Meny
 
 
  • Næringsrettet fagleder. Fagleder på Tiller videregående skole, Nina Elgåen Olsen, påpeker viktigheten av arrangementer som Yrkes-NM. Næringsrettet fagleder. Fagleder på Tiller videregående skole, Nina Elgåen Olsen, påpeker viktigheten av arrangementer som Yrkes-NM.
  • Tar til førersetet. Elever ved transport- og logistikklinja må forholde seg til både stramme tider og logistiske utfordringer mens de transporterer varer. Tar til førersetet. Elever ved transport- og logistikklinja må forholde seg til både stramme tider og logistiske utfordringer mens de transporterer varer.
  • Uteksaminering. Dommerne for skole-NM i salg stiller like høye krav til presentasjon og muntlige ferdigheter, som de gjør til et godt sluttprodukt. Elevenes oppgave på salgsfaget er å sette opp en både visuelt god og gjennomtenkt salgsbod. Tekst og foto: Lars Langø Uteksaminering. Dommerne for skole-NM i salg stiller like høye krav til presentasjon og muntlige ferdigheter, som de gjør til et godt sluttprodukt. Elevenes oppgave på salgsfaget er å sette opp en både visuelt god og gjennomtenkt salgsbod. Tekst og foto: Lars Langø

11 medaljer til Sør-Trøndelag

Trondheim var nylig vertskap for tidenes første skole-NM i yrkesfag for elever, en landsomfattende statussjekk på kompetansen – og potensialet – som ligger i yrkesfagutdanninger.

 

Det var et enormt engasjement å spore da NiT besøkte Strinda videregående skole og Tiller videregående skole under det første yrkes-NM for elever 26. og 27. april. De fremste i klassen fra hele landet viste hva de har lært innenfor en rekke næringslivsrelaterte arbeidsoppgaver.

Sør-Trøndelag i toppskiktet
- Elevene på yrkesfag leverte fantastiske prestasjoner i mange ulike konkurranser. Resultatet ble at Sør-Trøndelag havnet på toppen blant fylkene når det gjelder medaljefangst.
Det sier Irene Laukholm og Anders Lehn, rådgivere i fagenhet for videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Med 11 medaljer til fylket, hvorav fire gull, smiler de to rådgiverne bredt.
- Yrkes-NM tok form med en hensikt å synliggjøre og markedsføre yrkesfagene. Det startet som et prøveprosjekt i år, der den langsiktige intensjonen er å bidra til å løfte og engasjere både elever og lærere.
Med positive resultater og smigrende tilbakemeldinger, gir både Laukholm og Lehn uttrykk for at det man ikke skal se bort fra at skole-NM i yrkesfag igjen vil ta form i 2018.
- Den kanskje største effekten av slike konkurranser er viljen og treningen man finner rundt gjennomføring. Elever som deltar har ofte ekstra gode forutsetninger når eksamensperioden begynner. Også dommerne mener mange av elevene er gode nok til å gå rett ut i jobb, avslutter de to rådgiverne.

- Riktig lærling på riktig plass!
Fagleder ved Tiller videregående skole, Nina Elgåen Olsen, synes det er svært positivt med slike arrangement. Hun mener det er viktig å fremme elevene, samt å skape en god relasjon med næringslivet.
- Opplever dere noe forskjell på dagens elever – er de blitt mer bevisste på sitt studievalg enn tidligere?
- Ja, så absolutt. Det er stort fokus på riktig valg for elevene fra tidlig av. Mange opplever at det er vanskelig å finne de riktige retningene, og de er derfor svært opptatt av dette fra de starter på videregående. Skolen på sin side fokuserer på yrkes- og utdanningsveiledning gjennom hele skoleløpet.
- Hvordan påvirker dette søkertallene?
- Vi ønsker jo at det er flere som skal søke yrkesfag, og har fulgt opp alle tiltak som er iverksatt både på nasjonalt og lokalt nivå de siste årene. Det er samtidig avgjørende at vi har god kontakt med næringslivet slik at elevene kan få prøvd ulike bedrifter og yrker. På den måten trygges de i valgene de skal gjøre eller har gjort ved innsøkingen til videregående.
- Hvordan har næringslivet tatt imot denne styrkede satsingen?
- De setter pris på den bevisste oppfølgingen som finnes rundt elever som er ute i praksis og får opplæring i bedrift. På den andre siden er det viktig og riktig at bedriftene har forventninger til skolen om oppfølging og veiledning i forbindelse med yrkesvalgene. Målet er jo å få riktig lærling på riktig plass!
- Hvordan opplever dere, som skole, kontakten med næringslivet?
- Kontakten med næringslivet er god, men fortsatt henger for mye på enkeltpersoner og personlige relasjoner. For vår del på Tiller, så er jo kontakten mellom opplæringskontoret og oss vesentlig i forhold til tilgangen på læreplasser. Sammen med tiden som legges ned i formell og uformell prat når vi besøker elever i praksis, danner dette grunnlaget for mange lærekontrakter.
- Har den økte kontakten med NiT gitt noen effekt?
- Vi er helt i «startgropa» i samarbeidet med Næringsforeningen. Vi har fått avklart hva vi kan samarbeide om, hvordan vi kan gjøre dette, og ser at vi har mye spennende samarbeid foran oss. Dette gjelder for eksempel informasjon og markedsføring om yrkesfagene til elever og foreldre. Samarbeidet kan også gi mulighet for tilgang til flere lærebedrifter og læreplasser for elevene våre. Samtidig er nok Næringsforeningen en viktig kanal for å få formidlet til næringslivet at de elevene som kommer fra videregående opplæring allerede har en god fagkunnskap med seg når de starter som lærling! Det er utrolig mye flink ungdom som kommer til å bli fantastiske medarbeidere i fremtiden! Og det er grunn til å anta at det er mange bedrifter i Trondheim som ennå ikke har kjennskap til alle fordelene det gir ved å bli lærebedrift og ta inn en lærling!
- Hva tror du om fremtiden til fagutdannelse og fagarbeidere?
- Næringslivet er tydelig gjennom blant annet kompetansebarometeret på hva de etterspør – 60 prosent av bedriftene trenger fagarbeidere. Utdanningsdirektoratet har på vegne av Kunnskapsdepartementet sendt ut en høring på forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen. Vi ser at det er viktig at det nå kommer ny og tilpasset tilbudsstruktur for yrkesfagene i videregående skole. De foreslåtte endringene skal bidra til at fag- og yrkesopplæringen blir mer relevant for arbeidslivets behov for faglært kompetanse, og for at flere bedrifter i større grad skal benytte lærlingeordningen for å rekruttere arbeidskraft.

Fusjonerer skole og næringsliv
Høsten 2015 ble det etablert et felles forum der rektorene ved de videregående skolene i Trondheim og Malvik, samt fylkeskommunen, møter representanter fra næringslivet, representert ved NiT, NHO Trøndelag og Håndverkerforeningen i Trondheim. Intensjonen med forumet er å ha en arena der aktørene utveksler erfaringer og informasjon slik at utdanningsløpene legges nærmest mulig næringslivets fremtidige behov – spesielt med tanke på fagarbeidere. Det siste møtet ble avholdt på Tiller videregående skole den 19. mai der man blant annet diskuterte resultatene i NiTs kompetanseundersøkelse, fagarbeiderens rolle og betydning i dagens arbeidsmarked, mulige samarbeidsmodeller, herunder eksempler på det som er gjort mellom NiT og Tiller videregående skole, og ikke minst ønsker fra de videregående skolene og næringslivet når det gjelder fremtidig samarbeid.

 

Fakta / skole-NM i yrkesfag
Skole-NM i yrkesfag er et nyoppstartet arrangement i regi av WorldSkills Norge, kunnskapsdepartementet, tre fylkeskommuner og 8 videregående arrangørskoler. Konkurransen skal synliggjøre yrkesrelevante studieretninger i videregående skoler. Lokale arenaskoler var Strinda, Tiller, Byåsen og Charlottenlund. I årets konkurranse deltok totalt 240 elever fra vgs-nivå, spredt over 25 fagspesialiserte studieretninger.

 


Henter møter...