Meny
 
 

Nysjefen: Erik Dyrkoren

- Vi må prate med én felles stemme.

Visste du at den nye lederen for Maritimt Forum Midt-Norge har 5 års fartstid fra European Space Agency (ESA) på CV-en?

- Jeg skal innrømme at det høres litt snodig ut. Det er himmel og hav, smiler Erik Dyrkoren (42) over bordet i kantina til Marinteknisk Senter på Tyholt.

- Jeg var stasjonert i Amsterdam og hadde ansvar for logistikken mellom romfartsmiljøene i Houston, Europa og Moskva. Veldig forskjellige kulturer, for å si det mildt. Men lærerikt. Uhyre lærerikt. Jeg har tatt med meg mye av kunnskapen derfra inn i senere jobber, understreker han.

Komplett næringsklynge
I grove trekk er Maritimt Forum en interesseorganisasjon for de maritime næringene i Norge. Forumet ble opprettet i 1990, og har åtte avdelinger i Norge med hovedkontor i Oslo.
- Mandatet vårt er klart – vi skal tale både arbeidsgiverne og arbeidstakerne innen disse næringene sin sak, forklarer den nye lederen for kontoret i Trondheim til Midtpunkt.
- En utfordrende oppgave?
- Ja, men en veldig viktig oppgave. Formålet vårt er å prate med en klar og felles stemme opp mot politikere og beslutningstagere både lokalt og nasjonalt. Det er ingen enkel jobb med tanke på at nærmere 105.000 mennesker arbeider i maritim næring i Norge i dag. Med så mange forskjellige interesserer under paraplyen vår, er det mange stemmer å ta hensyn til.
Dyrkoren påpeker at den maritime næringsklyngen i Norge er en av de mest komplette i verden.
- Årlig skapes det verdier for over 150 milliarder kroner. Den deles gjerne i rederier, verft, utstyr og tjenester som for eksempel bank og forsikring. Det er et utstrakt samarbeid og en gjensidig avhengighet mellom de ulike delene av næringen.
- Aktørene i en så stor og sammensatt næring drar vel nødvendigvis i forskjellige retninger?
- Slik vil det nok alltid være innad i en organisasjon som Maritimt Forum. Det skal være høyt under taket. Men det er mange mål som vi har felles. Og de skal vi trekke sammen mot.

Den største eksportnæringen
Den maritime klyngen er i dag landets mest kunnskapsintensive og innovative næring, og bidrar med elleve prosent av all verdiskaping i norsk næringsliv, når olje- og gassvirksomheten holdes utenfor.
- Kompetansen vi har er unik. Det gjelder alt fra innovasjon og bygging av skip, til juss og finans knyttet til maritim sektor. Skipsfarten er ryggraden til den globale handelen og for uttak og distribusjon av energiprodukter. Vi er den største eksportnæringen i Norge, forteller Dyrkoren engasjert.
Den nye lederen for kontoret i Midt-Norge har selv solid erfaring fra en rekke næringer både i inn- og utland. Da han var ferdig med maskiningeniørutdannelsen ved NTNU dro han til Kazakhstan for å jobbe innen olje og gass.
- Det var et ganske ekstremt arbeidsmiljø. 50 minus om vinteren og 50 pluss om sommeren, humrer han.
Deretter arbeidet han ved LUK, som utarbeider teknologiske systemer for bilindustrien, før turen gikk til Amsterdam og ESA. Kone og barn gjorde at han flyttet tilbake til Trondheim og Marintek.
- Ett av hovedarbeidsfeltene mine her har vært Maritim21, som er en helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi utviklet av næringen på oppdrag fra Nærings- og Handelsdepartementet, forklarer han.

Lite oljeeksponert
De maritime næringene har hatt gode levekår i Norge i mange år. Dyrkoren understreker imidlertid viktigheten av synliggjøring og å opprettholde fokus.
- Min og Maritimt Forums oppgave er å sikre videre vekst i en økonomi som er i forandring, sier han.
Sviktende oljepriser og følgene det får for norske underleverandører langs kysten blir en av utfordringene.
- Du kan ta mastergradsstudentene her på NTNU Marintek. De er nok de første på svært mange år som vil merke at trykket innen olje- og gass er lavere enn på lenge. Men den kompetansen som produseres her er så viktig at den må opprettholdes og utvikles ytterligere. Rekruttering til yrkene innen maritime næringer blir svært viktig for meg, forklarer Dyrkoren.
- Det gjelder vel mer enn ingeniører?
- Absolutt. Uten for eksempel norske fagarbeidere bukker næringen under. Bildet er stort, sier Dyrkoren, som mener at Trondheim er i en særstilling.
- Relativt sett er vi lite oljeeksponert sammenlignet med andre regioner. Det er kanskje bra. Vi er ekstremt gode på innovasjon. Det gjør oss omstillingsdyktige. Ikke bare når det gjelder olje- og gass, men alle maritime næringer.

Bedre kommunikasjon
En av kampsakene fremover blir å få godstrafikk og transport i Norge fra vei og bane over til skip.
- Miljøgevinstene er åpenbare. Det er det ingen tvil om. Men det er en vei å gå for å snu trenden. Vi må påvirke politisk. Og da kommer jeg tilbake til det jeg sa om å trekke i samme retning, prate med felles stemme. Vi må bli enda flinkere der, fastslår han.
Et annet punkt som er viktig på lokalt plan er å få selskapene i Trøndelag til å kommunisere bedre.
I analysen "Maritim sektor i Trøndelag", en bransjeanalyse utført av Impello Management i 2014, pekes det på at inntektene til maritim sektor i Trøndelag har doblet seg siden 2006, men at utfordringene er store. I Sør-Trøndelag er det en stor andel av selskapene som har utspring fra NTNU og Sintef, men mange skulle gjerne samarbeidet tettere med kunnskapsmiljøene som pekes på som regionens største konkurransefortrinn, heter det i rapporten. Mindre selskaper føler at de ikke får utnyttet dette miljøet godt nok. Særlig ønsker de seg større faglig tyngde bak produktutviklingen, og de ønsker seg arenaer hvor de kan møte et miljø som kan oppleves uoversiktlig.
- Det handler i bunn og grunn om å utnytte regionens fortrinn på en bedre måte, mener han.
- Noen tanker rundt etableringen av nytt logistikknutepunkt i Trondheim?
- Vel. Har egentlig ikke lyst til å si så mye om den prosessen, utover at den har vært preget av sommel. Veldig mye sommel. Håper alle involverte og beslutningstagerne har lært noe underveis, avslutter han.

 

TEKST OG FOTO: Jan-Are Hansen

 


Setter kursen. Erik Dyrkoren er fra 1. mai leder for Maritimt Forums kontor i Midt-Norge. Foto: Jan-Are Hansen


Henter møter...