1.januar 2024 ble det nå krav om at alle offentlige anskaffelser skal vektes 30% med tanke på miljø og klima. Kan vi ha tillit til at vurderingen av miljøkravene er rettferdig? Blir miljøkravene faktisk fulgt opp i prosjektet?
v/Torstein Langeland, NiT

Du møter

             
Ola Hage
Fagkoordinator plan, byggesak, kart og oppmåling
Midtre Gauldal kommune
  Steinar Reinkind
Enhetsleder eiendom og kommunalteknikk
Midtre Gauldal kommune
  Knut Arne Aasen
Enhetsleder samfunnsutvikling og kultur
Midtre Gauldal kommune
         
Torstein Langelang
Bærekraftansvarlig, NiT
  Svend Hov
NiT Midtre Gauldal
   Politikere og ansatte i offentlig sektor vil få medlemspris ved deltagelse på våre møter

Møteleder
Svend Hov, NiT Midtre GauldalPåmelding til møtet


*

*

*

*


Avmelding er mulig frem til påmeldingsfristen går ut. Dette kan du gjøre ved å logge deg inn på «Min side».

Frist: 26.02.2024 09.00
Henter møter...