Meny
 
 
  • Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

De fortsetter å bygge regionen

Positivt innspillsmøte med bygg- og anleggsbransjen.

Mandag 24. mars arrangerte Næringsforeningen i Trondheimsregionen innspillsmøte med bygg- og anleggsnæringen hvor mer enn 40 deltok digitalt, med fokus på dagens utfordringer og hvilke tiltak som kan iverksettes av kommune, fylkeskommune og staten for å gjøre krisen mer håndterbar for bransjen, både under og etter.

Bygg- og anleggsbransjen gav inntrykk av at det generelt sett er nedgang i aktivitet, som støttes av NiTs spørreundersøkelse i forrige uke der 40 prosent av aktørene i bygg og anlegg sa de har måttet permittere. Samtidig var tilbakemeldingen fra møtet at det, enn så lenge, er jevnt over stabilt, med færre negative effekter enn enkelte andre bransjer.

 

Likevel er næringen veldig bekymret for

·       Redusert ordreinngang over tid

·       Smittefare, der kun ett tilfelle kan stoppe ett eller flere prosjekter

·       Manglende mulighet for forflytting av arbeidere mellom kommuner.

·       Offentlige og private kunder som ikke klarer å omstille seg til en digital hverdag

·       En uhåndterbar likviditets- og kostnadssituasjon.

 

Her er 10 av innspillene fra videomøtet med bygg- og anleggsbransjen:

 

Oppretthold aktivitetsnivået: Kommune, fylke og stat må opprettholde aktivitetsnivået der det er mulig ved å fremskynde bygg/anlegg- og vedlikeholdsprosjekter samt opprettholde framdrift for pågående prosjekter. Møter og prosesser bør digitaliseres for å opprettholde framgang.

Likviditet: Et stort fokus for flere aktører. Det er også her viktig at innbetalinger til totalentreprenør går ned gjennom hele kontraktskjeden for å opprettholde likviditeten til underleverandører.

Kommunikasjon: Det er viktig å skape trygghet for at det er greit å slippe arbeidere inn i bygninger –både privat og offentlig.

Fulle busser: Det har blitt en utfordring med fulle busser etter at rutetilbudet har blitt redusert til lørdagsruter. Dette er kritisk med tanke på smittevern for arbeiderne, der én smittet person potensielt kan stoppe flere store prosjekter.

Forlengede byggefrister: Prosessene kan ta noe lengre tid i dagens situasjon, så det er viktig å få aksept for at enkelte frister må utvides for å kunne opprettholde kvalitet i prosess og resultat.

Tilrettelegge for pendling: Stengte kommunegrenser er flere aktørers største frykt, da det begrenser arbeidernes mulighet for forflytning. Det trengs gode løsninger for pendlere slik at vi sikrer at prosjekter ikke stopper opp, både mellom kommuner og på tvers av nasjonale grenser.

Kompensere tap som dekker urasjonell drift, f.eks. sykefravær uten sykdom.

Midlertidige stillinger: Tilrettelegge for at permitterte ansatte kan brukes i midlertidige stillinger på andre prosjekter.

Tydelighet: Det er viktig at offentlig sektor er tydelig på smitteverntiltak, for å unngå usikkerhet i hvordan reglene skal følges. NiT kan spille en rolle i kommunikasjon av gode rutiner.

Etter krisen: Viktig å sikre bra aktivitetsnivå også etter krisen!

 

Innspillene fra bransjen ble umiddelbart videreformidlet i brev fra NiT til Trondheim kommune, deretter også til Trøndelag fylkeskommune, til stortingspolitikerne fra Trøndelag, til næringskomité og finanskomité – og ikke minst til næringsminister og finansminister. I formannskapsmøte 26. mars ble kommunedirektørens analyse av situasjonen samt mulige tiltak presentert. Det er positivt at kommunen nå tar tak i situasjonen og prioriterer det som ifølge bransjen oppleves som viktigst, nemlig å opprettholde aktivitetsnivået.

Dragvoll sykehjem og Stavne Dagsenter trekkes fram som prosjekter som kan framskyndes, samtidig med en rekke mindre prosjekter samt planlagt vedlikehold. Det er også flere prosjekter innen Miljøpakken som kan iverksettes, men som er avhengig av politisk enighet mellom samarbeidspartiene. Kommunedirektøren signaliserte at det kommer en egen sak på hvilke prosjekter som foreslås framskyndet.

Trøndelag fylkeskommune lanserte samme uke en tiltakspakke på opp mot 2 milliarder kroner som skal forsere igangsetting av større arbeider innen bygg/anlegg og eiendom – et svært viktig bidrag til å holde hjulene i gang i sektoren. Helt på tampen samme uke kom også Regjeringens nyeste tiltakspakke som vil få betydning for byggenæringen.

 

Les mer om Trøndelag fylkeskommunes tiltak her:

Tiltak for å stimulere næringsliv og samfunnsliv

Tiltakspakke Bygg

 

Av Torstein Langeland

 


Henter møter...