Meny
 
 

19 millioner til fordeling

Nå kan du søke på kompensasjonsordningen for næringslivet i Trondheim. 

Stortinget vedtok den 23. februar 2021 å bevilge 1,75 milliarder kroner til kommunene. Trøndelag er tildelt 48 millioner kroner. 19 av disse skal fordeles til næringslivet i Trondheim.   

 

Kompensasjonsordningen skal gå til bedrifter i Trondheim som er hardt rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak i forbindelse med Covid 19 og til de som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Trondheim kommune vil legge spesielt vekt på støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og skjenke- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner har falt utenfor kompensasjonsordningene fra staten.

 

Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører kan søke. Det kan søkes om enten bedriftsrettet støtte eller til fellestiltak. Bedriftsrettet støtte er begrenset oppad til 300.000 kroner per bedrift. Trondheim kommune vil prioritere å støtte virksomheter innenfor trenings-, reiselivs-, arrangements- og skjenke- og serveringsnæringene. Søknader om fellestiltak skal bidra til økt økonomisk aktivitet og sysselsetting for reiselivs- og og arrangementsnæringene og for handelsnæringen i Midtbyen. 

 

Søknadsfrist: 28. april

Lenke til søknadsportal: www.regionalforvaltning.no 

Søk på ordningen "Trondheim kommune - kompensasjonsordning 2021". Søknadsmalen er svært forenklet og vedtak kan forventes innen kort tid etter søknadsfristen. 

 

 Lenker til mer informasjon: 

- Nyhetssak på Trondheim kommunes nettside

- Tilsagnsbrev fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet 

- Vedtak om kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, formannskapet 07.04.21

 

Ved spørsmål angående ordningen, ta gjerne kontakt: 

Kjell Inge Stellander: kjell-inge.stellander@trondheim.kommune.no

Kari Mette Elden: kari.mette.elden@trondheim.kommune.no


Henter møter...