Meny
 
 

Finalekandidatene til Årets ledertalent i Trondheimsregionen 2021

Juryen legger til grunn følgende for nomineringen av de fem finalistene til «Årets ledertalent i Trondheimsregionen 2021»:

 

 

Pål Figenschou

Pål Figenschou er daglig leder i SediCon AS, hvor han har totalansvaret for all drift i selskapet. Dette innebærer operasjonell drift, økonomisk styring samt opprettholdelse av sertifiseringer. Sedicon AS er en ingeniørvirksomhet som jobber med fornybar energi. Som øverste leder har Figenschou ansvaret for ansatte i Norge, Costa Rica og Østerrike samt datterselskaper i Sør-Amerika og Asia. Figenschou har bakgrunn fra forsvaret hvor også grunnpilaren i hans lederskap har sitt utspring:  "Løs oppdraget – ta vare på dine menn og kvinner". Han beskrives som en leder som bygger svært god kultur og han er en pådriver som er tydelig i sin kommunikasjon. Bærekraftsmål som Figenschou definerer som viktig for sitt lederskap er Ren energi til alle. Dette er et mål som han jobber for hver dag gjennom arbeidet fornybar energi, hvor karbonfotavtrykket skal reduseres betydelig gjennom ny teknologi.

Andrea Alvarado Shmueli

Andrea Alvarado Shmueli er forskningsleder ved SINTEF hvor hun har ansvaret for flerfasestrømningsgruppen og Flerfaselaboratoriet som er en del av Nasjonal Forskningsinfrastruktur. Laboratoriet er en av de største Anleggene/Infrastrukturene i SINTEF og det kan forstås som en fullskala oljeplattform som er plassert på land. Aktivitetene som utføres på Flerfaselaboratoriet ved Tiller har gjort det mulig å utvikle olje- og gassindustrien slik vi kjenner den i dag. Andrea Alvarado Shmueli leder i tillegg en gruppe med 18 dyktige forskere, teknikere og ingeniører. Shmueli har oppnådd svært gode resultater i gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelser og beskrives som en leder som gjør sine medarbeidere gode ved å kombinere det å utfordre med å støtte, samtidig som hun gir mye frihet. Bærekraftsmål Shmueli definerer som viktige for sitt lederskap er, God utdanning, Likestilling mellom kjønnene, Ren energi til alle, Anstendig arbeid og økonomisk vekst, Industri, Innovasjon og infrastruktur, samt Samarbeid for å nå målene.

Tine Hunt

Tine Hunt har en fire-delt lederstilling i Accenture AS. Hun leder avdelingen Helse i Trondheim og Nordic Health Center of Excellense. I tillegg er hun Delivery lead og Implementeringsdirektør for Epic i Helseplattformen. Hunt har personalansvar, forretningsutviklingsansvar samt at hun er prosjektdirektør. Hunt har som ansvarlig for rekruttering og ivaretakelse av ansatte bidratt til sterk vekst i Trondheim, blant annet gjennom en økning i antall ansatte fra 10 til 50 det siste 1 ½ år. I tillegg er hun i rollen som implementeringsdirektør ansvarlig for beslutninger i et komplekst prosjekt til en verdi av på 3,7 MRD NOK.Hunt er opptatt av å lede ved å være et eksempel til etterfølgelse og av styrkebasert ledelse. Hun får gode tilbakemelding og er rangert på topp 5% i Accenture når det gjelder å bygge team, etablere profesjonelle relasjoner og skape en prestasjonskultur. Bærekraftsmål som Hunt definerer som viktig for sitt lederskap er God helse og livskvalitet og Likestilling mellom kjønnene. Begge disse er mål som hun aktivt får jobbe for å realisere gjennom sine lederroller i Accenture AS.

Hanne Rygg

Hanne Rygg er leder for Teknologiavdelingen i Offshore Marine Center i Simens Energy. Avdelingen består av 40 utviklere og Rygg har ansvaret for utvikling og vedlikehold av produktene innen Marine og Offshore som leveres globalt. Senteret omsetter for omkring 1 MRD NOK årlig. I sin periode som leder har hun gjennomført  krevende omstilling fra en virksomhet med hovedkunder innen olje- og gassnæringen til i dag å ha hoveddelen av omsetningen innen marin sektor. Rygg er opptatt av å være en åpen og ærlig leder, samt å etablere en kultur for tilbakemelding. Hun omtales som en strukturert leder som gjennom tydelige prioriteringer og mål motiverer de ansatte. Bærekraftsmål som Rygg definerer som viktig for sitt lederskap er Likestilling mellom kjønnene, Stoppe klimaendringene, Industri, innovasjon og infrastruktur, samt Ansvarlig forbruk og produksjon. Flere av disse bærekraftsmålene jobber hun daglig for gjennom utvikling av ny teknologi i Simens Energy.

Cecilie Sundsbø Arnemo

Cecilie Sundsbø Arnemo er leder for Produksjonssentralen til TrønderEnergi på Berkåk. Produksjonssentralen er en driftssentral med 11 ansatte som styrer og overvåker 6  TWh vann- og vindkraftproduksjon døgnet rundt og i tillegg utfører krafthandel på vegne av selskapet i fire ulike markeder. Under Arnemos lederperiode er produksjonsvolumet doblet fra å ha ansvar for 3 TWh i 2018 til 6 TWh i 2021. Den nye driftssentralen ble åpnet i august i år og omtales som Europas mest moderne. Arnemos lederstil fokuserer på å være en god personalleder, en god mellomleder og en leder som fronter firmaet og jobben som gjøres. Hun omtales som en leder med fokus på et godt arbeidsmiljø også gjennom krevende endringsprosesser samt en leder med stort potensiale innen bransjen. Bærekraftsmål som Arnemo definerer som viktig for sitt lederskap er Ren energi til alle og Stoppe klimaendringene hvilket også er motiverende og førende for det arbeidet hun gjør i TrønderEnergi.

 


Henter møter...