Meny
 
 
  • Samlokalisering. - Da vi skulle samle de to avdelingene våre på Tunga og Tiller under samme tak, var det helt naturlig for oss at det skjedde nettopp her i den nye næringsklyngen på Lerkendal, sier Øyvind Wanderås, direktør i Norconsult AS i Trondheim. Tekst og foto: Jan-Are Hansen. Samlokalisering. - Da vi skulle samle de to avdelingene våre på Tunga og Tiller under samme tak, var det helt naturlig for oss at det skjedde nettopp her i den nye næringsklyngen på Lerkendal, sier Øyvind Wanderås, direktør i Norconsult AS i Trondheim. Tekst og foto: Jan-Are Hansen.

Flate strukturer på Lerkendal

Den største aksjonæren i Norconsult sitter på under to prosent av aksjene. Den utradisjonelle eierstrukturen i rådgiverbedriften gjør noe med måten de opererer på.

At en virksomhet er ansatteid er et begrep som mange bedrifter liker å smykke seg med. Det signaliserer likhet og med­bestemmelsesrett, fyndord som klinger godt i den norske næringslivsfloraen. Realiteten er imidlertid slik i mange ansatteide virksomheter at et lite sjikt av de ansatte, som oftest ledelsen, sitter med de facto full kontroll over eierinteressene. Når den største aksjonæren kontrollerer under to prosent kan man i hvert fall ikke beskylde Norconsult for en slik skjevfordeling.

Øker motivasjonen
- Det er en helt bevisst strategi fra vår side. Tankegangen er egentlig ganske enkel, men eier­skapsforholdet må være reelt. Organisasjons­kulturen vår gjør at de som jobber her yter det lille ekstra i et marked som preges av stadig tøffere konkurranse om oppdrag. Det øker bedrifts­lojaliteten og motivasjonen, forklarer Øyvind Wanderås, direktør i Norconsult AS i Trondheim.
- Det er et konkurransefortrinn?
- Absolutt. Det er vi overbevist om, sier han til Midtpunkt.

Prosjekterte sin egen arbeidsplass
Det er gått drøyt ett år siden rådgiverbedriften samlokaliserte aktiviteten sin i Trondheim i den nye næringsklyngen på Lerkendal.
- Vi har vel litt over 3.000 kvadratmeter å boltre oss på her, forteller Wanderås mens han vandrer mellom åpne, topp moderne kontorlandskaper, møtearealer og stillerom. På den ene siden Brakka og treningsfeltet til RBK, på den andre selve storstua i trøndersk fotball. Over det hele tårner nye Scandic Lerkendal.
Wanderås kjenner gangene bedre enn de fleste. Kanskje ikke så rart.
- Hele denne bygningsmassen er det faktisk Norconsult som har prosjektert byggteknisk, smiler Wanderås, som har sittet i direktørstolen siden 2012.
- Et av de største oppdragene dere har hatt?
- Det er nok ikke det aller største, men likevel et viktig prosjekt for oss. Da vi skulle samle de to avdelingene våre på Tunga og Tiller under samme tak, var det helt naturlig for oss at det skjedde nettopp her.

Flere tusen oppdrag
Norconsult er i dag Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden. Tjenestene er rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering.
- Vi engasjerer oss i alle deler av utviklingen, fra idéfase til overordnede planer, prosjektering og driftsstøtte. På landsbasis utfører vi flere tusen oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere i inn- og utland, forklarer Wanderås.
- Er det noen områder som Norconsult i Trondheim har ekstra fokus på?
- Samferdsel, industri og bygg er vel de feltene vi er tyngst inne i.
- Kan du røpe noen større spennende prosjekter dere er i gang med?
- Vel, ett eksempel er en forstudie for å etablere flyplass på Mo. Vi er også i ferd med å utarbeide et forprosjekt for Jernbaneverket som tar for seg utbygging av dobbeltspor nordover og sørover for Trondheim. Det er et omfattende arbeid, sier Wanderås.

10 år i vekst
Veksten til Norconsults trondheimskontor de ti siste årene kan bare beskrives som ganske voldsom. I 2004 telte de kun tre ansatte. Per november 2015 har 170 personer, i all hovedsak ingeniører og arkitekter, arbeidsplassen sin her.
- Det har skjedd gjennom organisk vekst og oppkjøp. Det hittil største veiskillet var i 2011 da vi kjøpte opp Myklebust AS og Elplan, og økte bemanningen med 70 personer i et jafs. Et stort og krevende grep, men avgjørende for videre vekst og for å befeste posisjonen vår, fastslår Wanderås.
I senere tid har selskapet også innlemmet arkitektur i sin portefølje, gjennom oppkjøpet av Solem Arkitektur i 2014.
- Du nevnte samferdsel, industri og bygg som satsing her i Trondheim. Ingen planer om å utvide horisonten i årene som kommer?
- Ikke som sådan. Her i byen kommer vi nok til å konsolidere arbeidet på disse feltene, sier han til Midtpunkt.

Utfordringer
Oppdragene til Norconsult fordeler seg omlag 60/40 på offentlig og privat.
- Stat og kommune er en betydelig oppdragsgiver. I privat sektor er det spesielt de store entreprenørfirmaene vi samarbeider med. Vi er også inne i det private småskalamarkedet, forteller Wanderås.
En av de største utfordringene som han ser i framtiden, er konkurransen i det norske rådgivningsmarkedet fra utenlandske aktører som vil inn i varmen.
- Den vil nok tilta, mener direktøren.
- Hvordan skal dere møte utenlandsk kon­­k­­ur­­ranse?
- Naturlig nok er pris et element i enhver konkurranse om oppdrag. Uansett om den er offentlig eller privat. Og kostnadsnivået i Norge er som kjent endel høyere enn utenfor landets grenser, så det handler om å være mer effektive og tilby kunden de beste løsningene. Vi skal fortsette å satse på det vi er gode på, nemlig nærhet til markedet og høyt oppdatert kompetanse.

Kjønn uviktig
Ferden gjennom lokalene til Norconsult på Lerkendal ender ved arbeidsbordet til Bjørn Hjelde, som har vært med siden oppkjøpet av Myklebust AS i 2011. Han er godt i gang med en reguleringsplan for Andenes Havn i Nordland.
- Helst ikke ta noen bilder her, smiler den erfarne sivilingeniøren.
Wanderås er glad for nærheten til fagmiljøene ved NTNU.
- Tilgangen på relevant arbeidskraft er god i dag. Der er vi godt forspent. Det er også flere som skriver master eller bacheloroppgave i samarbeid med oss.
- Jeg la merke til at kjønnsfordelingen er litt skjev mens vi vandret hit?
- Det har du nok rett i. Den ligger vel på om lag 75 prosent menn. Nå er faglig kompetanse det viktigste for oss, og da blir kjønn mindre viktig. Men en større kvinneandel hadde vært positivt, avslutter Direktør Øyvind Wanderås mens Hjelde nikker enig i bakgrunnen.

 

Fakta om Norconsult AS

  • Rådgivningsbedrift innen bygg og eiendom, energi, miljø, sikkerhet, olje og gass, vann, arkitektur, plan, samferdsel og IT.
  • Konsernet Norconsult omsatte i 2014 for 3,84 milliarder kroner mot 2,23 millliarder i 2010.
  • Driftsresultatet var i 2014 på 146 millioner kroner.
  • Trondheimskontoret på Lerkendal har ca. 125 ansatte.
  • I tillegg har Norconsult Solem Arkitektur, med tilhold ved Leuthenhaven, cirka 45 ansatte.
  • Totalt 2.900 ansatte fordelt på 80 kontorsteder i 2015.
  • Største kunder for Norconsult Trondheim: Avinor, Statens Vegvesen, Jernbaneverket, HENT, Skanska, Elkem, Wacker, Betonmast, Veidekke.

Henter møter...