Meny
 
 

Åpner stadig mer

Serveringsbransjen har bedt om tydeligere retningslinjer rundt åpning og drift. Nå blir de hørt.

På et møte mellom Trondheim kommune, Næringsforeningen og serveringsbransjen nylig ble det klart, etter uker med ulike tilbakemeldinger til aktørene som gav rom for tolkning og dermed stor usikkerhet, at kommunen mener det er greit at NHO Reiselivs bransjenorm legges til grunn.

En hardt presset bransje har opplevd alvorlige problemer gjennom koronakrisen, men fikk tross alt ros fra kommunedirektør Morten Wolden for grundig arbeid i forbindelse med den myke oppstarten under et strengt smittevernregime.

Det digitale møtet kan du se i sin helhet her:

https://trondheim.kommunetv.no/archive/506

 

NHO Reiselivs veiledere (bransjenorm) for reiselivet og serveringsnæringen finner du her:

https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/koronavirus/dokument/bransjenormer-og-veiledere/

 

NB: Vær oppmerksom på at få dager etter at bransjenormen ble publisert og godtatt av Trondheim kommune som grunnleggende retningslinjer for serveringsnæringen, har Regjeringen lansert oppdaterte retningslinjer, den såkalte «50 + 1», som tillater at opptil 50 personer kan samles, så lenge de holder minst én meters mellomrom, og «20 + 1», som betyr at 20 personer i en gruppe er tillatt (oppjustert fra maksimalt 5 personer i en gruppe), så lenge avstanden holdes på minst én meter også der. Følg med på NHO Reiselivs veiledere for ytterligere oppdateringer med analyse av konsekvensene det får for bedriftene i serveringsbransjen.

 

 


Henter møter...