Meny
 
 

Forretningspartner Kina

Næringsforeningen og HiST med skreddersydd Short Executive Program.

Forretningspartner: Kina er et skreddersydd Short Executive Management-program for norsk næringsliv i møte med verdens raskest voksende økonomi. Programmet er et samarbeid mellom HiST/Handelshøyskolen i Trondheim og Næringsforeningen i Trondheimsregionen, og er inndelt i to seminarer, ett i Trondheim (1/10) og ett i Beijing (26-30/10).
 


Programmet vil gi deg innsikt i:
- Muligheter og trusler i verdens nest største økonomi
- Kinas konkurranseposisjon og ekspansjon
- Kinas politiske system og utvikling
- Kinas kultur og atferdsmønster
- Kinesiske bedrifters utsikter og strategi
- Nettverksbygging og “Guanxi” i Kina

 

Seminaravgiften dekker kursdokumenter, litteratur, lunsj og kaffe/te seminardagene, i tillegg til 3 felles middager.

Kostnader knyttet til reise og opphold kommer utenom, og dekkes av deltakerne direkte.


Henter møter...