Meny
 
 

Åpnet for søknader til Adolf Øiens Fond for allmennyttige formål

Adolf Øiens Fond for allmennyttige formål støtter allmennyttige tiltak. Siden 1970-tallet har fondet gitt donasjoner til religiøse, kulturelle og allmennyttige formål i Trondheim og omegn. Mottagere av donasjoner skal ha en slik tilknytning til Trondheim og omegn at tildelinger fra stiftelsen antes å ha ringvirkninger for byen og omegn.


Henter møter...