Meny
 
 

Etablering av Næringsforeningene i Norge

Næringsforeninger fra hele landet var for første gang samlet under ett tak i Trondheim 22. og 23. april, og interimsstyret til en ny nasjonal interesseforening ble satt.

Mandag 22. april og tirsdag 23. april ble historiens første samling for landets næringsforeninger arrangert, med 170 deltakere fra 72 ulike næringsforeninger. Under konferansen på Britannia Hotel i Trondheim ble det vedtatt å etablere en nasjonal overbygging for næringsforeninger som får navnet Næringsforeningene i Norge.

- Vi som jobber i de regionale og lokale næringsforeningene sitter tettest på næringslivet landet over. Vi har kartlagt at det er 171 næringsforeninger som til sammen representerer mer enn 30.000 bedrifter med om lag 750.000 ansatte. Alle ble invitert til å samles i Trondheim mandag og tirsdag denne uka, og over 70 av foreningene møtte opp til å dele erfaringer. Overbygningen som vi nå etablerer gjør næringsforeningene sterkere sammen, slik at vi kan gjøre en enda bedre jobb for næringsliv, medlemmer og samfunnet, forteller adm. direktør Berit Rian i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Alle vil inviteres inn

Private foreninger/stiftelser/aksjeselskap som definerer seg som næringsforeninger/næringsråd kan bli medlem i den nye landsdekkende interesseforeningen. Næringsforeningene er partipolitisk uavhengige og kan ikke være majoritetseid av en kommune. Alle som oppfyller kriteriene inviteres som medlemmer.

Initiativtakere er næringsforeningene i Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Disse fire foreningene påtar seg å danne et interimsstyre i oppstartsfasen. Interimsstyret legger frem endelig modell for den nye foreningen i løpet av høsten 2024. De fire næringsforeningene Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand er stiftere og påtar seg sekretariatsfunksjonen. Denne oppgaven vil gå på rundgang.

De fire stifterne sitter fast i styret. Når organisering og organisasjon er etablert rekrutteres det ytterligere tre styremedlemmer blant resterende søsterorganisasjoner fra hele landet. Styret har fullmakter fra medlemmene.

 Det opprettes en arbeidsgruppe som består av næringspolitiske ledere hos stifterne. Arbeidsgruppen består av sekretariatsleder og de øvrige stifterne. Gruppen suppleres ved/etter behov. Arbeidsgruppen er saksforberedende til styret og kan bli delegert koordinerende ansvar.

 Dette skal den nye foreningen jobbe med

Næringspolitiske prioriteringer:

I første omgang vil Næringsforeningene i Norge arbeide med saker innen følgende områder (listen er ikke uttømmende):

·         Samferdsel og NTP, nivå på totalramme og hovedformål, ikke prosjekt.

·         Grønn omstilling

·         Strømpriser, krafttilgang, effekttilgang og transmisjonsnett

·         Skatter og avgifter

·         Innleie av arbeidskraft

·         Eksportpolitikk

·         Kompetanse- og kunnskapsutvikling

·         Aktuelle høringer og NOU-er

·         Offentlig privat samarbeid

 

Ambisjonen for samarbeidet:

·         En nasjonal stemme når det trengs, med utgangspunkt i den enkelte næringsforenings standpunkt. Styre og arbeidsgruppe gis koordinerende mandat.

·         Unngå rene lokaliseringsdebatter.

·         Basere seg på enighet mellom foreningene.

·         Når noen uttaler seg på vegne av fellesskapet skal det klareres med styret.

·         Utarbeide felles bakgrunnsnotat, talepunkter og forslag på vegne av alle næringsforeningene.

·         Koordinerte medieutspill.

·         Gi mulighet for næringsforeninger å delta i åpne høringer på Stortinget.

 

For mer informasjon og kommentarer, kontakt:

Næringsforeningen i Stavangerregionen,

Adm. dir. Harald Minge, mob. 911 98 569, epost minge@naeringsforeningen.no 

Bergen Næringsråd,

Adm. direktør Monica Mæland, mob. 995 30 730, monica@bergen-chamber.no 

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen,

Adm. direktør Trond M. Backer, mob. 991 17 500, epost trond@nikr.no 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen,

Adm. direktør Berit Rian, mob. 950 31 885, epost berit@nitr.no 

 

Bildetekst:

Danner ny landsdekkende næringsorganisasjon.

Interimstyret for Næringsforeningene i Norge utgjøres av f.v. Trond M. Backer (Kristiansandsregionen), Monica Mæland (Bergensregionen), Berit Rian (Trondheimsregionen) og Harald Minge (Stavangerregionen). Foto: Kenneth Stoltz / NiT


Henter møter...