Meny
 
 

Boliger gjør Midtbyen bedre

Mennesker er et magisk element i bybildet. De puster liv i gatene og gjør byen levende. Derfor vil vi ha mer folk i Midtbyen – døgnet rundt.

 

Om lag 4.000 av Trondheims innbyggere bor i Midtbyen. E.C. Dahls Eiendom ønsker at opptil 15.000 trondhjemmere skal bo i eller nært sentrum, og bidra til lys i vinduene og folk i gatene.
- Der det er mange sammen, oppstår trygghet. Og trygghet fører til åpenhet, noe som er bra både for folk og byer, resonnerer arkitekt Svein Skibnes. For å få plass til så mange nye boliger, trengs både utbygging av havneområdene og fortetting av byen.

- Ta takene i bruk
Skibnes står bak mange byfortettende boligprosjekter, blant annet de 11 leilighetene på taket av Byhaven.
- Nå har vi levd med boliger på Byhaven i snart tyve år, og kan fastslå at det er svært vellykket. Vi har derfor engasjert Svein Skibnes for å se på andre mulige prosjekter for oss, forteller adm. dir. i E.C. Dahls Eiendom, Svein Erik Nordbotten.
Skibnes og Nordbotten er skjønt enige om at det finnes en god del uegnet kontormasse i Midtbyen. Denne kan konverteres til boliger, gjerne i kombinasjon med bygging på tak. I tillegg finnes en del gårdsrom som fortsatt kan utvikles slik at det bidrar til sunn byfortetting.
- Fortetting trenger ikke nødvendigvis bety en stor volumøkning. Vi kan skape mange boliger ved å lage smartere løsninger i og på eksisterende bygningsmasse. Det gir imidlertid et marginalt regnestykke, så det er nok ikke prosjekter investorer flest vil kaste seg over, sier Skibnes.

Viktig for helheten
- E.C. Dahls Eiendom er en stor eier i Midtbyen og har både et ansvar for-, samt evne og vilje til å se på helheten. Vi er ikke, som mindre eiendomsbesittere, avhengig av å se lønnsomhet i det enkelte prosjekt. Vi kan gå for slikt som i sum gir en positiv effekt for Midtbyen, forklarer Nordbotten.
Beboere skaper grunnlag for vekst i næringsliv, butikker, kafeer, for service og kultur, og Nordbotten ser for seg at byen om 50 år vil ha fått tilbake mer av sin gamle struktur, med forretninger og publikumsrettet virksomhet på bakkeplan, kontorer i mellometasjer og boliger i de øverste i etasjene.
- Byutvikling tar tid. Men vi i E.C. Dahls Eiendom vil ikke bare snakke om framtiden, vi vil gjøre noe for å forme den. Derfor har vi sammen Svein Skibnes startet arbeidet med regulering av boliger på tak i Nordre gate 18 – 20 og i Norrønagården i Thomas Angells gate, sier Svein Erik Nordbotten.

 

AV: E.C. Dahls Eiendom

 


Henter møter...