Meny
 
 

Ber om lokal booking

Næringslivet i Trøndelag med opprop til offentlig sektor om å bruke lokale reiselivsaktører til møter, seminarer og konferanser.

NiT, NHO Trøndelag og Næringsforeningen i Værnesregionen har i fellesskap forfattet et brev stilet til kommunene, fylkeskommunen og andre aktører i offentlig sektor der det bes om at disse kommer i gang med møte- og konferansevirksomhet igjen - og at de da velger lokale leverandører. Her er brevet som er signert Berit Rian, Tord Lien og Jon Uthus:

Nå er tiden inne - legg neste møte til et smittefritt konferanse- og møtested! Mange av våre medlemsbedrifter er fortsatt inne i en krevende fase etter koronautbruddet. Spesielt gjelder dette reiselivsbedriftene som i stor grad har sin omsetning knyttet opp mot møte- og konferansemarkedet. Dette er bedrifter som har lagt ned mye ressurser for å ivareta smitteverntiltak slik at de kan gi kundene trygge rammer for gjennomføring av sine møter og konferanser.

 

Så langt har det vært nødvendig for møtearrangørene, både fra privat næringsliv, kommuner, fylkeskommune og stat, å avlyse og gjennomføre interne og eksterne møter via digitale løsninger. Dette på bakgrunn av de restriksjoner som har vært gjeldende mht. smittevern. Dette har også gitt gode erfaringer og muligheter for å redusere både reise- og møtekostnader. Når samfunnet nå er i en gradvis gjenåpning, er det særdeles viktig at møtearrangører både fra privat og offentlig sektor er bevisste på at tiden nå er inne for å møtes igjen. Her har offentlig sektor et ansvar for å gå foran og legge sine møter og arrangementer til et lokalt møte- og konferansested.

 

Reiselivsbedriftene er de som er hardest rammet av koronakrisen, og med små marginer er det avgjørende at kundene kommer tilbake så raskt som mulig. Bedriftene står klare til å ta imot oss, og husk at det er når vi møtes at relasjoner og gode prosesser skapes!

 

Foto: Trondheim kommune


Henter møter...