Meny
 
 

– Det handler om konkurransekraft

– Målet er ikke å skape artig reklame. Målet er å skape butikk for kundene våre. Greier vi det, har vi lyktes, sier Bennetts byråleder Dag Johansen.

Børs og katedral
På overordnet nivå handler det om byen og regionen. Om å bidra til at Næringsforeningen videreutvikler seg som en slagkraftig aktør med muskler til å styrke regionens næringsliv, og derigjennom regionen som helhet.

– Kall det gjerne idealisme. Byen trenger folk som stiller opp og bidrar for fellesskapet, og Næringsforeningen trenger folk som ønsker utvikling, sier Bennetts byråleder Dag Johansen.

Men selvsagt ligger det også kommersielle interesser bak. – Vi skal bruke samarbeidet til å posisjonere oss og skape butikk – både for oss selv og for kundene våre.

Konkurransekraft
Bennett Reklamebyrå ble etablert i 1898. Gjennom gullaldre, ekspansjon og tøffe tider har byrået stått knallhardt på sin selvpålagte oppgave: å skape resultater for kundene gjennom det de kaller "strategiforankret kreativitet".

– Konkurransekraft handler ikke om reklame, men om en rekke strategiske valg. Samtidig er strategi ingenting verdt i seg selv. Strategien er kun interessant idet den blir omskapt til synlige og praktiske verktøy som mennesker kan forholde seg til i hverdagen.

– Det er i grensesnittet mellom leverandøren og forbrukeren spennende ting skjer. Det er her Bennett vil skape action og målbare effekter. Men det må bygge på solide tanker om hva som skaper butikk, understreker Johansen.

Han synes bransjen generelt er for lite opptatt av tallene på kundenes bunnlinje.

Selger ikke påfunnkompetanse
– Vi trenger å styrke bransjen vi er en del av. De siste årene har reklamebransjen tapt terreng for rene PR- og kommunikasjonsbyråer. Det kan vi takke oss selv for. Mange av oss har unnlatt å fortelle at vi har mer enn «påfunnkompetanse». Den strategiske kompetansen har druknet i reklamepriser og kreative påfunn for kreativitetens skyld.

– Det bærer ikke i lengden, hevder Johansen, som nettopp derfor har et lettere anstrengt forhold til merkelappen «reklamebyrå». Det er muligens også en av grunnene til at selskapet, som er registrert med foretaksnavnet Bennett Reklamebyrå AS i Brønnøysundregistrene, velger å markedsføre seg som bare Bennett i egen profilering.

Mindre kampanje – mer strategi
Johansen mener bildet av en lettbent reklamebransje ikke yter rettferdighet til den tunge kompetansen og lange forretningserfaringen som Bennett og andre aktører kan skilte med. Også i eget hus kjenner han på det utfordrende, men også helt nødvendige, spennet i bransjen:

– Bennett har alltid vært forretningsorientert. Derfor har vi folk med lang strategisk erfaring og solid kunnskap om hva som skaper butikk. Denne kompetansen er kritisk både for oss og for kundene våre. Ikke fordi vi vet bedre enn kundene, men fordi vi evner å se ting utenfra.

– Samtidig er vi helt avhengig av kunnskap om nye markedsføringsverktøy og -kanaler. Digitale verktøy i seg selv er ingen tryllestav, men her på huset ser vi hver dag resultater av spennende møter mellom strategi og digital spisskompetanse. Vår jobb er å finne og gjennomføre de mest effektive grepene for å øke kundens konkurransekraft. Det er det som skaper verdi for kundene våre, ivrer byrålederen.

Trondheim
I dag består Bennett av knapt 30 mennesker. Drømmen om å vokse seg stor – i en periode hadde Bennett tre byråer i Trondheim, ett i Oslo og ett i Warszawa – er erstattet av en fjellstø regional identitet. Det er i Trondheim selskapet har røttene, og det er her kjernevirksomheten ligger.

– Hovedvekten av kundene våre, også de nasjonale, har utspring i Trondheim. Vi er blant annet leverandør av de digitale tjenestene til Eiendomsmegler1.

– Dessuten er vi som alle andre del av et skjebnefellesskap: vi som driver business i Trondheim er avhengige av at det går bra med byen. Det må rett og slett funke her. Og det har vi veldig lyst til å bidra til, lover Johansen.

Erkerival
Til tross for lokal forankring kan Johansen, tilsynelatende helt uten blygsel, snakke om tilknytningen til Media Bergen Gruppen, som nå eier 25 prosent av Bennett. De resterende 75 prosentene er eid av aktive Bennett-partnere.

– Media Bergen er landets største aktør innenfor marketing. Her har vi tilgang til bred kompetanse på områdene reklame, markedsanalyse og PR. Det åpner for verdifull kompetanseflyt til oss i Trondheim, sier Johansen fornøyd.

Gode allianser
– Hvor er Bennett om fem år?

– Da har vi fortsatt konkurransekraft for kundene våre som fremste målsetting, men vi former stadig veien dit. En mulig vei er å samarbeide tettere med selskapsstyrer, som ikke bare har ansvar for å kontrollere, men minst like mye for å se framover. Her kan vi bidra med strategisk kompetanse og skapende kraft.

– Dessuten vil vi legge stadig større vekt på gode allianser. For eksempel burde reklamefolk og organisasjonsutviklere jobbe mye tettere; i enhver bedrift vil nemlig lønnsbudsjettet være det største markedsføringsbudsjettet også i framtiden.

Som samarbeidspartner i NiT vil Bennett:

 • Inspirere og engasjere
 • Være en sparringpartner for foreningens medlemmer
 • Bidra til å skape mer butikk i regionen
 • Bidra med foredrag og innlegg om forretningsstrategi, synlighet og konkurransekraft

NiTs samarbeidspartnere:

 • Adecco
 • Bennett Reklamebyrå
 • Danske Bank
 • Entra
 • KPMG
 • Simonsen Vogt Wiig
 • SpareBank 1 SMN
 • TrønderEnergi

Henter møter...