Meny
 
 

Ledere ser lyst på fremtiden 

En ny KPMG-undersøkelse viser at 7 av 10 europeiske toppsjefer venter vekst og ekspansjon, men de mister nattesøvn over økt konkurranse fra disruptiv teknologi og nye forretningsmodeller.

Revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG har intervjuet 1278 internasjonale toppsjefer om konkurranseevne, vekstambisjoner og fremtidsutsikter for KPMGs CEO Outlook Study 2015. Undersøkelsen viser et positivt skift i forventninger og ambisjoner det siste året, og et stort flertall forventer transformasjon og vekst frem mot 2018.

Les mer om saken og hele undersøkelsen på KPMGs hjemmeside!

 

Europeiske toppledere mest positive
KPMGs undersøkelse viser at 69 % av europeiske toppsjefer har stor tro på vekst i den globale økonomien de neste tre årene, mens tilsvarende tall for Asia er 66 % og USA 52 %. Syv av ti toppledere i Europa har nå større tro på vekst og positiv utvikling i eget selskap enn de hadde for ett år siden.

 

Økt tro på vekst gir positivt utslag i appetitten for å nyansettelser, og globalt forventer 80 % å være i rekrutteringsmodus frem mot 2018.

 

-Den overordnede tilbakemeldingen KPMG får fra topplederne, uavhengig av marked og verdensdel, er at de i løpet av det siste året har fått et mer positivt syn på fremtiden og utsiktene for egen virksomhet. Flertallet er nå villige til å risikere mer for å vokse, sier Arne Frogner, administrerende direktør i KPMG Norge.  

 

Konkurrenter til besvær
Men selv om topplederne ser lysere på fremtiden, skaper økt konkurranse store bekymringer. Hele 86 % uroer seg over en fallende lojalitet hos kundene, 74 % forventer inntog av nye markedsutfordrere, 72 % er usikre på om de klarer å holde tritt med ny den teknologiske utviklingen, 68 % tror de vil ha vanskeligheter med å oppretteholder sine markedsandeler, mens 66 % er urolige for at produktene skal miste sin relevans de neste tre årene.

 

-Det har vært mye snakk om Über og Airbnb, men det finnes etter hvert mange eksempler på hvordan teknologisk innovasjon endrer forretningsmodeller og gjør det lettere for nye konkurrenter å etablere seg. For næringslivet blir det vanskeligere å forutse kundenes preferanser og de fleste bransjer preges av usikkerhet. Mange er redde for å gå i en felle hvor slike aktører etablerer seg "under radaren" og får spise for store markedsandeler umerket.

 

-Det er interessant å se at så mange som halvparten av lederne sier seg lite komfortable med sin eksisterende forretningsmodell, og at en tredjedel finner det sannsynlig at virksomheten vil gjennomgå en transformasjon de neste tre årene, sier Frogner.

 

Rigger for vekst
Norgessjefen kan også fortelle at KPMG ser store endringer i toppsjefenes agenda.

 

-Effektiv drift og kostnadsreduksjon har de senere år vært sentralt for de fleste, men nå ser vi også at fokuset dreier seg mot geografisk ekspansjon, utvikling av nye produkter og tjenester, og nye leveransemodeller. De tre viktigste strategiske prioriteringer fremover er å etablere nye vekststrategier (33 %), få et sterkere kundefokus (30 %) og ekspandere geografisk (29 %), påpeker han.

 

Nesten annenhver toppsjef vil investere i geografisk ekspansjon utenfor hjemmemarkedet. Mens europeiske og asiatiske selskaper først og fremst ser mot USA, vil amerikanerne inn i Europa, og da spesielt Øst-Europa. Og til tross for at næringslivet har noen svært turbulente år bak seg, er topplederne optimistiske til sine egne ekspansjonsstrategier: 67 % forventer noe eller mye bedre lønnsomhet i sine utenlandsinvesteringer de kommende tre årene. 

 

Kjøpelystne toppsjefer
KPMGs undersøkelse viser at fire av ti toppsjefer beskriver virksomhetens nåværende vekststrategi som svært aggressiv, mens rundt halvparten kaller den moderat. Og selv om kun 6 % har fokus på uorganisk vekst nå, forventer 19 % å gjøre strategiske investeringer de neste tre årene. 59 % ønsker fremdeles å vokse organisk. Når det gjelder planer for endring av kapitalstruktur frem mot 2018, ser 48 % muligheten for å benytte seg av oppkjøp.  

 

-Etter flere år med negativ utvikling og kostnadsreduksjoner føler topplederne at det er vanskelig å stole på at organiske vekstmodeller med fokus på økt effektivitet er nok. Med økt konkurranse og prispress drevet frem av mindre lojale kjøpergrupper, har det blitt et mer attraktivt alternativ å gjøre oppkjøp i tråd med strategisk retning, forteller Frogner.

 

-Appetitten for risiko gjennom oppkjøp vokser, til dels fordi det er økt tillit til avtalestrukturer, til økonomien generelt og til hvilke verdier som kan hentes ut etter en fusjonering, avslutter Frogner.

 

 


Henter møter...