Meny
 
 

Årsrapport 2014

Vi har lagt bak oss et år med høyt aktivitetsnivå i Næringsforeningen.

NiT er en interesseforening som helt siden 1862 har arbeidet for at det skal bli enklere å starte og drive næringsvirksomhet i regionen, for å samle våre medlemmer i et lønnsomt fellesskap, være en attraktiv møteplass og en pådriver i næringspolitikk.

I 2014 fikk vi tre nye medarbeidere med på laget som bidro til at Næringsforeningen styrket sin innsats for å bedre rammevilkårene for næringslivet. NiTs aktivitetsnivå reflekterer at næringslivet i landsdelen gjør det bra. Vi har et bredt sammensatt næringsliv og nærhet til fremragende kunnskapsmiljøer.

Ved inngangen til 2014 valgte mer enn 1.500 virksomheter med 48.000 ansatte i Trondheimsregionen å være medlemmer i fellesskapet som Næringsforeningen utgjør. Dette er en medlemsøkning på hele 50 prosent siden 2011.

Vi takker alle våre medlemmer for tilliten, og ser frem til et fruktbart samarbeid også i årene som kommer!

Klikkbar lenke: Les NiTs årsrapport for 2014 her


Henter møter...